UCHOVÁVANIE ENERGIE V BATÉRIACH ZO SLNEČNÝCH A VETERNÝCH RIEŠENÍ RENAULT

26.03.2020 19:29

Jednou z hlavných výziev spojených s využívaním obnoviteľných zdrojov energie je jej skladovanie, ktoré by vyvážilo dopyt po energii a jej ponuke. Renault vyvíja riešenia umožňujúce použitie autobatérií na tento účel.

Stacionárne skladovanie energie je dôležitou súčasťou inteligentných elektrických ekosystémov na ostrovoch Porto Santo a Belle-Île-en-Mer. Skupina Renault tiež vytvára najväčší systém uskladnenia energie v Európe založený na batériách s elektrickým pohonom.

Slnko a vietor sú veľmi dôležitým a nevyčerpateľným zdrojom obnoviteľnej energie, avšak množstvo elektrickej energie vyrobenej prostredníctvom veterných turbín alebo fotovoltaických panelov je variabilné a závisí okrem iného od počasia. To znamená, že vrchol dopytu po energii sa nemusí nevyhnutne zhodovať so špičkou ponuky.

Riešením tohto problému je samozrejme skladovanie elektrickej energie. Na tento účel je možné použiť elektrické autobatérie. V súčasnosti Renault, priekopník a líder na európskom trhu s elektrickými automobilmi, vyvíja stacionárne systémy na uchovávanie energie, ktoré dávajú „druhý život“ batériám z automobilov na elektrický pohon.

 

Elektrické ekosystémy

Podmienky na portugalskom ostrove Porto Santo uprednostňujú výrobu energie zo slnka a vetra. V roku 2018 miestne orgány a energetická spoločnosť EEM, Empresa de Electricidade da Madeira, začali so Skupinou Renault spolupracovať na vytvorení inteligentného elektrického ekosystému na ostrove v rámci programu „Smart Fossil Free Island“. Je založená na elektromobiloch, inteligentnom nabíjaní, reverzibilnom nabíjaní a akumulácii energie.

Regenerované batérie z elektrických vozidiel značky Renault sa používajú na ukladanie energie vyrobenej solárnymi a veternými farmami. Okrem toho plnia dôležitú úlohu v miestnej elektrickej sieti: regulujú a stabilizujú napätie siete a akumulujú energiu vyrobenú miestnymi solárnymi a veternými elektrárňami.

Program FlexMob'tile pracuje na podobných princípoch na francúzskom ostrove Belle - le-en-Mer. V rámci tohto programu Renault vybavil ostrov svojimi batériami. Účelom programu FlexMobile je podpora transformácie energie. Batérie od elektrických vozidiel Renault môžu byť použité na ukladanie prebytočnej energie vyrobenej počas dňa pomocou fotovoltaických panelov umiestnených na strechách budov. Nahromadená energia sa potom používa na pohon elektrických vozidiel alebo na vykurovanie rekreačných domov.

 

Najväčší systém svojho druhu v Európe

Projekt „Advanced Battery Storage“ má dokončiť Skupina Renault už tento rok. Predpokladá sa, že sa vytvorí najväčší stacionárny systém na ukladanie energie, aký bol kedy vytvorený v Európe, s využitím trakčných batérií pre automobily.

Systém bude schopný akumulovať najmenej 60 MWh a bude mať kapacitu 70 MW. Bude nasadený na mnohých miestach vo Francúzsku a Nemecku a bude schopný ukladať energiu zodpovedajúcu ročnej spotrebe viac ako 5 000 domácností. Vďaka tomu pomôže udržiavať správnu napäťovú frekvenciu v sieti. „Advanced Battery Storage“ je súčasťou stratégie rozvoja inteligentného elektrického ekosystému prispievajúceho k premene energie, ktorý realizuje skupina Renault

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode