JUBILEJNÁ 70. SEZÓNA DIVADLA ANDREJA BAGARA V NITRE

JUBILEJNÁ 70. SEZÓNA DIVADLA ANDREJA BAGARA V NITRE

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre vstupuje do svojej jubilejnej 70. divadelnej sezóny. Svojim divákom v nej prinesie päť premiér: jeden obnovený výpravný muzikál a ďalšie štyri inscenácie, ktoré na javisko nitrianskeho divadla prinesú kvalitné umenie spolu s romantikou i rozprávkou pre deti a ich rodičov. Okrúhle výročie oslávi DAB aj veľkým galaprogramom a vydaním knihy, ktorá mapuje sedem desaťročí jeho fungovania.

 

Návrat Tisícročnej včely

Na javisko DAB sa po troch rokoch vracia Tisícročnná včela. Jej obnovenú premiéru prinesie divadlo 14. septembra. Diváci sa môžu tešiť na veľkolepú scénickú fresku, ktorá vyrozpráva príbehy rodinnej ságy rodu Pichandovcov, ich detí, vnukov a pravnukov. V réžii Martina Kákoša sa predstaví prakticky celý umelecký súbor. Divácky mimoriadne obľúbený muzikál prinesie na javisko nitrianskeho divadla opäť skvelé herecké a tanečné výkony i výbornú hudbu Vaša Patejdla.

 

Povedali o muzikáli Tisícročná včela:

Režisér Martin Kákoš:

Rozhodli sme sa, že do centra príbehu postavíme rodinné vzťahy Pichandovcov. A cez ich príbeh zároveň budeme sledovať aj osudy mestečka a všetko, čo súvisí s našou mentalitou, s našimi bolesťami, cnosťami i necnosťami.“

Predstaviteľka Tisícročnej včely herečka Eva Pavlíková:

Tisícročná včela je o nás, o našej krajine, o našej povahe. Keď som videla tých dojatých ľudí na predstaveniach a ten aplauz, tak som si pomyslela, že sme divákom niečo dali, emóciu, myšlienku, zážitok... Urobíme všetko preto, aby sa to divákom páčilo tak ako predtým. Teší ma, že Tisícročná včela bude ďalej žiť. Ja jej držím palce, aby sa jej dobre lietalo.

Autor románu Tisícročná včela Peter Jaroš:

Na scénickú podobu Tisícročnej včely vo forme muzikálu som sa díval s príjemným dojatím, až nadšením. Bol som uveličený. Môj úprimný obdiv však patrí aj vynikajúcim hereckým výkonom na všetkých postoch, ktoré vdýchli muzikálovému telu dušu a život.

 

ĎALŠIE PREMIÉRY V JUBILEJNEJ SEZÓNE DAB

 

Banalita lásky, plánovaná premiéra 22. novembra 2019

Súčasná dráma Banalita lásky (2009) izraelskej autorky Savyon Liebrecht, ktorú uvádzame v slovenskej premiére, predstaví na pozadí fiktívneho dialógu dve historické postavy: jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia filozofa Martina Heideggera (1889 – 1976), sympatizanta Hitlera a nacistickej strany, a jeho mladú židovskú študentku Hannah Arendtovú (1906 – 1975), budúcu významnú politologičku. Inscenácia prináša niekoľko aktuálnych a závažných tém – od spoločenských predsudkov, privátnej témy lásky, ktorá nie je spoločnosťou akceptovaná, cez tému holokaustu, antisemitizmu až po otázky súčasnej politiky štátu Izrael a zodpovednosti človeka za svoje činy.

 

Robin Hood, plánovaná premiéra 17. januára 2020

Autorská rozprávka na motívy legendy o bájnom anglickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi, šľachetnom zbojníkovi, pomstiteľovi bezprávia a ochrancovi chudobných. Príbeh o bájnom hrdinovi, ktorý žije v tajuplnom Sherwoodskom lese, je veľmi podnetný námet na rozprávku pre detského diváka práve preto, že okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy a lásky prináša pozitívne hodnoty, ako je boj proti bezpráviu a za spravodlivosť a obrana utláčaných a chudobných. Cieľom tvorivého tímu je vytvoriť rozprávku, ktorá bude zážitkom pre malých aj veľkých. Spolu s deťmi z Nitry a regiónu si tak prídu na svoje aj rodičia a starí rodičia, a to aj vďaka humoru a nadhľadu, ktorý tvorcovia v rozprávke ponúknu.

 

Dom, plánovaná premiéra 6. marca 2020

Nový text autorky Anny Saavedra, ktorý vznikol na motívy Lorcovej drámy Dom Bernardy Alby (1936) uvádza DAB v Nitre pri príležitosti 70. výročia svojho založenia. Divadlo sa rozhodlo priniesť na repertoár túto hru po viac ako 40 rokoch od prvej premiéry slávnej inscenácie Jozefa Bednárika. V hre Dom Bernardy Alby Lorca opisuje tyraniu matky, ktorá ako čerstvá vdova bohatého muža a matka piatich dcér na základe tradície prikáže osem rokov držať smútok, uväzní dcéry v dome a izoluje ich od okolitého sveta. Hra poukazuje na bigotné dodržiavanie tradícií, ale dotýka sa aj tém sexuality a spoločenských noriem a predsudkov a zároveň zobrazuje nástup fašizmu v Španielsku 30. rokov.

 

Láska slečny Elliotovej, plánovaná premiéra 24. apríla 2020

Záverečnou premiérou sezóny bude divadelná adaptácia posledného románu Jane Austenovej, ktorý vyšiel až po jej smrti v roku 1818. Hlavná postava románu je 27-ročná Anne Elliotová, ignorovaná a prehliadaná okolím, ktorá začína byť v spoločnosti vnímaná ako „stará dievka“, s čím prichádza aj sociálne vylúčenie. Je považovaná za najvyspelejšiu Austenovej hrdinku. Inscenácia predstaví inú tvár Austenovej hrdiniek, ale prinesie aj dobový pohľad na Anglicko začiatku 19. storočia, vzťahy, city, postavenie žien, sociálne pomery v dobe poznačenej vojnami Anglicka s napoleonskými vojskami.

 

 

 

 

70. VÝROČIE DAB OSLÁVIME:

V programe: ... už 70 rokov / Od Jánošíka k pápežovi

Slávnostný galavečer pri príležitosti 70. výročia založenia divadla je naplánovaný na 25. a 26. októbra 2019 o 18.30 hod. a 26. októbra 2019 o 15.00 hod. vo Veľkej sále DAB v Nitre.

Galavečerom si pripomenieme slávne inscenácie, legendárne piesne, nezabudnuteľné choreografie, ale najmä známe a obľúbené tváre hercov, to všetko v rytme živého orchestra, tanečných čísel, projekcií, ale aj spomienok známych osobností nášho divadla.

 

S knihou Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70

Publikácia s názvom Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70 pútavým spôsobom oboznamuje verejnosť s históriou, významnými inscenáciami, osobnosťami a udalosťami nitrianskeho divadla od jeho založenia v roku 1949 až po súčasnosť. Kniha prináša zaujímavý prehľad o tvorbe divadla, bohatý fotografický materiál o inscenáciách i osobnostiach nitrianskeho divadla.

Čitatelia v nej nájdu množstvo zaujímavých informácií, dokumentov a fotografií, ktoré doteraz neboli nikdy zverejnené. Zoznámia sa tiež s významnými obdobiami divadla, režisérskymi osobnosťami i hercami, ktorí počas 70 rokov utvárali dejiny DAB.

Súčasťou každej kapitoly je bohatá obrazová časť, ktorá obsahuje archívne fotografie z inscenácií DAB v Nitre z rokov 1949 – 2019, fotografie významných osobností, ale aj skeny plagátov, návrhy kostýmov a scén či fotografie makiet scénografií vybraných inscenácií. Okrem toho publikácia ponúka aj podrobný súpis faktografických údajov: zoznam premiér 1949 – 2019, zoznam umeleckých pracovníkov a riaditeľov divadla, významné ocenenia, účasť na festivaloch v zahraničí a pod.

 

OKREM OSLÁV PRIPRAVUJEME AJ NOVÉ INVESTÍCIE

Vedenie DAB sa okrem umeleckých aktivít v budúcej divadelnej sezóne zameriava aj na prípravu projektov a prác, ktoré budú zamerané na modernizáciu divadla. „Po investíciách do techniky a po údržbe a oprave určitých zariadení potrebných na prevádzku divadla, musíme v nasledujúcom období pristúpiť k ďalším prácam. Pôjde o rekonštrukciu opláštenia divadla, ktorú vyvolal havarijný stav schodiska a opadávajúci obklad budovy. Verím, že sa nám podarí ukončiť aj rekonštrukciu divadelnej ubytovne,“ skonštatoval J. Dóczy.

Stálou úlohou vedenia divadla je hľadanie a zabezpečenie vyhovujúcich skladov, v ktorých by mohli byť uchovávané kulisy k inscenáciám. „Chýbajúce sklady sú hendikepom, ktorý má toto divadlo už od svojho vzniku. Z tohto dôvodu nie je možné realizovať paralelne niekoľko výpravných titulov na veľkej sále. A keď chceme nasadiť novú veľkú inscenáciu, často musíme iný titul dernierovať, aby sme mali kde uschovať novú scénografiu a výpravu. Verím, že sa nám tento problém podarí vyriešiť čo najskôr,“ uviedol J. Dóczy.

 

 

 

 

ANI V SEZÓNE 2019/2020 NEBUDÚ CHÝBAŤ SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Vzdelávacie programy

Divadlo PLUS – séria aktivít určených študentom SŠ a VŠ, ktoré ponúkajú návštevu divadelného predstavenia a zážitok PLUS – čiže prednášku, workshop, výstavu, diskusie s hercami...

Dramaturgické úvody k pripravovaným inscenáciám Banalita lásky a Dom Bernardy Alby.

Diskusie po predstavení – pravidelné diskusie s tvorcami a účinkujúcimi hercami po školských dopoludňajších predstaveniach, ale aj po večerných predstaveniach pre verejnosť.

Tvoríme v divadle – tvorivé dielne a prehliadky divadla pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je zoznámiť deti so zákulisím divadla a divadelnými profesiami.

Prax v divadle – odborná prax pre študentov umenovedných odborov VŠ zameraná na získanie praktických skúseností súvisiacich s organizačnou prípravou podujatí, propagáciou alebo katalogizáciou knižného fondu DAB v Nitre.

Prehliadky zákulisia divadla – prehliadky zákulisia divadla pre školy s lektorom alebo inscenovaná prehliadka zákulisia Nepovolaným vstup zakázaný, ktorá predstaví okrem priestorov aj históriu, osobnosti a tvorbu divadla.

 

Výstavy

70 - Inscenácie, osobnosti, fakty, čísla, súpisy tvorby dokumentujúce 70 rokov života a tvorby Divadla Andreja Bagara v Nitre

nežná.nr - Výstava fotografií, materiálov a faktov dokumentujúca udalosti a aktivity divadelníkov v novembri 1989 v Nitre.

Dom BernardyAlby – vtedy a dnes - Výstava pripomínajúca významnú inscenáciu Dom Bernardy Alby v réžii Jozefa Bednárika, spolu s návrhmi scény a kostýmov a fotografiami z aktuálnej inscenácie Mariána Amslera.

František Perger – scénografia -Stála inštalácia makiet a scénografických návrhov k inscenáciám Divadla Andreja Bagara v Nitre

Divadelná zóna - Dizajnérske riešenie verejného priestoru pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre formou netradičných dizajnérskych posedení.

Noc divadiel, 16. novembra 2019 – 10. ročník európskeho podujatia

Silvester v divadle, 31. decembra 2019 – tradičné oslavy konca roka spojené s návštevou divadelného predstavenia v DAB v Nitre.

Made in Czechoslovakia, 20. – 23. mája 2020 – III. ročník prehliadky výnimočných inscenácií českých a slovenských divadiel venovaný nitrianskemu publiku.

Deň otvorených dverí a deň detí v DAB, 6. júna 2020 – celodenný program pre malých aj veľkých ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia divadla, ako aj stretnúť svojich obľúbených hercov a herečky.

Divadelný boďák, jún 2020 – IV. ročník prehliadky víťazných divadelných inscenácií z amatérskych divadelných súťaží Nitrianskeho kraja.

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode