Zmeny v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

24.06.2021 10:08

Od júla prichádza do platnosti viacero zmien v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Cestujúcich verejnou dopravou v Bratislavskom kraji čakajú zmeny cien cestovného, úprava tarifných podmienok ale aj nové služby a rozšírenie systému o ďalších desať miest a obcí za hranicami Bratislavského samosprávneho kraja.

Zmeny sa týkajú všetkých cestujúcich, ktorí využívajú bratislavskú MHD, regionálne autobusy Slovak Lines a regionálne vlaky ZSSK.

Prehľad najdôležitejších zmien:

Zmena cenníka a úprava ponuky druhov cestovných lístkov

Znižujú sa ceny všetkých 365-dňových predplatných cestovných lístkov (PCL) cca o 25%. Po novom bude stáť napríklad ročný predplatný lístok pre bratislavské zóny 100 + 101 iba 199 €

Zvyšujú sa ceny 7, 30 a 90-dňových predplatných cestovných lístkov.

Ruší sa 15-minútový lístok a lístok Karnet.

30-minútový lístok ostáva s nezmenenou cenou 0,90 €. Rovnako s nezmenenou cenou ostáva 24-hodinový sieťový lístok, ten si naďalej môžu cestujúci kupovať za 6,90 €.

S papierovými cestovnými lístkami zakúpenými v pôvodných cenách do 30. júna 2021 môžu cestujúci v rámci prechodného obdobia cestovať aj naďalej, a to najneskôr do 30. septembra 2021. Výmena lístkov sa realizovať nebude.

 

Tarifné zmeny

Ruší sa 10% zľava na nákup PCL na Bratislavskej mestskej karte (BMK). Cestujúci, ktorí tieto karty využívajú, si však nemusia narýchlo vybavovať nové karty, všetky existujúce BMK bude možné používať aj naďalej na nákup PCL (i keď už bez zľavy), a to najneskôr do 30. júna 2023. V priebehu dvojročného prechodného obdobia budú mať dosť času vybaviť si u niektorého z dopravcov novú bezkontaktnú čipovú kartu, alebo môžu prejsť k využívaniu mobilnej aplikácie IDS BK na nákup PCL.

Pre vybrané skupiny cestujúcich sa zjednodušuje preukazovanie nároku na zľavu:

 • Cestujúci s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) budú môcť preukázať nárok na zľavu aj bežným dokladom totožnosti, v ktorom majú zapísanú informáciu o ŤZP. Za zapísanú informáciu o ŤZP v doklade totožnosti sa považuje nielen elektronická informácia v čipe, ale aj textová poznámka viditeľne uvedená pri osobných údajoch osoby s ZŤP.

  • Študenti - medzinárodný preukaz študenta ISIC sa považuje za plnohodnotný doklad o nároku na zľavu k jednorazovým lístkom, a to bez ohľadu na pôvod študenta (domáci študent, alebo zahraničný študent).

  • Žiaci vo veku od 16 do dovŕšenia 18 rokov – ruší sa povinnosť dokladovať potvrdenie o návšteve školy. Nárok na zľavu dokladujú len vekom (napr. dokladom totožnosti, zdravotným preukazom, ...). Ak taký žiak už čipovú kartu vlastní, bude mu karta pri najbližšej návšteve predajného miesta na požiadanie prestavená na nový dátum platnosti. Odporúčame, aby predajné miesto navštívili už počas leta, vyhnú sa tak septembrovým náporom v predajniach.

  Pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ sa zavádza jednotný termín platnosti nároku na zľavu na bezkontaktných čipových kartách vydávaných dopravcami:

 • Študenti nekončiacich ročníkov majú nárok na zľavu až do 30. 09. daného kalendárneho roka. Študentský 365-dňový PCL si už budú môcť zakúpiť počas celého septembra.

 • Študenti SŠ končiacich ročníkov majú nárok na zľavu do dňa záverečnej skúšky, najneskôr však do 30. 06. daného roka. Študenti VŠ končiacich ročníkov do 31. 08. daného roka.

Karty vydávané školou budú naďalej akceptované podľa dátumov nastavených školou.

 

Kartuj“ vo vozidlách bratislavskej MHD

Dopravný podnik Bratislava zavádza bezstarostnú službu „Kartuj“. Ide o registráciu jednorazových cestovných lístkov priložením platobnej karty k označovaču vo vozidle bratislavskej MHD – tzv. „TAP“, vždy bezprostredne po nastúpení.

 • Cena jedného TAP-u bude stáť 1 €.

 • Prvý prestup na iný spoj, do 45 minút po platenom TAP-e, bude zdarma.

 • Denný strop, ktorý cestujúci zaplatia, bude maximálne za 4 TAP-nutia, pričom ďalšie TAP-y do polnoci daného dňa ostávajú bezplatné.

Najväčšie výhody pre cestujúcich plynú najmä z jednoduchej a ľahko dostupnej možnosti úhrady cestovného. Služba je vhodná aj pre nárazových cestujúcich, či turistov, ktorí sa takýmto spôsobom jednoducho dopravia MHD v rámci Bratislavy.

IDS BK sa rozširuje do ďalších miest a obcí za hranicami Bratislavského samosprávneho kraj

Obyvatelia ďalších desiatich miest a obcí v Trnavskom kraji už budú môcť cestovať na jeden lístok regionálnym vlakom ZSSK, prípadne autobusom Slovak Lines. Následne môžu využiť bratislavskú MHD alebo skombinovať spojenia týchto dopravcov v rámci celého Bratislavského kraja. Do IDS BK sa po novom zaradili Kúty, Dlhá, Orešany, Košolná, Zvončín, Suchá nad Parnou, Pusté Úľany, Sládkovičovo a Galanta.

 

Upravujú sa cestovné poriadky regionálnych autobusov

Linky prímestských autobusov Slovak Lines, jazdiace najmä do oblastí Malacky, Senec a Šamorín, majú od 1. júla mierne upravené cestovné poriadky. Prinesie to výhody pre cestujúcich, predovšetkým v podobe zjednotenia jazdných dôb a zlepšenia rovnomernosti ponuky autobusových spojov na spoločných úsekoch.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode