Trendy, ktoré inšpirovali Skupinu Renault

22.10.2021 09:00

 

Skupina Renault vždy kládla veľký dôraz na dešifrovanie zmien v spoločnosti. V čase, keď sa svet rýchlo a radikálne mení, je dôležité pokračovať v inováciách či službách budúcnosti. Táto vzrušujúca misia sa týka oddelenia zákazníckej inteligencie spoločnosti. 

Eric, Trend Manager, nám prináša analýzu veľkých spoločenských zmien, ktoré postihujú automotive priemysel a menia mobilitu všeobecne.

Nie je náhoda, že Renault stál za ikonickými vozidlami, ktoré sa zapísali do histórie automobilov. Či už ide o Renault 5, Twingo, Espace, Scenic alebo ZOE, značka preukázala schopnosť spĺňať potreby a očakávania spotrebiteľov. To isté možno povedať o značke Dacia s uvedením modelu Logan a Sandero na trh, pretože predstavili nové autá za cenu ako z druhej ruky. Takýto úspech by nebol možný bez Customer Intelligence Department.

"Spoločnosť je v čase hlbokej krízy. Našou úlohou je porozumieť tomu, čo budú spotrebitelia v nasledujúcich rokoch potrebovať, pre vytvorenie mobility budúcnosti s individuálnymi a kolektívnymi reakciami všetkých našich značiek: Renault, Dacia, Lada, Alpine a Mobilize.“

Eric, Trend Manager, Customer Intelligence Department, Renault Group

 

IDENTIFIKOVAŤ ZÁKAZNÍCKE TRENDY

“Identifikovali sme 5 hlavných globálnych trendov, ktoré ovplyvňujú správanie konzumentov. Tieto trendy udávajú spôsob, akým navrhujeme a dodávame vozidlá, služby a riešenia mobility.“ 

  • Autenticita

Aby si zákazníci vybudovali dôveru k značke, stále viac si vážia jej ľudský prístup. V roku 2020 48 % ľudí uviedlo, že nakupujú svoje výrobky a služby výlučne od dôveryhodných značiek - čo je nárast o 11 bodov v priebehu šiestich rokov.

Eric hovorí: „To znamená, že zákazníci očakávajú od spoločností transparentnosť, oddanosť a plnenie svojich sľubov.“

  • Udržateľná pohoda

Každý druhý človek hovorí, že aktívne hľadá výrobky a služby, ktoré spájajú radosť a udržateľnosť. V rovnakej miere sa 46 % ľudí na celom svete cíti vinných, keď svojou činnosťou poškodzujú životné prostredie. Výsledkom je, že 60 % európskych zákazníkov očakáva, že sa spoločnosti aktívne pokúsia chrániť planétu.

„Firmy majú záujem vyvinúť udržateľnejší spôsob spotreby so zodpovednejšími a ekologickejšími výrobkami, podobne ako Renault ZOE. To ide ruka v ruke s vytváraním návrhov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a zdrojom, ktoré podporujú postup obehového hospodárstva. Skupina Renault sa do týchto problémov aktívne zapája už niekoľko rokov.“

  • Aktívne posilnenie postavenia

42 % jednotlivcov cíti potrebu aktívne sa zapájať do miestnych komunít. Spoločnosti musia využiť svoju silu na vytváranie spravodlivejšieho prostredia tým, že budú ďalej rozvíjať všetky sociálne dimenzie svojej organizácie a prispôsobovať svoje podnikanie. To znamená podporovať sociálny pokrok, bojovať proti diskriminácii a rozvíjať vzťahy alebo partnerstvá, ktoré prinesú zmeny v záujme lepšej budúcnosti. 

„Opäť to nie je pre žiadna novinka Skupinu Renault. Sociálny pokrok je v našej DNA," dopĺňa Eric.

  • Sebazdokonaľovanie

Ako sa spoločnosti stávajú fragmentovanejšími a čoraz individuálnejšími, vytvára to univerzálnu potrebu identity, ktorá sa cení. 42 % spotrebiteľov uvádza, že kupujú iba výrobky a služby, ktoré sú v súlade s ich presvedčením a osobnými ideálmi. Pre 47 % Európanov a Severoameričanov sa veta „byť verný sebe“ stala synonymom osobného úspechu.

„Musíme navrhnúť výrobky a služby, ktoré môže každý zákazník prijať, prispôsobiť ich potrebám a identifikovať sa s nimi.”

  • Jednoduchosť a efektivita

Ľudia si nechcú viac komplikovať život ani strácať čas. Veta „snažte sa uľahčiť si život“ sa stala cieľom pre 53 % ľudí na celom svete. Znamená to vrátiť moc jednotlivcom i spotrebiteľom.

„Robiť vecí jednoduchšie môže potenciálne priniesť silnú konkurenčnú výhodu a výraznú výhodu pre spoločnosť. V rámci Renault Skupiny to potvrdzuje aj rastúci úspech modelu Dacia, ktorý presadzuje jednoduchosť svojich produktov.“

 

POCHOPENIE ZMIEN V SPOLOČNOSTI

Misia Customer Intelligence je pozorovať a porozumieť spôsobom, ktorými sa spoločnosť mení, a potom začleniť potreby spotrebiteľov do produktov a služieb, ktoré Skupina Renault v súčasnej dobe ponúka.

Eric uvádza: „Zistenia zo sociologických štúdií, ktoré sme vykonali, sú jasné: svet prechádza hlbokými, rýchlymi a trvalými zmenami. Digitalizácia našich životov, environmentálne hrozby, ekologické obavy, fragmentácia spoločnosti, zraniteľnosť a neistota, rastúca urbanizácia, konkurenčné zmýšľanie, individualizácia, hyper-spotreba atď.”

Keď sú ľudia vystavení takémuto tlaku, stratia orientáciu a musia riešiť krízu identity, či pocit naliehavosti. Aby sa človek spamätal, musí znova získať kontrolu nad svojou vlastnou existenciou. Potrebujú znovuobjaviť silu dôvery.

"S týmito zmenami, nádejami či obavami prichádzajú nové potreby, túžby a očakávania spotrebiteľov, ktoré sa objavujú alebo sa stále viac prejavujú," vysvetľuje Eric.

 

VYNÁLEZ MOBILITY BUDÚCNOSTI

Vo svete, ktorý sa rýchlo a radikálne mení, je treba dbať na nové spotrebiteľské trendy pre automotive priemysel. Skupina Renault sa zameriava na dešifrovanie a začlenenie spoločenských trendov.

Customer Intelligence Department organizuje v celej spoločnosti workshopy, z ktorých bude mať prospech každá značka. Cieľom je stavať na týchto piatich trendoch. Chceme prísť s inovatívnymi návrhmi a konkrétnymi opatreniami, ktoré splnia očakávania zákazníkov a budú pokračovať vo vymýšľaní budúcich riešení mobility.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode