Vyše 50 odovzdaných vozidiel v Európe posunulo Hyundai na čelo dodávateľov automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík

04.11.2015 10:54

V priebehu októbra spoločnosť Hyundai Motor odovzdala ďalších 50 kusov automobilov ix35 Fuel Cell zákazníkom v Európe, čím sa stala lídrom medzi dodávateľmi automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík.

  • Spoločnosť Hyundai Motor odovzdala doteraz najväčšiu dodávku 50 kusov automobilov ix35 Fuel Cell v Európe
  • Celkovo bolo doteraz dodaných do Európy vyše 250 automobilov Hyundai poháňaných palivovým článkom na vodík
  • Dodávky vozidiel Hyundai FCEV sa rozšírili do 13 európskych štátov

 

Táto doteraz najväčšia jednorazová dodávka automobilov poháňaných palivovým článkom zvýšila celkový počet automobilov Hyundai FCEV na vyše 250 kusov, čo je najviac zo všetkých automobilových výrobcov. Vozidlá boli dodané rozličným súkromným a korporátnym zákazníkom, ktorí sa rozhodli pre inovatívny automobil Hyundai poháňaný palivovým článkom.  

 

Hyundai ix35 Fuel Cell bol prvým automobilom poháňaným palivovým článkom, ktorý sa začal sériovo vyrábať a ponúkať na predaj v Európe. Doteraz dodané exempláre  ix35 Fuel Cell už najazdili celkovo vyše 1,2 milióna kilometrov. Do konca roka 2015 bude tento model k dispozícii na predaj alebo leasing v 13 európskych štátoch, pretože k doterajšej distribučnej siete v 11 štátoch teraz pribudlo Španielsko a Švajčiarsko.

 

Thomas A. Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe, povedal: „Táto najnovšia dodávka predstavuje míľnik, ktorý upevňuje našu pozíciu lídra v oblasti automobilov poháňaných palivovým článkom v Európe. S našou distribučnou sieťou pre automobily s palivovým článkom, ktorá sa rozrástla do 13 európskych štátov, sme posilnili náš predaj a servisné zázemie pre zákazníkov, čím sú automobily poháňané palivovým článkom dostupnejšie v rámci Európy.“

 

S pokračujúcim rastom infraštruktúry palivových čerpacích staníc na vodík bude Hyundai ďalej rozširovať svoju distribučnú sieť na automobily ix35 Fuel Cell. Hyundai je prvým automobilovým výrobcom, ktorí školí personál svojej predajnej siete v Európe na servis a opravy automobilov poháňaných palivovým článkom, aby zabezpečil rovnakú vysokú úroveň kvality služieb zákazníkov ako pri automobiloch s konvenčným pohonom.

Na propagáciu výhod technológie palivového článku spoločnosť Hyundai Motor Europe od októbra 2011 spolupracuje s Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva Hyundai podporuje ďalší výskum, technologický vývoj a prezentačné aktivity v oblasti palivového článku a vodíkovej energetickej technológie v rámci Európy.

 

V roku 2014 sa spoločnosť Hyundai Motor pripojila aj k projektu Hydrogen For Innovative Vehicles (HyFIVE), ktorý predstavuje rozšírenie programu FCH-JU. Tento najväčší paneurópsky projekt v oblasti palivového článku v histórii má za cieľ podporovať rozširovanie infraštruktúry čerpacích staníc na vodík a sprístupňovanie technológie pohonu automobilov palivovým článkom širšiemu okruhu vodičov v Európe.

 

Tieto iniciatívy korešpondujú s víziou koncernu Hyundai Motor Group, stať sa do roku 2020 lídrom v oblasti ekologických technológií pohonu. Projekt ‘2020.22.2’, spustený v roku 2014, má stanovený cieľ do roku 2020 uviesť na trh 22 modelov s nízkymi emisiami, z toho 12 s hybridným pohonom, 6 s pohonom plug-in hybrid, 2 elektromobily a 2 automobily poháňané palivovým článkom na vodík.

 

Hyundai ix35 Fuel Cell je vybavený elektromotorom s výkonom 100 kW (v prepočte 136 k), ktorý mu umožňuje dosahovať maximálnu rýchlosť 160 km/h. Palivový článok na vodík, vyrábajúci elektrickú energiu, produkuje ako odpadové splodiny iba neškodnú vodnú paru. Normovaný dojazd na jednu náplň vodíka je takmer 600 kilometrov, čo fakticky zodpovedá bežným automobilom poháňaným spaľovacím motorom. Viac informácií o inovatívnej technológii palivových článkov Hyundai nájdete na www.fuelcell.eu.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode