Spoločnosť Volvo Cars sa stala zakladajúcim členom koalície Accelerating to Zero Coalition a vyzýva vládne organizácie k prijatiu ďalších klimatických opatrení

25.11.2022 16:03

Spoločnosť Volvo Cars dnes oznámila, že sa pripája ku koalícii Accelerating to Zero Coalition, ktorá bude predstavená v priebehu dnešného dňa na tohtoročnej konferencii OSN o zmene klímy (COP27) v Šarm aš-Šajchu v Egypte.

 

Počas konferencie COP27 a pred blížiacim sa stretnutím G8 na indonézskom Bali spoločnosť Volvo Cars tiež vyzvala krajiny, aby zintenzívnili svoje vlastné klimatické opatrenia a čelili hrozbe globálneho otepľovania.

 

Koalícia Accelerating to Zero Coalition pozostáva zo širokej skupiny zainteresovaných osôb, ktoré sa zaviazali uľahčiť a zvýšiť tempo prechodu na mobilitu s nulovými emisiami.

 

Nadväzuje na minuloročnú Glasgowskú deklaráciu o vozidlách s nulovými emisiami, ktorá bola uvedená na konferencii COP26. Signatári sa zaviazali, že budú usilovať o to, aby do roku 2040, najneskôr do roku 2035 na popredných trhoch (Európa, Čína, Japonsko a USA), bolo 100 % celosvetového predaja osobných automobilov a dodávok bez výfukových emisií.

 

Vytvorenie koalície rieši potrebu medzinárodnej platformy pre globálne vedúce postavenie vozidiel s nulovými výfukovými emisiami (zero emission vehicle ZEV). Prostredníctvom úzkej spolupráce má za cieľ pomôcť vytvoriť vhodné podmienky na podporu automobilov a dodávok s nulovými výfukovými emisiami, a to aj prostredníctvom elektrifikácie firemných vozových parkov a rozvoja komplexnej nabíjacej infraštruktúry.

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Jim Rowan uvíta jej vytvorenie a prístup založený na spolupráci v rámci spustenia koalície počas konferencie COP27 a povzbudí ďalších výrobcov, aby podpísali deklaráciu a pripojili sa ku koalícii.

 

So svojou ambíciou stať sa do roku 2030 plne elektrickou automobilovou spoločnosťou má spoločnosť Volvo Cars v úmysle ovplyvniť tempo prechodu automobilového priemyslu na úplnú elektrifikáciu.

 

Riaditeľ spoločnosti oznamuje, že: „Spaľovacie motory sú technológiou minulosti a musíme sa ich vzdať, ak chceme zvládnuť najväčšiu hrozbu, ktorej ľudstvo čelí – klimatickú zmenu.“

 

Oznámenie prichádza týždeň po uvedení novej plne elektrickej vlajkovej lode spoločnosti Volvo Cars, Volvo EX90. Spoločnosť plánuje v najbližších rokoch uviesť na trh každý rok jeden nový elektromobil.

 

Spoločnosť Volvo Cars sa samostatne pripojila k viac ako 200 ďalším podnikom a organizáciám občianskej spoločnosti podpísaním výzvy, ktorú zorganizovala koalícia We Mean Business Coalition, adresovanej národným vládnym organizáciám, aby zvýšili svoje ambície a výsledky v oblasti klímy.

 

Po konferencii COP26 tak urobilo zatiaľ len 29 zo 194 krajín, a to aj napriek tomu, že sa k tomu zaviazali v rámci Glasgowského klimatického paktu. Výzva dáva jasne najavo, že globálne oteplenie o 1,5 stupňa je skôr limitom než cieľom a že ak svet nemá tento limit prekročiť, je nevyhnutné prijať naliehavé vnútroštátne opatrenia.

 

Okrem toho počas panelovej diskusie, usporiadanej spoločnosťou Volvo Cars, riaditeľ oddelenia udržateľnosti Anders Kärrberg tiež oznámil, že podporuje iniciatívu Call on Carbon. Spolu s Inter IKEA, H&M Group, SSAB a ďalšími iniciatíva nalieha na vládne organizácie, aby zaviedli účinný politický rámec pre stanovovanie cien uhlíka. 

 

„Uvedomujeme si úlohu, ktorú zohráva stanovovanie cien uhlíka pri riešení zmeny klímy,“ povedal Anders Kärrberg. „Keď sme na konferencii COP26 oznámili našu internú cenu uhlíka vo výške 1 000 SEK za každú tonu emisií uhlíka, stali sme sa prvou automobilkou, ktorá zaviedla globálny mechanizmus stanovovania cien uhlíka, ktorý pokrýva jej kompletné emisie v hodnotovom reťazci.“

 

„Schválením iniciatívy Call on Carbon opäť preukazujeme našu ochotu prispieť k tomu, aby sme celý automobilový priemysel viedli k udržateľnejšej budúcnosti. Musíme naliehavo pracovať proti preorientovaniu finančných mechanizmov, ktoré nám pomôžu udržať sa v medziach globálneho otepľovania o 1,5 stupňa. To môže zvýšiť stabilitu pre investorov, ako aj podporiť spravodlivú transformáciu pre dotknutých pracovníkov a poľnohospodárov, rodiny a komunity, ktoré budú ovplyvnené v dôsledku takýchto zmien.“

 

Poznámky pre redaktorov

Spoločnosť Volvo Cars, ako signatár iniciatívy Call on Carbon, vyzýva delegátov z jednotlivých krajín, aby: 

  1. podporili záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody účinnými, ráznymi, spoľahlivými a účelnými nástrojmi stanovovania cien uhlíka, ktoré formujú nákladovo efektívnu investičnú cestu k nulovej bilancii;
  2. v prípade potreby zosúladiť nástroje stanovovania cien uhlíka medzi krajinami s cieľom vytvoriť stabilné a predvídateľné investičné prostredie;
  3. dokončiť predpisy pre mechanizmy medzinárodného trhu podľa článku 6 Parížskej dohody. Podporí sa tým nielen nákladovo efektívne úsilie o zmiernenie, vytvoria sa rovnaké podmienky a minimalizuje sa únik uhlíka, ale trhom sa tiež umožní zvýšiť úroveň ich ambícií.

 

Viac informácií o koalícii Accelerating to Zero Coalition

Viac informácií o koalícii We Mean Business Coalition

Viac informácií o iniciatíve Call on Carbon

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode