Spoločnosť Volvo Cars otvorila testovací areál AstaZero, čím sa priblížila k budúcnosti bez nehôd

25.08.2014 20:08

AstaZero je prvý plnohodnotný testovací areál na svete určený na testovanie budúcich bezpečnostných riešení. Otvorením tohto testovacieho areálu sa spoločnosť Volvo CarGroup priblížila o krok bližšie k svojej vízii, aby do roku 2020 nikto nezomrel ani sa nezranil v novom vozidle značky Volvo.

Významným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa bude vývoj aktívnych bezpečnostných systémov, ktoré pomôžu zabrániť nehodám. V skúšobnom areáli AstaZero bude hlavnou úlohou testovanie takýchto systémov aktívnej bezpečnosti. Okruh sa nachádza v tesnej blízkosti centrály spoločnosti Volvo Cars v západnom Švédsku.

 

Jednou z najväčších predností zariadenia je jeho flexibilita – jeho usporiadanie umožňuje vytvorenie unikátnych a prispôsobených prostredí. Ako povedal PetherWallin, generálny riaditeľ spoločnosti AstaZero: „Môžeme simulovať všetky typy reálnych dopravných situácií. Na väčšine testovacích okruhov sú tieto možnosti obmedzené.“

 

V centre možno vytvoriť širokú škálu skúšobných podmienok, ktoré možno zažiť na rušných cestách, diaľniciach, cestách s viacerými jazdnými pruhmi a na križovatkách. Tieto podmienky sú nevyhnutné pri štúdiu situácií, pri ktorých vozidlo reaguje na pohyblivé prekážky, ako napríklad iné vozidlá, chodcov, bicykle, mopedy, motocykle, nákladné vozidlá, autobusy a dokonca aj zvieratá, ktoré náhle vstúpia do cesty. Pri niektorých analýzach, napríklad pri testovaní komplexných dopravných situácií a pri jazde vysokou rýchlosťou, budú testovacie vozidlá ovládať roboty.

 

„Nevyhnutným predpokladom pri vývoji našich aktívnych bezpečnostných systémov je ich testovanie v reálnych podmienkach,“ povedal AndersAxelson z bezpečnostného centra spoločnosti Volvo Cars. Pokračuje ďalej: „Zariadenie bude hrať niekoľko dôležitých rolí:nielenže nám pomôže splniť našu bezpečnostnú víziu pri vývoji vozidiel, ktoré nebudú havarovať, ale taktiež nám pomôže ďalej rozvíjať bezpečnostné funkcie, pri ktorých vstupujú do deja chodci a cyklisti ako účastníci bez motorového vozidla.“

  

Výskum a vývoj

Jednou z hlavných úloh areálu AstaZero bude jeho funkcia platformy pre výskum a vývoj bezpečnostných technológií nasledujúcej generácie. Spoločnosť Volvo Cars bude v spolupráci s vysokými školami a priemyselnými partnermi vykonávať celý rad iniciatív – od výskumu strategických vozidiel a inovačných projektov až po cielené výskumné projekty.

 

Súčasťou práce v AstaZero bude taktiež vývoj a testovanie technológií autonómnej jazdy – inteligentného systému na podporu vodiča, ktorého cieľom bude zníženie počtu nehôd a zlepšenie zážitku z jazdy. Vo vývoji sa nachádzajú aj pokročilé systémy, ktorých cieľom bude napríklad zabrániť nepozornosti pri riadení a únave vodiča.

 

Hoci splnenie cieľového dátumu v roku 2020 sa môže javiť ako ambiciózny cieľ, spoločnosť Volvo Cars má všetky dôvody na optimizmus. Skutočne, keďže už uviedla inovatívne bezpečnostné riešenia, budúcnosť sa nemusí zdať tak ďaleko.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode