Subaru bude zelené: prechádza na solárnu a vodnú energiu

26.06.2019 20:09

Subaru Corporation bude pri výrobe a distribúcii áut využívať elektrinu zo slnečnej a vodnej energie. Emisie celej skupiny chce do roku 2030 znížiť o tretinu.

Nové programy spolu s už začatými aktivitami prispejú k zníženiu emisií výrobných závodov a prevádzok Subaru Group o ekvivalent 20 000 ton CO2 / rok, čo predstavuje 3 % ročných emisií. Tento cieľ plánuje skupina dosiahnuť už do marca 2021.

Akčný plán Subaru pre životné prostredie ide ešte ďalej: jeho cieľom je znížiť priame emisie CO2 Subaru Group do roku 2030 o 30 % v porovnaní s rokom 2016.


Nové iniciatívy zahŕňajú tri kľúčové programy v Japonsku: inštaláciu solárneho systému na pokrytie spotreby elektriny prevádzok logistiky a náhradných dielov v Oizumi v prefektúre Gunma; zavedenie energie z vodnej elektrárne Aqua Premium v hlavnom závode spoločnosti v Gunme, ktorá vyrobí energiu aj pre tokijské kancelárie závodu v Mitake; a využívanie certifikácie Green Power / Green Heat v centrále Subaru v Ebisu v Tokiu a v tréningovom centre v Hachioji v Tokiu.
Solárny systém pre prevádzky v Oizumi s inštalovaným výkonom 1 MW a výrobou 1,145 MWh elektriny ročne má byť dokončený do marca 2020. Používanie zelenej energie tu bude znamenať odhadované zníženie emisií o ekvivalent 330 ton CO
2, čo zodpovedá poklesu o približne 40 %.
Program Aqua Premium pre hlavný výrobný závod v Gunme dodá elektrinu z vodnej elektrárne, ktorá nevytvára žiadne emisie CO
2. Tento krok zníži emisie Subaru približne o ekvivalent 10 000 ton CO2, čo zodpovedá 21 GWh elektriny ročne.

Okrem toho bude Subaru využívať certifikáciu Green Power / Green Heat pre elektrickú energiu a vykurovanie, ktorú spotrebuje jej ústredie v Ebisu a tréningové centrum v Hachioji. Cieľom je mať kancelárie s nulovými emisiami CO2.

 

Subaru sa bude usilovať aj o výrazné zníženie emisií v rámci svojich obchodných aktivít. V jednotlivých regionálnych zastúpeniach sa zameria na čo najnižšiu uhlíkovú stopu, čím prispeje k ochrane životného prostredia a k vytvoreniu trvalo udržateľnej spoločnosti.

 

 

Štruktúra plánu na zníženie emisií do marca 2021

 

 

Inštalácia solárnej elektrárne vo výrobnom závode v Oizumi, Gunma

2 600 t CO2

Inštalácia solárneho systému na vlastnú spotrebu prevádzok logistiky a náhradných dielov v Oizumi

330 t CO2

Zavedenie elektrickej energie s nulovými emisiami v hlavnom výrobnom závode v Gunme a v tokijských kanceláriách v Mitake

10 000 t CO2

 

Zavedenie elektrickej energie s nulovými emisiami v South Plant a v 2nd South Plant Aerospace Company (letecká divízia Subaru) v meste Utsunomiya

5 400 t CO2

Využitie certifikácie Green Power / Green Heat v ústredí v Ebisu a v tréningovom centre v Hachioji

1 000 ton CO2

Nové iniciatívy

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode