Spolocnosť PSA Peugeot Slovakia obhájila druhý krát certifikát Systému kvality

 

Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia opätovne získala certifikát systému kvality podľa normy ISO 9001: 2008. V praxi to znamená, že vozidlá vyrábané v trnavskom závode francúzskeho koncernu PSA Peugeot Citroën môžu byť aj naďalej  predávané v štátoch, kde je plne uznávaná táto norma. Pre manažment spoločnosti je opätovné udelenie certifikátu úspešným zavŕšením náročného obdobia rozbehu sériovej výroby Peugeot 208, nasledovníka žiadaných  modelov Peugeot 206 a 207.

                                                            

Jeden z najmladších závodov PSA Peugeot Citroën obstál vo všetkých hodnoteniach a zabezpečil si rovnocenné postavenie medzi ostatnými výrobnými závodmi skupiny. PSA Peugeot Citroën Slovakia si aj naďalej udrží veľmi vysokú latku kvality.

 

 

Týždeň trvajúci audit francúzskej certifikačnej spoločnosti UTAC bol zameraný predovšetkým na systém manažmentu kvality, výrobu, riadenie interných aj externých nezhôd, riešenie zákazníckych reklamácií, údržbu, kvalifikovanosť pracovníkov, riadenie zmien produktov a procesov do výroby na všetkých prevádzkach, či zabezpečovanie spokojnosti zákazníka. Audit sa opakuje raz ročne a po uplynutí troch rokov je potrebné platnosť certifikátu obnoviť.