70 rokov Divadla Nová scéna / DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE

70 rokov Divadla Nová scéna / DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE

Výstavu 70 rokov Divadla Nová scéna / DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE pripravil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Divadlom Nová scéna Bratislava pri príležitosti 70. výročia vzniku divadla.

Vernisáž výstavy 70 rokov Divadla Nová scéna / DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE sa uskutoční 27.10. o 17.00 hod v Divadle Nová scéna Bratislava. Slávnostné otvorenie bude súčasťou jubilejných podujatí venovaných vzniku divadla.

Návštevníci stálej expozície 70 rokov Divadla Nová scéna / DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE v priestoroch kaviarne Thália Divadla Nová scéna (na prízemní vedľa hlavného vstupu do divadla) uvidia materiály z Archívu Divadelného ústavu Bratislava, ako aj osobného archívu Viery Helbichovej Vašekovej. 573 digitalizovaných fotografií, dobových dokumentov, scénických a kostýmových návrhov je rozložených na ploche 73m2. Autorom výtvarného a grafického riešenia je dlhodobý spolupracovník Divadla Nová scéna architekt a scénograf Pavol Andraško.

Autormi vystavených fotografií sú Ctibor Bachratý, Pavol Breier, Štefan Bukšár, Vladimír Hák, Tibor Huszár, Anton Kralovič, Fedor Nemec, Gejza Podhorský, Anton Sládek, Anton Šmotlák, Igor Teluch, Olga Triaška, René Miko.

„Pri koncipovaní výstavy sme za základný postup zvolili prirodzenú časovú následnosť. Tvorbu divadla sme rozdelili do štyroch časových úsekov, ktoré rešpektujú dobové, administratívne i umelecké špecifiká divadla. V rámci jednotlivých období sme sa snažili popri zachytení dobových reálií a dramaturgických línií vytvoriť aj tvorivé portréty významných režisérov, ktorí umelecky formovali súbory Novej scény. Takisto sme rešpektovali činohernú a spevohernú líniu divadla, ktorá sa zachovala aj po zlúčení oboch samostatných súborov do jedného hudobno-dramatického súboru ako ho poznáme dnes.“ povedala o koncepte výstavy kurátorka Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková. Začíname v roku 1946 a končíme v roku 2016,“ dodala.

„Divadlo sa okrem iného vyznačuje vizualitou, preto sme sa rozhodli fakty k 70.výročiu DNS vsadiť do netradičného, scénografického riešenia. „ vyjadrila sa na margo výstavy generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová. „Kreatívny návrh scénografa a architekta Pavla Andraška je zaujímavo zasadený do prostredia divadelnej kaviarne Thália, ktorá spolu s výstavou obnoví počas predstavení svoju činnosť. Inovatívne poňatie výstavy zaujme nielen zvnútra, ale priaznivcov divadla osloví aj z ulice. Presvedčiť sa o tom budete môcť celú jubilejnú sezónu 2016/2017 vždy hodinu pred predstavením.“

 Na výstave spolupracovali
Kurátori výstavy Zuzana Nemcová Gulíková, Karol Mišovic
Výtvarné riešenie Pavol Andraško

Grafické riešenie A2 print, s. r. o.
Technická spolupráca Viera Helbichová Vašeková
Jazyková redaktorka Darina Peťková

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode