Vodičke v ťažkostiach zastaví každý desiaty šofér

21.09.2014 14:13

Vodičke, ktorá potrebuje pomôcť s defektom pneumatiky, zastaví na slovenských cestách každý desiaty vodič. Ak žena nepreukáže svoj záujem o pomoc aktívne, pomocnú ruku jej ponúkne približne jeden vodič zo sedemdesiatich. Tieto skutočnosti odhalil medzinárodný prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Goodyear na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Z porovnávaných krajín slovenskí vodiči skončili v ňom na druhom mieste.

Vzájomná solidarita medzi vodičmi patrí v oblasti cestnej premávky medzi dlhodobo diskutovanú tému. Spoločnosť Goodyear realizovala prieskum s cieľom odhaliť ochotu vodičov pomôcť žene - vodičke, ktorá po defekte pneumatiky potrebuje asistenciu. Skúmali sa dve konkrétne situácie. V prvom prípade žena - figurantka nevyhľadávala pomoc, ale sa len pohybovala okolo odstaveného automobilu označeného výstražným trojuholníkom a pri otvorenom batožinovom priestore mala opreté náhradné koleso. V druhej fáze žena aktívne stopovala prechádzajúce vozidlá, aby ich požiadala o pomoc. Pozorovanie prebiehalo na priemerne frekventovaných uliciach v Bratislave a v Piešťanoch.

Rovnaký prieskum ako na Slovensku sa realizoval aj v Českej republike a v Maďarsku. Slováci sa v porovnaní s vodičmi zo susedných krajín profilujú ako priemerne solidárni, pretože stopujúcej vodičke zastavilo približne každé desiate vozidlo. V Českej republike sa prieskum uskutočnil v Prahe a v Brne a žene stopujúcej prechádzajúce vozidlá zastavil jeden automobil z piatich. V maďarských mestách Budapešť a Debrecín zastavilo len 1,7 % z prechádzajúcich vodičov.

„Defekt pneumatiky môže počas cestovania zažiť ktokoľvek. Napriek tomu, že nácvik postupu pri výmene kolesa by mala byť súčasťou výučby každého budúceho vodiča v autoškole, s danou úlohou je spojená fyzická aktivita, ktorá je mnohokrát náročná i pre mužov. Preto sme sa v našom prieskume zamerali na prístup vodičov k ženám, ktoré sa do týchto ťažkostí dostanú,“ uvádza Katarína Ardová, Marketing Coordinator CZ/SK spoločnosti Goodyear. „Napriek tomu, že vodiči na slovenských cestách prejavili snahu pomôcť druhému v núdzi pomerne často, odporúčame všetkým vodičom a vodičkám, aby si hlavne v tomto období cestovania na letné dovolenky pred každou dlhšou cestou starostlivo skontrolovali vybavenie automobilu. Ak to auto dovoľuje, potom jednoznačne odporúčame používanie pneumatík typu RunOnFlat, ktoré umožňujú dojazd i po defekte,“ dodáva Katarína Ardová.

Prieskum v Slovenskej republike ukázal, že len veľmi malé percento vodičov (1,5 %) zastaví a ponúkne pomoc žene v prípade, keď vodička neprejavovala aktívny záujem o pomoc. V Bratislave takto zastavil prvý ochotný vodič až po 27 minútach, ale v Piešťanoch bola vodičke ponúknutá pomoc už po 17 minútach. V druhej situácii, keď žena aktívne stopovala, jej zastavil každý desiaty slovenský vodič. Bratislavskí vodiči vyšli v porovnaní lepšie, keď v oboch situáciách zastavovali častejšie a prejavili väčšiu solidaritu so ženou v ťažkostiach. V prvom prípade ponúklo vodičke pomoc 1,64 % prechádzajúcich vodičov a pri aktívnom stopovaní ich zastavilo 11 %.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode