Volkswagen Slovakia si vlani udržal solídne finančné výsledky a celkové investície presiahli 5 miliárd eur

24.03.2023 14:46

 – Výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia zaznamenala za rok 2022 solídne výsledky hospodárenia, ktoré odzrkadľujú udržateľné riadenie spoločnosti. Tretí krízový rok po sebe sa jej podarilo dosiahnuť medziročne porovnateľný obrat aj zisk, čo dokazuje stabilitu podniku a status spoľahlivého partnera zamestnancov aj regiónu. 

 

V predchádzajúcom roku docielil podnik obrat vo výške 9,73 mld. eurzisk pred zdanením 278 mil. eur, čo predstavuje mierny medziročný nárast. Zároveň intenzívne investoval do rozvoja závodu. Objem investícií dosiahol 345 mil. eur, medziročne vzrástol viac ako trojnásobne. Od svojho vzniku v roku 1991 tak Volkswagen Slovakia preinvestoval na Slovensku v súčte už viac ako 5 mld. eur. Táto suma zodpovedá približne výstavbe štyroch automobilových fabrík na „zelenej lúke“. Vlaňajšie investície smerovali predovšetkým do avizovaného projektu BETA+, ktorého súčasťou je príchod nových modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb. 

 

„Už tretí rok v rade čelíme celosvetovým krízam a výzvam, ktoré majú priamy dopad na prevádzku a riadenie našej spoločnosti. Našou účinnou odpoveďou je kontinuálne zvyšovanie efektivity a produktivity, prísna disciplína v oblasti nákladov a udržateľné opatrenia naprieč celým podnikom. Vlani sme zároveň zrýchlili naše investičné tempo a prípravy na nové projekty. Blížime sa do cieľovej rovinky so šiestimi nábehmi v jednom kalendárnom roku, ktoré sú dôležitými piliermi pre zabezpečenie zamestnanosti a budúcnosti závodu,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia. 

 

Pretrvávajúce nedostatky v dodávateľskom reťazci v súvislosti s globálnymi krízami a pridruženými efektmi spôsobili v minulom roku pokles počtu vyrobených vozidiel, čo pri finančných ukazovateľoch vykompenzoval sčasti aj zvýšený podiel SUV vozidiel v porovnaní s rokom 2021. Z výrobných liniek bratislavského závodu zišlo v roku 2022 spolu 268 685 vozidiel štyroch koncernových značiek Volkswagen, Audi, Porsche a Škoda, z ktorých 82 % tvorili SUV modely. V polovici roka zároveň uplynuli dve desaťročia od výroby prvého SUV na Slovensku.

V súvislosti s nábehom nového projektu BETA+ bola spustená predsériová výroba modelov strednej triedy Volkswagen Passat a Škoda Superb, ktorých štart sériovej produkcie je naplánovaný na koniec tohto roka. Ide o prvý projekt na úrovni koncernovej skupiny značiek Volumen, ktorý už prináša počiatočné úspechy v oblasti využitia synergií. Volkswagen Slovakia ako závod vyrábajúci dlhé desaťročia automobily pre viacero koncernových značiek aj naďalej preukazuje svoje odborné kompetencie a ovládanie komplexity výroby, pričom dokáže využiť synergické efekty, ktoré so sebou prinášajú projekty ako BETA+. 

 

Volkswagen Slovakia zostáva aj naďalej najväčším exportérom v slovenskom priemysle. Z pohľadu obratu patrili vlani medzi najväčšie trhy podobne ako v minulých rokoch Čína (24 %), USA (23 %) a Nemecko (14 %). Objem nákupu výrobného materiálu pre produkciu vozidiel dosiahol 8,2 mld. eur, pričom za štvrtinou objemu stoja lokálni, slovenskí dodávatelia (2. miesto za Nemeckom – 34 %). Z pohľadu počtu dodávaných dielov je však Slovensko na prvom mieste. 

 

V martinskom závode Volkswagen Slovakia bolo vyrobených v predchádzajúcom roku 20,5 miliónov komponentov pre prevodovky a podvozky. V tomto roku sa výroba pripravuje na štart sériovej produkcie nového diferenciálu pre elektrické pohony. Ku koncu roka sa očakáva historický míľnik v podobe 600-miliónteho vyrobeného komponentu. 

 

Jedným z významných cieľov efektívneho a udržateľného hospodárenia podniku je zabezpečenie perspektívnej budúcnosti a zamestnanosti. Aj v krízových časoch podnik poskytuje stabilitu a istotu tisíckam svojich zamestnancov. Platové podmienky, ako i prvky odmeňovania a benefity zostali zachované napriek mimoriadne náročným časom. V reakcii na rekordne vysokú infláciu zvýšil Volkswagen Slovakia v porovnaní s januárom 2022 tarifné mzdy k 1. 1. 2023 o 12,8 %, s cieľom znížiť negatívny vplyv inflácie na zamestnancov. Dlhé desaťročia vypláca 13. a 14. plat a rovnako aj odmenu za hospodárske výsledky. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov bez započítania manažmentu dosiahol v uplynulom roku 2 273 eur. Na benefity pre zamestnancov vynaložil zamestnávateľ približne 24,5 mil. eur. V rámci spoločenskej zodpovednosti podporil Volkswagen Slovakia prostredníctvom svojej nadácie viac ako 550 projektov celkovou sumou takmer 2 mil. eur. Niekoľko desiatok projektov iniciovali priamo zamestnanci v regiónoch celého Slovenska. 

Vo Volkswagen Slovakia pracuje takmer 60 % zamestnancov viac ako 10 rokov. Do stabilného tímu skúsených pracovníkov bude spoločnosť počas celého roka prijímať priebežne stovky nových zamestnancov. Tí budú potrební najmä do výroby vozidiel v súvislosti s novým projektom a blížiacimi sa nábehmi.

 

Volkswagen Slovakia sa ako súčasť koncernu vydal na cestu globálnej transformácie. Dlhodobo vynakladá maximálne úsilie na znižovanie vplyvov na životné prostredie, pričom šetrné a efektívne zaobchádzanie so zdrojmi ešte umocnilo krízové obdobie. Firma sa sústreďuje na nasadzovanie udržateľných riešení naprieč celým podnikom. Jej cieľom je stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym podnikom. Medzi aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti zlepšovania životného prostredia patrí napríklad energetický vypínací koncept závodu, projekt recyklácie hliníka Aluminium Closed Loop, redukcia prebytočného ochranného materiálu pri dodávaných dieloch v rámci stratégie NoPlastic či podpora biodiverzity vo výrobných závodoch. 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode