Bratislavská čučoriedka 2020

Bratislavská čučoriedka 2020

Z udeľovania XVII.ročníka Ceny Júliusa Satinského

 

Július Satinský - nenahraditeľný renesančný človek, bytostne spätý so svojim mestom Bratislavou – Prešporkom a rodnou Dunajskou ulicou. Jeho briskný pohľad na každodennosť života chýba čoraz viac a tak nám neostáva iné – našťastie, ako „zaloviť“ v napísaných myšlienkach, postrehoch, aby sme si ho vzácne sprítomnili medzi nami pri príležitosti udelenia Ceny Bratislavskej čučoriedky – „jeho čučoriedkam“. Ako potmehúdsky hovorieval „nikdy sa netreba znervózňovať – nič za to nestojí. Keď to dokážeme – dostaví sa krásny spánok s farebnými širokouhlými snami a ráno to chce panáka, lyžicu agátového medu a smiech! Najvyššie dobro je veselá myseľ, život bez strachu a kľud...“

Veríme, že aj počas slávnostného bálového večera „padnú Julove slová“ na úžitok nám všetkým! Rovnako, ako našim cteným a milým laureátom XVII. ročníka Bratislavskej čučoriedky, ktorých aj tento rok s citom vyberala Čestná rada Ceny v zložení: Peter Lipa, Iveta Malachovská, Vladimír Grežo, Dana Lapšanská, Marián Turner a Katarína Rimóczyová. „Dnes večer, na Prešporskom bále oceníme osobnosti, ktoré svojim celoživotným umeleckým pôsobením otvárajú srdcia tónmi hudby, ktorá nepozná hranice a šíri dobro i veselú myseľ nielen v Bratislave, ale aj za jej hranicami doma i vo svete“, povedala Katarína Rimóczyová zakladateľka ocenenia v mene Čestnej rady.

Cena Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka je udeľovaná v dvoch kategóriách: Kategória „Idea - Počin“ oceňuje nekonvenčné a objavné činy, či pôsobenie jednotlivca - kolektívu na území mesta. Kategória „Osobnosť“ oceňuje osobnosti, ktoré svojim spoločenským pôsobením i celoživotnou profesionálnou kariérou nezameniteľne prispievajú k posilneniu hodnotovej identity Bratislavy – k šíreniu jej slávy a zvučného mena s odkazom Júliusa Satinského „o nevyčerpateľnej dávke životnej energie čučoriedky, ktorá zanecháva nezmazateľnú stopu“.

 

Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo počas otváracieho ceremoniálu Prešporského bálu, 8.februára 2020.

Laureátmi XVII.ročníka Ceny Júliusa Satinského sa stali prof. Miloš Jurkovič a Magdaléna Rovňáková, ktorí sú čerství držitelia Bratislavskej čučoriedky 2020.

Laureát XVII. ročníka Ceny Júliusa Satinského – Bratislavská čučoriedka

Bratislavská čučoriedka 2020 v kategórii „Osobnosť“

Miloš Jurkovič, Koncertný sólista, profesor hry na flaute

Za výnimočné interpretačné, pedagogické a organizačné pôsobenie v oblasti klasickej hudby

Laureátka XVII. ročníka Ceny Júliusa Satinského – Bratislavská čučoriedka

Bratislavská čučoriedka 2020 v kategórii „Idea –Počin“

Magdaléna Rovňáková

 Zakladateľka a umelecká vedúca Bratislavského chlapčenského zboru


 

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode