Vzájomné akvizície Toyoty a Suzuki

29.08.2019 08:51

Reakcia na výzvy automobilizmu       Dohoda o kapitálovej aliancii

 

Toyota Motor Corporation (Toyota) a Suzuki Motor Corporation (Suzuki) spoločne zverejnili 28. augusta 2018 uzatvorenie dohody o vzájomnej kapitálovej aliancii. Aliancia podporí dlhodobé partnerstvo a spoluprácu oboch spoločností v nových oblastiach, vrátane autonómneho riadenia vozidiel.

Toyota pritom nakúpi, po schválení kompetentnými regulačnými inštitúciami 4,94-percentný akciový podiel v Suzuki za 96 miliárd JPY (japonských jenov) čo predstavuje hodnotu 817,51 milióna eur. Podobne, Suzuki plánuje získať, prostredníctvom nákupu na trhu, podiely v Toyote zodpovedajúce hodnote 48 miliárd JPY, teda podľa aktuálneho prepočtu v hodnote 408,75 milióna eur. Suzuki a Toyota plánujú rozvíjať vývoj spoločných produktov i spoluprácu vo výrobe. Okrem podpory vzájomných dodávok výrobkov tiež uplatnením priekopníckych technológií Toyoty v elektrifikácii vozidiel a potenciálu Suzuki v technológiách pre kompakty.

 

Toyota a Suzuki bližšie konkretizovali svoju spoluprácu už v marci 2019 a to v nadväznosti na Memorandum o obchodnom partnerstve vzájomne uzavreté v februári 2017. Popri spoločnom využití silných stránok obidvoch spoločností: náskoku Toyoty v elektrifikačných technológiách a Suzuki v technológiách pre kompaktné vozidlá, proklamovali vzájomnú spoluprácu tiež pri výrobe a popularizácii elektrifikovaných vozidiel.

 

Podnety pre spoluprácu oboch spoločností, ktoré zostávajú konkurentmi, priniesol vývoj automobilového sektora, ktorý prechádza zlomovým obdobím a to nielen z dôvodu zvýšenej environmentálnej regulácie, ale aj nových vstupov z odlišných priemyselných odvetví.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode