Volkswagen Slovakia riadeným stmievaním šetrí energiu a pomáha biodiverzite

29.03.2021 14:18

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia dlhodobo významne inovuje a reguluje osvetlenie, čo so sebou prináša úsporu energie, ako aj pozitívny vplyv na životné prostredie. V podniku tvoria 74% vonkajšieho osvetlenia LED systémy a v najbližšom období sú naplánované ďalšie modernizácie. Vo výrobných halách majú nové a ekologické svetelné technológie 80% zastúpenie. Pri príležitosti tohtoročnej Hodiny Zeme spoločnosť upriamuje pozornosť na trvalé, udržateľné riešenia, ktoré prinášajú dlhodobé pozitívne efekty.

Volkswagen Slovakia ako súčasť celosvetového koncernu kladie dôraz na udržateľné technológie vo výrobe, ako aj v rámci prevádzky závodu. Už celé desaťročie riadi intenzitu vonkajšieho osvetlenia na základe pohybu ľudí v areáli. To znamená, že intenzita osvetlenia komunikácií sa v nočných hodinách automaticky výrazne zníži, keď sa po nich nepohybujú pracovníci. V čase striedania zmien sa intenzita osvetlenia naopak zvýši.

Ešte výraznejšie sa v bratislavskom závode stmieva počas víkendov a celozávodných odstávok. V takomto režime je eliminované vonkajšie osvetlenie v areáli závodu na minimálnu požadovanú úroveň v súlade s hygienickými normami. Do čiastočnej alebo úplnej tmy sa tak zahalia parkoviská, testovacie dráhy či komunikácie v areáli závodu. Zo stlmenia osvetlenia profitujú aj nočné živočíchy a hmyz. Tie majú svoje dôležité miesto v závode a podnik už spustil viaceré aktivity na podporu biodiverzity.

Na rovnakom princípe je regulované osvetlenie vo výrobných halách. Vo väčšine z nich je inštalované automatické, prípadne manuálne riadenie osvetlenia. Nad výrobnými linkami sa zhasína počas každej prestávky. Roboty v karosárňach pracujú bez dodatočného osvetlenia nad robotickými hniezdami. To sa rozsvieti len v prípade, že je potrebný zásah pracovníka.

Väčšina osvetlenia vo verejných priestoroch a sociálnych zariadeniach funguje na fotobunky. V najbližších mesiacoch sa v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia uskutoční plánovaná kompletná rekonštrukcia osvetlenia železničnej vlečky. Zmodernizovanie zvyšného osvetlenia je naplánované priebežne do roku 2025.

Rovnako sa v najbližších rokoch uskutočnia modernizácie a inštalácie nových systémov aj v oblasti riadenia osvetlenia. Spoločnosť Volkswagen Slovakia uprednostňuje LED osvetlenie a moderné svetelné technológie z viacerých dôvodov. Okrem toho, že je úspornejšie
a má o takmer 50 % dlhšiu životnosť ako pôvodné zastarané systémy, oproti klasickým žiarovkám neprodukuje takmer žiadne teplo a ani
UV žiarenie, preto v noci nepriťahuje hmyz, ako pôvodné osvetlenie.

Čísla ukazujú, že LED osvetlenie je až o 80 % úspornejšie v porovnaní s klasickými žiarovkami a viac ako 35 % úspornejšie ako pôvodné lineárne neónové halové osvetlenie. Vďaka LED technológii dokáže podnik automaticky riadiť osvetlenie v halách podľa množstva denného svetla prenikajúceho do hál z vonkajšieho prostredia, a tak znižovať výkon a svietivosť, čiže aj spotrebu elektrickej energie. Volkswagen Slovakia zároveň odoberá 100 % energie z obnoviteľných zdrojov.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode