Ženy v Lidl majú SVOJE miesto

08.03.2021 20:56

Diskontný reťazec dbá na to, aby ženám denne prislúchali rovnaké pozície, práva i povinnosti ako mužom. Rovnosť pohlaví je kľúčovou otázkou pre každého kvalitného, moderného a inovatívneho zamestnávateľa, medzi ktorých Lidl určite patrí.

Zamestnankyne na vedúcich pozíciách

Obchodný reťazec zamestnáva na celom Slovensku viac ako 5 500 ľudí, z toho až 4 500 reprezentujú práve ženy. Tie majú veľké zastúpenie aj čo sa týka manažérskych pozícií – viac ako 40 % podiel z celkového počtu čo v praxi predstavuje 159 žien. Vedeli ste, že najmladšia vedúca zamestnankyňa pracuje v Žiline a má len 25 rokov?

Moje doterajšie pôsobenie v Lidli je potvrdením stability, dynamiky a tiež osobného rozvoja,“ ozrejmila Lenka Petríková, ktorá pracuje ako vedúca predaja v Logistickom centre Sereď. V Lidli je to jej štvrtá pracovná pozícia, pričom v tomto obchodnom reťazci pracuje už 12 rokov.

Ak by sme chceli prejsť hlbšie do dát, tak napríklad na Slovensku je aktuálne už 147 predajní, ktoré riadi 8 regionálnych manažérok a 111 manažérok predajní. V TOP manažmente zastupuje a riadi administratívu Katarína Matejovie a HR Michaela Průša Nešporová.

Equal Pay a flexibilné úväzky

Lidl myslí aj na ženy – matky, a preto poskytuje flexibilné pracovné úväzky v predajniach a skladoch. Veľkú časť našich zamestnancov v predajniach a skladoch tvoria práve ženy a vďaka možnosti flexibilného úväzku dokážu efektívne skĺbiť prácu s rodinou,“ dodáva Michaela Průša Nešporová, riaditeľka ľudských zdrojov.

V roku 2020 investoval Lidl viac ako 2 milióny eur do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa primárne zameral na oblasť zdravia a work-life-balance. Počas celého roka zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami, dezinfekciou a rúškami. Lidl zároveň spustil benefitný systém, v rámci ktorého si každý zamestnanec mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €.

Lidl stabilne patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. Potvrdzuje to v poradí štvrtý zisk ocenení Top Employer Slovensko a Top Employer Europe v rade. Medzi skúmané oblasti patrí rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, výkonnostný manažment, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity či firemná kultúra. Pre obchodný reťazec je veľmi dôležitá i otázka férového platového ohodnotenia. Ženy aj muži dostávajú rovnakú mzdu na rovnakých pracovných pozíciách. Téma platovej rovnosti je pre Lidl veľmi významná a dôležitá. Spoločnosť sa tejto kľúčovej téme plánuje v budúcnosti venovať viac a otvárať diskusiu aj pre ostatných zamestnávateľov nielen na Slovensku.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode