ZÁUJEM O EKOLOGICKÉ ALTERNATÍVNE PALIVO CNG RASTIE

05.04.2017 19:18

Využívanie alternatívnych palív v automobilovom fleete firiem alebo pre súkromné autá je u nás síce častejšie, ale stále nedostatočné z pohľadu celkového prístupu a dopadu na životné prostredie. I napriek tomu, že v médiách rezonuje najmä téma elektrifikácie áut, pre mnohých Slovákov a firmy sú tieto autá stále nedostupné. Oveľa bližšie ku slovenským peňaženkám a reáliám sú rôzne alternatívne palivá. A z nich vyniká CNG (Compressed Natural Gas), teda stlačený zemný plyn, ktorý je ekologicky aj ekonomicky výhodný a tiež bezpečný.  


Stlačený zemný plyn je jedna z mála alternatív k benzínu a nafte, ktorá výrazne prispieva k ekologizácii prevádzky vozidiel, a teda k znižovaniu zaťaženia životného prostredia, a pritom je aj ekonomicky výhodná. Na spomínané výhody CNG zareagovali aj viaceré automobilky, ktoré majú vo svojej ponuke modely s pohonom na CNG. Spomeňme Fiat, Opel, SEAT, Volkswagen, ale aj u nás stále najpopulárnejšiu Škodu. Vo všetkých prípadoch ide o modely priamo od výrobcu. To znamená, že sa na ne vzťahuje rovnaká záruka ako na ktorékoľvek iné auto daného výrobcu.


Podľa štatistík spoločnosti SPP CNG registrujeme na Slovensku ku koncu minulého roka 1 893 vozidiel s pohonom na CNG. Z toho 258 autobusov, 30 nákladných a úžitkových vozidiel a 1 605 osobných vozidiel a ľahkých dodávkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Jednou z prvých firiem na Slovensku, ktoré začali jazdiť s vozidlami na CNG je banskobystrická firma Alfa Bio, výrobca rastlinných produktov Lunter.  Vďaka  neúnavnému tlaku predstaviteľov firmy totiž spoločnosť SPP CNG otvorila v druhej polovici marca prvú verejnú čerpaciu stanicu CNG v Banskej Bystrici – časti Kremnička. „Aktuálne sme otvorili plniacu stanicu v Banskej Bystrici, v nasledujúcom roku plánujeme vybudovať podobnú v Trnave. Máme však v pláne budovanie nových plniacich staníc priamo v motoristami žiadaných lokalitách, v blízkosti existujúcej infraštruktúry, aby vodiči automobilov na CNG neboli diskriminovaní dostupnosťou čerpacích staníc. Som presvedčený o tom, že CNG ako palivo má zmysel. Motoristi majú vďaka nemu radosť nielen z nižších nákladov na prejdený kilometer, ale aj z ekologickej jazdy a zelenej krajiny, ktorá tu zostane pre nasledujúce generácie,“ povedal Martin Lukáčik, konateľ SPP CNG, s. r. o.
Spoločnosť Alfa Bio už vyše desať rokov využíva v osobnej aj nákladnej doprave a v súčasnosti má flotilu 18 takýchto áut, ktoré ročne najazdia asi 350 000 kilometrov. „Od začiatku nášho podnikania je našou filozofiou maximálne zodpovedný prístup k zdraviu, využívaniu surovín a taktiež k životnému prostrediu, a preto využívanie ekologického CNG pre naše firemné autá je len jedným z ďalších krokov ako chrániť našu prírodu a okolie,“ spresnil  Juraj Lunter, riaditeľ spoločnosti Alfa Bio:  „Zodpovednosť k zdraviu, okoliu a životnému prostrediu je jedna z kľúčových hodnôt našej spoločnosti. Máme vlastnú studňu a vodu recyklujeme na jej viacnásobné využitie. Samozrejmosťou je separácia odpadov z výroby pre účely ich recyklácie. Zhodnocujeme tiež biologicky rozložiteľný odpad, ktorý následne využívame na výrobu elektrickej energie a tepla.“

CNG – bezpečné palivo
CNG je bezpečné z každého hľadiska. Pre životné prostredie aj pre ľudí. Pri prípadnom úniku do ovzdušia sa rozptýli v atmosfére, takže nedôjde k znečisteniu pôdy, povrchových ani podzemných vôd. Pri prieraze tlakovej nádrže nehrozí výbuch. Testy dokázali, že dokonca ani pri prestrelení tlakovej nádrže nedošlo k výbuchu. Namiesto toho CNG cez vzniknutú dieru unikal do ovzdušia. CNG je ľahší ako vzduchu, takže pri úniku stúpa hore, preto s autom na CNG môžete bezpečne parkovať aj v podzemných a uzatvorených garážach. Uniknuté CNG netvorí žiadne nebezpečenstvo. Veľmi rýchlo sa rozptýli v okolí, takže okamžite stratí hustotu potrebnú pre zápalnosť. Keďže stúpa hore, vetracie systémy ho rýchlo vyčerpajú z garáží. Keby sa aj človek nadýchal CNG, nič sa nestane, pretože CNG nie je jedovaté. To sa o LPG povedať nedá, pretože je ťažší ako vzduch, pri úniku klesá k zemi a pri iniciácii iskrou alebo otvoreným ohňom môže dôjsť k výbuchu. Dodajme, že napriek spomínaným skutočnostiam všetky systémy CNG podliehajú prísnym bezpečnostným požiadavkám a obvykle majú niekoľkostupňové bezpečnostné zariadenia na zabránenie akýchkoľvek škôd. Mimochodom, zemný plyn je síce horľavý, nie je však klasifikovaný ako výbušný.  

CNG – ekonomicky výhodné palivo
Počas posledných troch rokov bol stlačený zemný plyn stále lacnejší ako nafta, v priemere o viac ako 11 %. V porovnaní s dieselovými vozidlami môžu majitelia pri prevádzke na CNG ušetriť 10 – 20 % nákladov na palivo, v porovnaní s benzínovými vozidlami dokonca 20 – 40 %. Jeden kilogram CNG je ekvivalentom ku 1,14 litra nafty, 1,43 litra benzínu a 1,79 litra LPG. Podnikatelia ušetria aj druhýkrát. Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. platia totiž za autá na CNG nižšiu daň z motorových vozidiel, pretože CNG je kvalifikované ako alternatívne palivo. To však nie je všetko. Vydýchne si aj motor. V porovnaní s benzínom predávaným na pumpách má CNG vyššie oktánové číslo (120 – 130 oproti 95 – 99), čo sa pretavuje do vyššej odolnosti motora voči tzv. detonačnému spaľovaniu, teda klopaniu motora, najmä v nízkych otáčkach a vysokom zaťažení. Dodajme, že spomínané detonačné spaľovanie je jedným z najhorších prevádzkových stavov motora a z dlhodobého hľadiska ho vážne poškodzuje. Pri spaľovaní CNG je chod motora v celom spektre otáčok tichší. Rozdiel môže byť 10 – 15 decibelov. Motor pri chode na CNG sa menej opotrebováva,  dobre štartuje aj pri nízkych teplotách.

CNG – ekologicky výhodné palivo
Najhlavnejšou výhodou CNG je, že má lepšie ekologické ukazovatele ako benzín či nafta. Motory spaľujúce CNG majú výrazne nižšie emisie skleníkových plynov, takže aktívne prispievajú ku zvráteniu trendu globálneho otepľovania atmosféry. Emisie oxidu uhoľnatého (CO) sú nižšie o 50 %, oxidov dusíka (NOx) o 75 %, oxidov síry (SOx) o 99 % a polyaromatických uhľovodíkov (PAU) o 45 %. Čo je tiež veľmi dôležité, pri spaľovaní CNG nevznikajú takmer žiadne pevné častice (PM) ani sadze. To má pozitívny vplyv nielen na ľudí a rastliny, ale aj na motor, pretože sa nezanáša karbónom. Obrovskou výhodou CNG je, že umožňuje riešiť aj ekologizáciu nákladnej a autobusovej dopravy. V mnohých mestách aj na Slovensku už niekoľko rokov stretávame mestské autobusy na CNG a výnimkou nie sú ani v prímestskej doprave.

S CNG už viac ako 10 rokov
24 hodín, 365 dní v roku
Plniaca stanica v Banskej Bystrici – Kremnička je otvorená nepretržite 24 hodín denne, 365 dní v roku a funguje v samoobslužnom režime, avšak pod dohľadom dispečingového pracovníka SPP CNG, ktorý motoristom v prípade potreby pomôže. Na stanici sú dva výdajné stojany, ktoré umožňujú platbu aj bezkontaktnou platobnou kartou. Stanica je určená nielen pre osobné vozidlá,  ale aj pre úžitkové nad 3,5 ton a ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. S novu plniacou stanicou v Banskej Bystrici – Kremnička je v súčasnosti na Slovensku motoristom dostupných 11 verejných plniacich staníc CNG, pričom 9 z nich prevádzkuje spoločnosť SPP CNG, s. r. o.
 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode