Volkswagen sa usiluje o špičkovú pozíciu v digitalizácii – modelový rad ID. začína v roku 2021 s pravidelnými aktualizáciami „Over-the-Air”

08.03.2021 10:27

ID.31 a ID.42 s najnovším softvérom sa teraz dajú v Európe aktualizovať online

Už v lete 2021 budú pre zákazníkov ID. k dispozícii prvé aktualizácie „Over-the-Air“

Nové agilné projektové oddelenie ID.Digital koordinuje prípravu a nahrávanie aktualizácií


Modely Volkswagen ID.3 a ID.4 môžu odteraz v Európe cez WLAN alebo mobilnú dátovú sieť prijímať rozsiahle technické aktualizácie a získavať nové funkcie.

 

Vozidlo zákazníka zostáva vďaka aktualizáciám „Over-the-Air“ vždy na najnovšej úrovni digitálneho vývoja. Verziu softvéru ID.2.1, ktorá vytvára technické predpoklady pre aktualizácie „Over-the-Air“, majú všetky novo vyrobené modely radu ID. od 8. kalendárneho týždňa.

 

 

ID.4: Aj systém infotainmentu profituje z pravidelných aktualizácií

Volkswagen rýchlym tempom rozvíja digitalizáciu svojich produktov a mení sa na komplexného poskytovateľa hardvéru, softvéru a služieb. Zavedenie aktualizácií „Over-the-Air“ je ďalším dôležitým krokom v našej transformácii na technologickú firmu a vo vývoji nových obchodných modelov,“ povedal Ralf Brandstätter, predseda predstavenstva značky Volkswagen.

Od leta budú mať majitelia modelov Volkswagen ID. každé tri mesiace k dispozícii novú aktualizáciu. Tieto aktualizácie budú okrem optimalizácie výkonnosti softvéru zahŕňať aj nové funkcie a možnosti individualizácie.

 

Tým sa budú všetky dodané modely ID. po

as celého životného cyklu udržiavať na aktuálnej úrovni. Aktualizácie Over-the-Air budú v budúcnosti normálne aj v automobile. Vďaka nim budeme všetky dodané modely ID. po

as mnohých rokov udržiavať na úrovni softvéru nových vozidiel,“ povedal Thomas Ulbrich, člen predstavenstva Volkswagen pre technický vývoj.

 

Novo založená projektová zložka ID.Digital bude pri tom dôsledne ďalej vyvíjať softvér modelov ID. a koordinovať nahrávanie aktualizácií Over-the-Air. Agilný spôsob práce projektového tímu má v oblasti starostlivosti o softvér krátkymi cyklami aktualizácie a zohľadňovaním želaní zákazníkov vytvárať nové meradlá. Tak bude možné rýchlo a nekomplikovane prijímať rozhodnutia o nových digitálnych službách a realizovať lepšiu interakciu so zákazníkmi.

 

Nový softvér ID.2.1 majú štandardne všetky vozidlá vyrobené od 8. kalendárneho týždňa. Zákazníkom, ktorí si už dovtedy prevzali svoj automobil radu ID., bude nový softvér poskytovaný k dispozícii postupne. Na to musia, ako už bolo avizované, raz navštíviť svojho predajcu.

S novým softvérom bude potom po prvý raz vo veľkoobjemovom segmente možné napríklad aktualizovať riadiace jednotky zabudované vo vozidle bez toho, aby zákazník musel navštíviť autorizovaný servis Volkswagen.

 

Prvé aktualizácie „Over-the-Air“ sa v súčasnosti úspešne testujú vo vyše 3.000 firemných vozidlách, aby onedlho mohli aj prví zákazníci profitovať z neustálych zlepšení výkonnosti a nových funkcií. Volkswagen tým dosiahol dôležitý míľnik v evolúcii vlastnej architektúry elektroniky.

 

Softvér sa čoraz viac stáva diferenciačným faktorom v rámci konkurencie a tým aj rozhodujúcim dôvodom pre kúpu na automobilovom trhu 21. storočia.

 

1) ID.3 – Kombinovaná spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (NEDC): 17,7 - 14,5; kombinované emisie CO2 v g/km: 0.

2) ID.4 – Kombinovaná spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (NEDC): 16,9 - 15,5; kombinované emisie CO2 v g/km.

 

 


 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode