Takto funguje nástroj Mercedes-Benz Road Safety Dashboard

23.08.2021 08:10

Vďaka senzorike, ako ultrazvuku, radaru alebo aj stereokamere možno rozpoznať objekty v okolí vozidla: v oblasti dosahu sú vozidlá jazdiace vpredu, križujúce vozidlá, ako aj vozidlá približujúce sa zozadu alebo z opačnej strany – ale aj chodci, dopravné značenia a rôzne druhy dopravných značiek.

Ak dôjde k akustickej a vizuálnej výstrahe alebo k autonómnemu núdzovému brzdeniu, tieto informácie sa odošlú do klaudu Mercedes-Benz a anonymizujú sa. Údaje vo výstupnom rozhraní spracúvajú dva algoritmy: na jednej strane sa identifikujú polohy GPS s nahromadením zásahov. Na druhej strane sa analyzujú tieto potenciálne miesta častých nehôd a vyrátavajú skóre rizika. Tieto informácie sa v nástroji Road Safety Dashboard vizualizujú ako digitálne zobrazenia mapy.

Ochrana osobných údajov má najvyššiu prioritu: až po vyjadrení súhlasu vodičom na spracovanie osobných údajov prostredníctvom aplikácie Mercedes me, sa budú tieto upozornenia alebo aj autonómne zásahy bŕzd vozidiel posielať na klaud Mercedes-Benz, kde sa budú anonymizovane spracúvať. Až následne sa takéto upozornenia alebo dokonca autonómne zásahy bŕzd odošlú z vozidla do klaudu Mercedes-Benz a tam sa anonymne spracujú. Teraz, po úspešnom spustení nástroja Road Safety Dashboard v Londýne, ponúka Mercedes-Benz toto riešenie mestám a obciam, ktoré majú záujem o väčšiu bezpečnosť na cestách pre všetkých pomocou asistenčných systémov pre vodiča Mercedes-Benz.

Prehľad nástroja Urban Mobility Solutions od Mercedes-Benz

Oddelenie Urban Mobility Solutions bolo zriadené s cieľom poskytnúť mestám bezpečnejšie, trvalo udržateľnejšie a efektívnejšie bezbariérové produkty mobility. Vďaka spolupráci so zástupcami miest, dopravnými podnikmi, medzisektorovými partnermi a odborníkmi vo vnútri i mimo Mercedes-Benz sa v počiatočnom štádiu identifikujú a adresujú nové výzvy a trendy. Cieľom je vyvinúť popredné celosvetové portfólio najlepších vozidiel pre mestá, produkty mobility založené na dátach a systémy mestskej mobility zamerané na občanov – pre súčasné a budúce generácie.

Prehľad prepravy v Londýne

Transport for London (TfL) je ako dopravný úrad zodpovedný za implementáciu stratégie a cieľov londýnskeho primátora Sadiqa Khana v tejto oblasti. TfL prevádzkuje verejnú dopravnú sieť hlavného mesta Spojeného kráľovstva – vrátane londýnskeho metra, londýnskeho nadzemného metra, železnice Docklands Light Railway, londýnskych električiek, londýnskych autobusov a železnice TfL. TfL taktiež propaguje rozšírenie chodníkov a cyklotrás a spravuje hlavné londýnske ulice. TfL robí všetko pre to, aby zostalo mesto Londýn v pohybe a preinvestuje všetky príjmy z cestovného a obchodných aktivít s cieľom ponúkať a neustále zlepšovať svoje služby.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode