Spoločnosť Hyundai Motor oznámila svoje hospodárske výsledky za prvý polrok 2013

30.07.2013 19:51

 

- Spoločnosť Hyundai Motor  v prvom polroku 2013 predala 2,39 milióna automobilov

- Obrat dosiahla 44,55 trilióna wonov a čistý zisk 4,61 trilióna wonov

 
 
Spoločnosť Hyundai Motor Company dnes oznámila svoje hospodárske výsledky za prvý polrok 2013. Napriek rozličným nepriaznivým interným a externým faktorom rast predaja na zámorských exportných trhoch prispel k zvýšeniu obratu o 5,8 percenta oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

                                                                        

Za prvých šesť mesiacov roka 2013 obrat oproti prvému polroku 2012 vzrástol o 5,8 percenta na 44,55 trilióna wonov (z toho predaj automobilov: 36,72 trilióna / finančné a ostatné produkty: 7,83 trilióna) vďaka dobrému predaju mimo Kórei. Napriek tomu operatívny zisk klesol o 7,7 percenta na 4,28 trilióna wonov a čistý zisk o 7,8 percenta na 4,61 trilióna wonov (vrátane výnosov z minoritných účastí), predovšetkým v dôsledku nižšej vyťaženosti kórejských výrobných závodov a jednorazových opravných položiek vytvorených počas prvého štvrťroka 2013.

 

Spoločnosť Hyundai Motor v prvom polroku 2013 predala 2.390.919 automobilov (Kórea: 325.518 / zámorské trhy: 2.065.401), čo predstavuje medziročný nárast o 9,5 percenta v danom období. V Kórei predaj Hyundai Motor v rovnakom období poklesol o 0,7 percent v dôsledku slabého dopytu na domácom trhu a rastúceho predaja importovaných značiek. Na druhej strane predaj na zámorských exportných trhoch vzrástol až o 11,4 percenta na 2.065.401 kusov, čo bohato vykompenzovalo pokles na domácom kórejskom trhu.

 

V druhom štvrťroku obrat vzrástol o 5,7 percenta na 23,18 trilióna wonov pri globálnom predaji 1.219.115 kusov. Napriek tomu operatívny zisk poklesol o 5,2 percenta na 2,40 trilióna wonov a čistý zisk o 1,0 percenta na 2,52 trilióna wonov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Späť

 

  

 

 

 

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

 

<SCRIPT TYPE="application/javascript" SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rjss/st/1043607/63130372/skeleton.js"></SCRIPT><NOSCRIPT><IMG SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rfw/st/1043607/63130367/skeleton.gif?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_278}&gdpr_pd=${GDPR_PD}" BORDER=0 WIDTH=1 HEIGHT=1 ALT=""></NOSCRIPT>
sp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<SCRIPT TYPE="application/javascript" SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rjss/st/1043607/63130372/skeleton.js"></SCRIPT><NOSCRIPT><IMG SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rfw/st/1043607/63130367/skeleton.gif?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_278}&gdpr_pd=${GDPR_PD}" BORDER=0 WIDTH=1 HEIGHT=1 ALT=""></NOSCRIPT>

 

 

 

  

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode