Toyota predala na svete vyše 6 miliónov hybridných vozidiel

Spoločnosť Toyota Motor Corporation oznámila, že celosvetové úhrnné predaje hybridných modelov tejto automobilky presiahli k 31. decembru 2013 hranicu 6 miliónov kusov (presne 6,072 mil. vozidiel)1. Túto poslednú miliónovú métu pritom Toyota dosiahla v rekordne krátkom čase – za deväť mesiacov.

 

Snaha o zmierňovanie ekologických dopadov automobilovej prevádzky je pre Toyotu prioritou. Toyota vychádza z presvedčenia, že ekologicky šetrné vozidlá môžu mať skutočne pozitívny dopad len v prípade, že nájdu odozvu u širokej verejnosti, a preto vyvíja neúnavnú snahu o podporu hybridných modelov na masovom trhu.

K tomuto dátumu Toyota v 80 krajinách a regiónoch sveta ponúka celkovo 24 rôznych modelov osobných vozidiel s hybridným pohonom a jeden hybridný model s technológiou plug-in. Toyota navyše v dvoch nasledujúcich rokoch uvedie na svetové trhy celkovo 15 nových hybridných modelov, vrátane nového vozidla Harrier Hybrid na japonskom trhu (k 15. januáru) a modelu Highlander Hybrid v Spojených štátoch (v blízkej budúcnosti). Toyota bude aj naďalej rozširovať svoj produktový rad a zvyšovať počet krajín a regiónov, v ktorých svoje hybridné vozidlá ponúka.

Podľa výpočtov automobilky Toyota hybridné vozidlá2 vyrábané touto spoločnosťou k 31. decembru 2013 prispeli k zníženiu emisií3 CO2 (ktoré sa všeobecne považujú za príčinu globálneho otepľovania) približne o 41 mil. ton. Výpočet vychádza z porovnania s vozidlami porovnateľnej veľkosti a jazdných výkonov poháňanými klasickým zážihovým motorom. Toyota tiež odhaduje, že jej vozidlá s hybridným pohonom pomohli ušetriť približne 15 mld. litrov benzínu (v porovnaní s vozidlami podobnej veľkosti poháňanými klasickým zážihovým motorom).

V auguste roku 1997 uviedla Toyota v Japonsku svoj prvý hybridný elektromobil Coaster, po ktorom v decembri nasledovala Toyota Prius – celosvetovo prvé sériovo vyrábané osobné vozidlo s hybridným pohonom. Od tej doby si hybridné modely automobilky Toyota získali u zákazníkov celého sveta nesmiernu popularitu.

 

Toyota za základné ekologické technológie 21. storočia presadzuje hybridné technológie, ktoré umožňujú rôzne kombinácie typov paliva – vrátane technológií komponentov nevyhnutných na vývoj rôznych typov vozidiel šetrných k životnému prostrediu. Toyota má preto v pláne aj naďalej presadzovať zlepšovanie technických parametrov, znižovanie nákladov a rozširovanie svojho produktového radu ekologicky šetrných modelov – vrátane ďalších ekologicky šetrných vozidiel s iným než hybridným pohonom, aby dokázala ponúkať automobily pozitívne prijímané zo strany zákazníkov.

 

1vrátane hybridných vozidiel s technológiou plug-in; údaje automobilky Toyota

2 okrem modelov Coaster Hybrid EV a Quick Delivery 200

3 počet registrovaných vozidiel x prejdená vzdialenosť x spotreba paliva (reálna spotreba paliva v jednotlivých krajinách) × prevodný činiteľ emisií CO2