Spoločnosť Volvo Cars predstavuje koncept luxusnej detskej sedačky Excellence

Dizajnérsky tím spoločnosti Volvo Cars prišiel s úplne novou víziou, ako by mohlo v budúcnosti vyzerať bezpečné cestovanie detí. Tento počin nadväzuje na šanghajskú premiéru modelu XC90 Excellence a konceptu interiéru s názvom Lounge Console Concept, ktorý pre švédsku značku znamenal odvážny skok, pokiaľ ide o luxus.

 
„Začali sme tým, že sme si položili otázku, či dokážeme ponúknuť riešenie, ktoré by uľahčilo život rodičom a zvýšilo bezpečnosť detí v detských sedačkách. Zamerali sme sa na prínos v troch kľúčových oblastiach: uľahčenie usádzania dieťaťa a vyberania dieťaťa z detskej sedačky z hľadiska ergonómie a komfortu, dosiahnutie takej polohy dieťaťa tvárou dozadu, ktorá by mu umožňovala udržiavať očný kontakt s vodičom alebo cestujúcim na zadnom sedadle, a samozrejme, poskytnutie dostatku úložných priestorov na skladovanie takých dôležitých detských potrieb, ako sú plienky, fľaše, utierky atď.,“ povedala Tisha Johnson, hlavná interiérová dizajnérka strediska Concept and Monitoring Centre spoločnosti Volvo Cars.
 
Tisha Johnson ďalej uviedla, že táto myšlienka sa zrodila tohto roku pri rozhovore s majiteľom spoločnosti Volvo Cars Li Shufu, keď si prezeral koncept XC90 Excellence Lounge Console a premýšľal, ako inak by sa dal využiť priestor vzniknutý odstránením sedadla spolujazdca. Dizajnérsky tím spoločnosti Volvo Cars zdvihol hodenú rukavicu a priniesol úplne nové riešenie, uľahčujúce cestovanie s malými deťmi.
 
Výsledný koncept umožňuje rodičom pri usádzaní dieťaťa otočiť sedadlo proti smeru hodinových ručičiek a potom ho zaistiť otočené proti smeru jazdy. Koncept zároveň obsahuje úložný priestor na malé predmety vedľa sedačky a úložný priestor na väčšie predmety, ako sú plienky alebo deky, pod sedačkou. Navyše pred detskou sedačkou pod prístrojovou doskou je dostatok miesta na cestovnú tašku.
 
Detská sedačka Excellence Child Seat Concept, ktorá ponúka možnosť sklopiť dieťa do polohy, v ktorej môže bezpečne cestovať aj v spánku, vychádza z jednoznačného názoru spoločnosti Volvo na bezpečnosť, teda že malé deti by mali čo najdlhšie (aspoň do veku troch až štyroch rokov) cestovať otočené proti smeru jazdy. Hlavným dôvodom je, že malé deti majú ešte slabé krčné svalstvo a v porovnaní s telom neúmerne veľkú a ťažkú hlavu.
 
„Bezpečnosť, komfort a emocionálne faktory pre nás znamenajú viac než všetko ostatné. Možnosť udržiavať zo zadného sedadla očný kontakt so svojím dieťaťom alebo udržiavať teplotu obsahu detskej fľaše vo vyhrievanom držiaku na nápoje by majiteľom modelu XC90 Excellence mimoriadne zjednodušila život pri cestovaní s malým dieťaťom. Takéto variabilné sedadlové systémy budú mať – vzhľadom na naše smerovanie k vývoju autonómnych vozidiel – čoraz väčší význam,“ dodala Tisha Johnson.
 
Excellence Child Seat Concept je jasným dôkazom toho, ako výborne si dizajnéri spoločnosti Volvo Cars poradili s úlohou obohatiť ponuku tejto švédskej automobilky po stránke luxusu.
 
„Už istý čas skúmame podstatu moderného ponímania luxusu a vidíme priamu súvislosť medzi luxusom a emocionálnym blahom. Preto sme sa rozhodli urobiť ďalší krok v procese zmeny chápania toho, ako možno využiť interiér automobilu na uspokojenie potrieb zákazníkov. Vždy sme prikladali veľký význam bezpečnosti detí, ale toto nás posúva na úplne novú úroveň,“ uzatvára Tisha Johnson.