„Strážny anjel“ SEAT Leon a prvá aplikácia Metropolis:Lab Barcelona budú mať premiéru na Smart City Expo

14.11.2017 16:03

Od 14. do 16. novembra SEAT vystaví najnovšie prelomové riešenia v oblasti inteligentnej mobility na podujatí Smart City Expo World Congress 2017. Tieto výsledky vývoja budú poskytovať špecifické riešenia pre každý zo štyroch pilierov Barcelona Council’s Urban Mobility Plan, ktorý hľadá bezpečnú, efektívnu, trvale udržateľnú a harmonizovanú.

  • SEAT predstaví svoje riešenia Easy Mobility na podujatí konanom v Barcelone od 14. do 16. novembra
  • Novinky ponúkajú riešenia pre každý pilier Barcelona Council’s Urban Mobility Plan 
  • Medzi nimi je významný najbezpečnejší automobil v histórii značky SEAT, štúdia Leon Cristobal, ktorá implementuje najnovšie technológie na zníženie rizika a nehôd
  • Počas podujatia sa uskutoční súťaž Autonomous Driving Challenge pod záštitou CARNET, na ktorej bude súťažiť 9 univerzít so zmenšenými modelmi autonómnych automobilov

V oblasti bezpečnej mobility SEAT vystaví štúdiu Leon Cristobal, najbezpečnejší automobil v histórii značky, pomenovaný po patrónovi pútnikov a vodičov. Je to „strážny anjel“, ktorý koncentruje najmodernejšie bezpečnostné funkcie, zamerané na zníženie hlavných príčin nehôd spôsobených ľudskou chybou. V rámci týchto bezpečnostných funkcií má štúdia systém Drive Coach, ktorý vydáva výstražné upozornenia a minimalizuje odpútanie pozornosti vodiča alebo Black Box, ktorý zaznamenáva dáta a obraz počas jazdy a potom ich v prípade nehody posiela na vybrané smartfóny.

Okrem toho SEAT Metropolis:Lab Barcelona bude prezentovať výsledky prvého projektu z oblasti efektívnej mobility v meste, na ktorom výskumné laboratórium pracovalo od svojho vzniku v apríli tohto roku. Projekt tvorí aplikácia, určená na zlepšenie mobility v Barcelone. Funkcie aplikácie zahŕňajú indikáciu miest, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce, ktoré môžu ovplyvniť dopravu alebo „čierne body“ – miesta s najväčšou koncentráciou dopravných nehôd v meste.

V oblasti zlepšenia trvalo udržateľnej mobility bude počas podujatia vystavená časť flotily desiatich prototypov eMii s elektrickým pohonom, ktoré budú onedlho k dispozícii zamestnancom Metropolis:Lab Barcelona a Pier 01.

V oblasti harmonizovanej mobility, bude prezentované inovatívne riešenie organizáciou CARNET (Cooperative Automotive Research Network) – jediným výskumným centrom pre mestskú mobilitu so sídlom v Barcelone, ktoré založili SEAT, Volkswagen Group Research a Katalánska polytechnická univerzita. Týmto riešením je Virtual Mobility Lab, simulačný nástroj, ktorý analyzuje a vyhodnocuje vplyv projektov inteligentnej mobility v Barcelone a umožňuje odhadnúť ich výsledky pred implementáciou do pilotných testov.

Autonomous Driving Challenge

Táto súťaž pod gesciou CARNET je určená pre študentov s technickou praxou v oblasti robotiky.  Má za cieľ podporovať mladé talenty tým pri vývoji plne autonómnych jazdných funkcií.

Po mesiacoch príprav sa súťaž uskutoční počas podujatia Smart City Expo s účasťou vyše 50 študentov s technickým tréningom robotiky z deviatich univerzít. Projekt je zameraný na vývoj softvéru, ktorý je schopný samočinne riadiť zmenšený model automobilu na uzavretej trati.

Vyvinutý softvér sa má dať aplikovať na väčšie vozidlá pre vytvorenie algoritmov pre autonómnu jazdu, fungujúcich v reálnom čase, čím poskytne študentom príležitosť podieľať sa na tvorbe koncepcií mobility budúcnosti.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode