Unikátny projekt komunitnej mobility

16.08.2017 18:30

Na Slovensku sa rozbehol projekt mobility RegioAuto, ktorý predstavuje unikátne riešenie pre komunitnú prepravnú službu. Jeho cieľom je zlepšenie sociálneho prostredia pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, rodičov s deťmi a sociálne slabšie skupiny  prostredníctvom mobility dostupnej pre obce, zariadenia sociálnej starostlivosti, neziskové organizácie, ako aj menšie podnikateľské subjekty. Projekt na podporu komunitného podnikania v regiónoch je nadstavbou dlhoročného programu ŠKODA Handy ZŤP, ktorý poskytuje mobilitu osobám so zdravotným postihnutím.

Projekt RegioAuto pomáha mnohým z týchto skupín obyvateľov, pre ktorých je preprava nevyhnutnosťou z dôvodu nedostupných služieb či potrebnej starostlivosti v ich okolí a nákup automobilu pre nich často znamená neúmernú finančnú záťaž. Preto spustenie programu prepravnej služby je riešením všade tam, kde je dostupná mobilita veľmi potrebná.

RegioAuto zásadne využíva vozidlá prenajaté na operatívny lízing, ktoré prevádzkovateľ získa bez akejkoľvek akontácie. S týmto vozidlom potom môže poskytovať tzv. sociálnu prepravnú službu, ale rovnako ho môže používať aj na iné účely, súvisiace s výkonom svojej činnosti. Sociálna prepravná služba zahŕňa napríklad prepravu znevýhodnených osôb do zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia, ale rovnako aj ich prepravu na spoločenské a kultúrne akcie, rozvoz stravy a donášku nákupov, rozvoz opatrovateliek alebo prepravu detí do školy a na záujmové aktivity. Táto služba nemá charakter pravidelnej dopravy osôb ani taxi služby. Na jej vykonávanie preto stačí oprávnenie na nepravidelnú osobnú cestnú dopravu, a to automobilmi, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie.

Dostupnosť a výhodnosť

Okrem finančnej transparentnosti (konštantná výška nákladov počas celého zmluvného obdobia) prináša projekt RegioAuto pre prevádzkovateľa vozidla mnoho ďalších výhod. Splátka operatívneho lízingu je daňovo uznateľný náklad v plnom rozsahu a aj administratívna náročnosť pri prevádzke je výrazne nižšia ako pri používaní automobilu, ktorý je v majetku prevádzkovateľa. Ten nemusí prihlásiť vozidlo do evidencie, ani sa starať o cestnú daň a poistenie. Keďže prevádzkovanie vozidla na podnikateľské účely je podmienené legislatívou, záujemca k vozidlu dostane aj špeciálny manuál, obsahujúci právne, ekonomické, servisné a komerčné požiadavky na prevádzkovanie vozidla. Takúto „kuchársku knihu“ ocenia najmä malé obce alebo občianske združenia, ktoré nemajú v tejto oblasti veľké skúsenosti, alebo majú iba minimálny administratívny aparát.

Dĺžka trvania operatívneho lízingu je 2 až 4 roky. Po uplynutí tohto obdobia je možné zmluvu obnoviť a automobil vymeniť za nový. Dostupnosť automobilu cez projekt RegioAuto najlepšie dokumentuje najnižšia splátka, ktorá je od 169 eur s DPH mesačne. Samozrejme, výška splátky závisí od typu automobilu, jeho vybavenia a dohodnutého počtu najazdených kilometrov ročne. V mesačnej splátke je pritom zahrnutý kompletný servis vozidla podľa predpisu výrobcu, zákonné a havarijné poistenie, ako aj zimné pneumatiky. Prevádzkovateľovi tak stačí hradiť iba náklady na spotrebované palivo. Vítaná je pritom aktivita verejnej správy či miestneho podnikateľského prostredia, ktorí môžu na tomto projekte participovať nákladovo aj výnosovo za účelom naplnenia svojich programov a cieľov.

 

Spoľahliví partneri

 

Projekt RegioAuto – komunitná prepravná služba, realizuje spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, ako najväčší importér osobných automobilov na Slovensku, v spolupráci s finančnou spoločnosťou Volkswagen Financial Services. Ďalším realizátorom a nositeľom myšlienky je spoločnosť AV mobilita, osvedčený gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP, ktorý už 6 rokov prináša riešenia pre rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím.

V rámci programu RegioAuto je možné využiť prakticky všetky modelové rady značky ŠKODA, t.j. CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, SUPERB a KODIAQ. Automobil si prevádzkovateľ môže objednať v ktoromkoľvek centre ŠKODA Handy ZŤP, servis zabezpečí každý autorizovaný servis ŠKODA.

Dobrým príkladom využitia projektu RegioAuto je prepravná služba Slovenského Červeného kríža v Košiciach. Ako povedala Mgr. Helena Kmeztová, riaditeľka územného spolku SČK Košice – okolie: „Projekt RegioAuto považujeme za prelomový vo svojej oblasti, pretože môže výrazne prispieť k zlepšeniu sociálneho prostredia a má mnohé ďalšie výhody. Začiatkom júna sme si prevzali prvé vozidlo ŠKODA RAPID, s ktorým budeme realizovať prepravnú službu. Veríme, že táto spolupráca bude úspešná a pomôže nám skvalitniť život tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.“

Autá aj so špeciálnou úpravou

Automobil pre komunitnú prepravnú službu je možné aj upraviť pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a cena prestavby môže byť rozpočítaná do pravidelných mesačných splátok operatívneho lízingu. Úpravy vozidiel pre ZŤP zabezpečujú špecializované centrá ŠKODA Handy ZŤP u desiatich autorizovaných predajcov značky ŠKODA na celom Slovensku: IMPA Bratislava, Porsche Bratislava, Todos Bratislava, Autoprofit v Galante, PO CAR v Prešove, IMPA v Žiline, Auto Gábriel v Košiciach, Autonova v Poprade, Prvý Trenčiansky Autoservis v Trenčíne a AUTO SLOVÁK vo Zvolene.

Odborníci v centrách okrem iného poradia držiteľom ZŤP preukazu, na čo všetko majú nárok, či už vo forme príspevkov na kompenzáciu, zľavy z ceny automobilu alebo ďalších služieb.

Ako vidno, projekt RegioAuto – komunitná prepravná služba, poskytuje dostupnú mobilitu „na mieru“ pre špecifické potreby za výhodných podmienok. Viac informácií a podrobnejší návod na vstup do programu nájdete na www.regioauto.sk a www.avmobilita.sk.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode