SPUSTENIE ALPINE r&D LAB: PROJEKTOVÝ INKUBÁTOR PRE INOVATíVNYCH HRÁČOV

27.09.2022 17:00

Alpine oznamuje vytvorenie Alpine R&D Lab, novej obchodnej jednotky, ktorá pre Alpine zabezpečuje technické a ľudské zdroje na „fast tracking development projects“. (Na jednotlivých krokoch projektu sa nepracuje postupne, ale úlohy sa vykonávajú súčasne, aby vývoj išiel rýchlejšie).

 

  • Vďaka svojmu technickému a technologickému arzenálu, ponúka Alpine inovatívnym hráčom príležitosť profitovať pri spolupráci zo svojich odborných znalostí, najmä v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, pokročilej robotiky, športu a zdravia.
  • V rámci svojej prvej technickej spolupráce sa Alpine R&D Lab spája s Aqualines, francúzskym start-upom špecializujúcim sa na udržateľnú mobilitu. 

ALPINE R&D LAB : SLUŽBA BUDÚCNOSTI

 

Podstatou stratégie trvalej udržateľnosti značky Alpine je poskytnutie našich technológií a odborných znalostí pre pozitívny vplyv na životné prostredie a ľudstvo.

 

Ako súčasť tohto záväzku, úvádza Alpine do pohybu svoju stratégiu udržateľnosti vytvorením Alpine R&D Lab, inkubátora pre výskum a vývoj projektov udržateľného rozvoja a technologických inovácií. 

 

Alpine, s podporou všekých inžinierskych zdrojov pre cestné autá a motoristický šport, investuje do tejto oblasti a hľadí tak do budúcnosti, aby dosiahol svoje dlhodobé ciele. Vytvorenie tejto novej divízie má za cieľ podporiť expertízu za hranicami motošportu a etablovať značku ako hráča novej technologickej scény.

 

Vďaka technickým a ľudským zdrojom, prideleným k projektom, budú mať odborní inžinieri príležitosť spolupracovať s partnermi, profilovať nové konkrétne riešenia súčasných enviromentálnych a spoločenských problémov. Pre urýchlenie vývoja svojich projektov, budú partneri Alpine R&D Lab profitovať z technickej podpory na vysokej úrovni.

 

INOVÁCIE V POPREDÍ

 

Pre úspešné zrealizovanie svojich projektov sa Alpine R&D Lab zameria na spoločnosti, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a podnikateľský prístup, využívajúc nové technológie a inovácie na riešenie spoločenských výziev dneška a zajtrajška. V súlade s týmto „Tech for good“ duchom, môžu tímy Alpine R&D Lab nadviazať spoluprácu s viacerými spoločnosťami, obzvlášť v oblastiach udržateľnej mobility, športu, zdravia a špičkovej robotiky.

 

Tieto projekty poskytnú proces vzájomného učenia sa a zvýšia kompetencie medzi značkou Alpine a jej partnermi, prostredníctvom interakcií na pokročilej úrovni odbornosti.

 

PRVÉ INOVATÍVNE TECHNICKÉ PARTNERSTVO S AQUALINES

 

Aqualines je francúzsky start-up, ktorý zastáva nové formy mobility, vyvíja novú generáciu ultrarýchlej námornej dopravy „The Naviplanes“ so zníženou uhlíkovou stopou. Vzhľadom na súčasné enviromentálne problémy, vsádza značka sídliaca v Bayonne (Francúzsko) na more, umožňujúce vysokorýchlostné cestovanie vďaka technológii prízemného efektu. Rozloha mora sa stáva základnou infraštruktúrou a rozšírením územia.

 

V rámci tohto partnerstva poskytuje Alpine cenné odborné znalosti tým, že podporuje Aqualines pri aerodynamických testoch.

 

Prvé ambiciózne partnerstvo spájajúce Alpine R&D Lab a Aqualines, povedie tímy inžinierov oboch spoločností k nasledovaniu a konsolidácií svojich výskumných a vývojových úloh. Ide o práce v oblasti aerodynamiky na špecifických častiach novej generácie elektricky poháňaných vozidiel, ktoré momentálne vyvíja spoločnosť Aqualines. Prostredníctvom tohto partnerstva sa obe spoločnosti zúčastňujú na rozsiahlom projekte s globálnym dopadom, ktorý bude rozhodujúci pri definovaní ekologickej mobility zajtrajška. 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode