Zhrnutie brífingu o podnikaní spoločnosti Honda v oblasti vodíka Rozširovanie podnikania v oblasti vodíka do externého predaja systému palivových článkov novej generácie –

02.02.2023 16:00

Honda dnes usporiadala tlačovú konferenciu o svojich iniciatívach v oblasti vodíka. Podujatia sa zúčastnili títo vedúci pracovníci spoločnosti Honda:

 

  • Shinji Aoyama, riaditeľ a hlavný výkonný riaditeľ,
  • Arata Ichinose, výkonný riaditeľ, vedúci oddelenia dohľadu nad rozvojom podnikania.

  1. Iniciatívy spoločnosti Honda na rozšírenie využívania vodíka, krok vpred smerom k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti 

Spoločnosť Honda sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu všetkých produktov a firemných aktivít, do ktorých sa zapája, do roku 2050. V snahe dosiahnuť „nulový environmentálny dopad“ nielen svojich výrobkov, ale celého životného cyklu výrobku vrátane firemných aktivít, sa spoločnosť Honda zameriava na nasledujúce oblasti ako „tri piliere“ svojich iniciatív: „uhlíková neutralita“, „čistá energia“, a „obeh zdrojov“. Spoločnosť Honda vo svojich iniciatívach považuje vodík spolu s elektrickou energiou za jeden z vysoko potenciálnych nosičov energie. 

 

„Cyklus cirkulácie vodíka“, ktorý začína obnoviteľnou energiou, pozostáva z troch fáz – „výroba“, „skladovanie/preprava“ a „použitie“. Presnejšie povedané, pomocou technológie elektrolýzy vody sa elektrická energia získaná z obnoviteľných zdrojov energie môže premeniť na „zelený vodík*3“, vďaka čomu je menej náchylná na výkyvy vo výrobe elektrickej energie spôsobené sezónnosťou a poveternostnými podmienkami, a energiu je možné prepraviť na miesto, kde je potrebná, vo forme „zeleného vodíka“ prostredníctvom vhodných metód, ako je preprava po súši, po mori a potrubím.

 

Honda rozšíri uplatnenie svojho systému palivových článkov, ktorý je jadrom vodíkovej technológie Honda, nielen na vozidlá Honda FCEV, ale aj na rôzne interné a externé oblasti, čím bude stimulovať dopyt po vodíku a uľahčí uhlíkovú neutralitu spoločnosti prostredníctvom „používania“ vodíka. 

 

*3 Vodík vyrábaný elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej energie, pri ktorej sa počas výrobného procesu nevypúšťajú žiadne emisie CO2.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode