Vodiči po 75 sú výrazne rizikovejší

11.08.2012 08:45

Vodiči po 75 sú výrazne rizikovejší

  • Výskyt dopravných nehôd u vodičov vo veku 65 rokov a viac nie je o nič vyšší ako v iných vekových kategóriách, násobne sa počet nehôd zvyšuje u vodičov nad 75 rokov
  • Do roku 2050 bude každý piaty obyvateľ Európy starší ako 75 rokov, čo sa prejaví aj na cestách
  • Riešením sú nové technológie, nie obmedzovanie práva riadiť vozidlo

 

Allianz centrum pre technológie (AZT) sa vo svojej aktuálnej štúdii zameralo na početnosť dopravných nehôd starších ľudí. Štúdia prichádza k záveru, že zatiaľ čo výskyt dopravných nehôd vodičov vo veku 65 rokov a viac nie je o nič vyšší ako v iných vekových kategóriách, násobne sa počet nehôd zvyšuje u vodičov nad 75 rokov.

Spočiatku si starší ľudia kompenzujú stratu svojich fyzických síl väčšou skúsenosťou za volantom či opatrným štýlom jazdy,“ hovorí Christoph Lauterwasser, generálny riaditeľ AZT. Dôsledkom je, že počet nehôd zavinený staršími vodičmi zostáva hlboko pod priemerom počtu nehôd spôsobených naopak veľmi mladými šoférmi. To sa však mení po 75. roku života, keď sa začínajú vodičské chyby kumulovať a skupina vodičov nad touto vekovou hranicou má podľa štúdie o 45 percent väčšie riziko, že spôsobí dopravnú nehodu ako o pár rokov mladší seniori. Výsledky štúdie sa zhodujú aj so situáciou na slovenských cestách, avšak podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne je toto riziko vyššie len o 19 percent.

 

Mobilita ako dôležitý faktor kvality života

Tieto výsledky sa dostávajú do iného svetla najmä pri pohľade na demografické ukazovatele. Do roku 2050 bude podľa odhadov mať každý piaty obyvateľ v krajinách vyspelej Európy cez 75 rokov a tým, ako sa zvyšuje dĺžka života, zvyšuje sa aj počet starších vodičov na cestách. „Je jasné, že téma bezpečnosti cestnej premávky je v starnúcej spoločnosti stále významnejšia. Ale pre kvalitu života v starobe je dôležité zostať mobilný, aj keď sa ľudský zrak, sluch, flexibilita a reakcie začínajú pomaly zhoršovať,“ vysvetľuje Brigitte Miksa, odborníčka na demografiu v skupine Allianz.

Podľa štúdie AZT, je to práve auto, ktoré spĺňa potreby seniorov v individuálnej mobilite, pretože dve tretiny všetkých dopravných presunov seniorov sa dejú práve autom. Mnohé krajiny reagujú na zvyšujúci sa počet starších ľudí v doprave tým, že zavádzajú prísnejšie požiadavky na zdravotné prehliadky ako neodmysliteľnú súčasť predĺženia platnosti vodičského preukazu. Avšak odborníci na bezpečnosť z Allianz centra pre technológie odmietajú povinné lekárske vyšetrenia a špeciálne zdravotné testy. „Dobrovoľné zdravotné prehliadky, samozrejme, podporujeme a odporúčame,“ hovorí Lauterwasser. „Ale v starobe ako takej nevidíme dostatočný dôvod k obmedzeniu práva ľudí na riadenie vozidla alebo dokonca k odňatiu vodičského preukazu.

 

Riešením sú nové technológie v aute

Nové technológie vozidiel, tzv. asistenčné systémy, môžu zľahčiť riadenie najmä starším ľuďom a tým im umožniť bezpečnejšiu jazdu aj v pokročilejšom veku. Výskumné stredisko skupiny Allianz podporuje rozvoj týchto systémov a pravidelne analyzuje ich účinnosť.

Aktuálne existujú štyri asistenčné systémy, ktoré sú stále zdokonaľované a ktoré zľahčujú riadenie a rozhodovanie pri vedení motorového vozidla: „Aktívny brzdový asistent“, „Pomoc na križovatkách“, „Bezpečnosť pre chodcov a cyklistov“ a „Integrovaný bočný kontrolný mechanizmus“. Niektoré nové technológie dokonca podľa štýlu jazdy rozpoznajú únavu vodiča a vyšlú varovný signál alebo pracujú s údajmi o rýchlosti, smere a pozícii okolitých vozidiel a vodiča s predstihom varujú.

Keby bolo každé vozidlo vybavené asistenčnými systémami, dalo by sa predísť minimálne polovici nehôd so zranením alebo ich následky by mohli byť výrazne znížené,“ uzatvára Christoph Lauterwasser z AZT.

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode