Čas a príliv neberú ohľad na nikoho Medziobjekty Aleša Votavu

Čas a príliv neberú ohľad na nikoho Medziobjekty Aleša Votavu

Galéria mesta Bratislavy pripravuje spolu s Divadelným ústavom výstavu Čas a príliv neberú ohľad na nikoho, Medziobjekty Aleša Votavu, ktorá prvýkrát predstaví Aleša Votavu ako majstra výtvarných objektov, tvorcu s ľahkosťou prekračujúceho limity svojej profesie („Scénografia je vlastne neustálym hľadaním za jej hranicami“), človeka prekypujúceho tvorivosťou, vynaliezavosťou, nadhľadom i humorom. Výstava sa uskutoční v Pálffyho paláci GMB od 9. februára do 7. 2023 

Výstava prvýkrát predstavuje Aleša Votavu ako majstra výtvarných objektov, tvorcu s ľahkosťou prekračujúceho limity svojej profesie („Scénografia je vlastne neustálym hľadaním za jej hranicami“), človeka prekypujúceho tvorivosťou, vynaliezavosťou, nadhľadom i humorom. Jeho voľná tvorba však odhaľuje aj jeho zraniteľnosť, pochybnosti a trápenia. Sú to často tie najintímnejšie posolstvá jeho predčasne uzavretého diela. Votavove objekty môžeme nazvať aj medziobjekty, lebo to sú a zároveň nie sú šperky, sochy, stroje, časti kostýmov či scénografie. Lenže čo čakať od človeka, ktorý vyrastal na Alici v krajine zázrakov a ešte ju aj musel nanovo ilustrovať? 

Jeho dielo sa nezmestí do zásuviek, rovnako ako sa mimoriadne tvorivý a pracovitý Aleš Votava vyhýba akýmkoľvek klasifikáciám. Videl som nejaké fotografie jeho prác a uvedomil som si, že má veľmi dobrý vkus. Veľmi jemný, presný, veľmi moderný, minimalistický. Veľmi dobrý vkus. (Gintaras Varnas) 

Organizátori 

Divadelný ústav, Galéria mesta Bratislavy Partneri Hlavné mesto SR Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria Osobitné poďakovanie patrí Milošovi Koptákovi, Tomášovi Votavovi, Viliamovi Klimáčkovi, Ctiborovi Bachratému, Martinovi Štrbovi, Ivici Barabášovej, Jurajovi Johanidesovi, Vladislavovi Rostokovi a vydavateľstvu Slovart. Vystavené objekty, fotografie a dokumenty sa nachádzajú v zbierkach Divadelného ústavu, Slovenskej národnej galérie a súkromných zberateľov. Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode