Spoločnosť Ford znova spúšťa výrobu v Európe, pričom platia zdokonalené pravidlá na ochranu zamestnancov

04.05.2020 08:33

Spoločnosť Ford potvrdila, že od 4. mája má v úmysle obnoviť pôvodnú výrobu vo väčšine svojich hlavných kontinentálnych európskych závodov na výrobu vozidiel a motorov.

 

Výroba sa postupne obnoví 4. mája v závode na montáž vozidiel v Saarlouis, v závode na montáž vozidiel a motorov v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, v závode na montáž vozidiel vo Valencii v Španielsku a v závode na montáž vozidiel a motorov Craiova v Rumunsku.

 

Výroba sa 18. mája obnoví aj v závode na výrobu motorov vo Valencii v Španielsku, zatiaľ čo dátum pokračovania pre závody na výrobu motorov Ford Dagenham a Bridgend vo Veľkej Británii bude potvrdený neskôr.

 

Potrebujeme sa pripraviť na nové prostredie, keď prekonáme počiatočný vrchol pandémie koronavírusu v Európe. Kľúčovou prioritou v našom pláne „návratu do práce“ je implementácia globálnych štandardov spoločnosti Ford v oblasti udržiavania sociálneho odstupu a posilnenia pravidiel na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Naši zamestnanci musia vedieť, že podnikáme príslušné kroky a chceme zabezpečiť, aby sa v práci cítili pohodlne,“ povedal Stuart Rowley, prezident spoločnosti Ford of Europe.

 

Výroba sa začne na nízkej úrovni, pričom sa uprednostní objednávka vozidiel, ktoré už predajcovia predali zákazníkom. Výroba sa bude v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov postupne zvyšovať. Plány výroby zohľadňujú pripravenosť dodávateľov, vnútroštátne obmedzenia pohybu a opätovné otvorenie predajných miest Ford v kľúčových krajinách, ako aj dopyt zákazníkov.

 

Pri opätovnom spustení výroby a návrate do práce v našich závodoch je najvyššou prioritou zachovanie zdravia našich zamestnancov,“ povedal Martin Hennig, predseda Európskej rady zamestnancov Ford. „Naši odboroví lídri v celej Európe sa dohodli na ďalekosiahlych opatreniach na zabezpečenie najlepšej možnej ochrany našich zamestnancov, ktoré idú nad rámec vnútroštátnych opatrení a platia vo všetkých našich závodoch v Európe.“

 

Zavedie sa komplexný zoznam globálnych noriem spoločnosti Ford v oblasti sociálneho odstupu a opatrení týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti zamestnancov vo výrobných a iných zariadeniach spoločnosti Ford v celej Európe, okrem iného vrátane:

 

  • Každá osoba, ktorá vstúpi do závodu Ford, musí používať ochrannú masku na tvár (poskytne spoločnosť). Na vybraných výrobných pozíciách a na iných pozíciách, kde nie je možné dodržať sociálny odstup, aj tvárový štít.
     

  • Všetky osoby, ktoré vstupujú do závodu Ford, sa na vstupe musia podrobiť kontrole telesnej teploty pomocou skenovacieho zariadenia, ktoré spĺňa všetky miestne alebo národné nariadenia a obmedzenia.
     

  • Vykonanie každodenného procesu sebahodnotenia zdravia s cieľom potvrdiť kondíciu a pripravenosť zamestnancov na prácu pred vstupom do závodu Ford.
     

  • Prebudovanie pracovných oblastí s cieľom zabezpečiť dodržiavanie usmernení týkajúcich sa sociálneho odstupu a postupný návrat do práce, aby sa znížila koncentrácia zamestnancov v budovách.

 

Spoločnosť tiež poskytne všetkým zamestnancom pri návrate do práce aj osobnú „súpravu na starostlivosť“. Súčasťou tejto súpravy sú jednorazové ochranné masky na tvár, opätovne použiteľný teplomer a ďalšie hygienické potreby.

 

Spoločnosť Ford bude vyrábať masky na tvár určené pre svoje závody v celej Európe. Ochranné masky od spoločnosti bude musieť používať každý, kto pracuje alebo navštívi závod Ford, a to v súlade s globálnymi protokolmi spoločnosti. Keďže spoločnosť Ford si vyrába ochranné masky pre vlastné použitie, pomáha znižovať dopyt po osobných ochranných pomôckach v dodávateľských reťazcoch, ktoré potrebujú aj lekárske zariadenia a iné priemyselné odvetvia.

 

V posledných týždňoch pokračoval v práci v závodoch spoločnosti obmedzený počet zamestnancov, ktorí zabezpečovali neustále poskytovanie kritických služieb. Od 4. mája sa budú postupne zvyšovať aj tieto činnosti smerom k bežným úrovniam.

 

Aj zamestnanci v nevýrobných oblastiach sa začnú postupne od 4. mája vracať do práce. Prioritu budú mať tí, ktorí sa zúčastňujú na plánovaní kľúčových reštartov a dôležitých obchodných činností, prípadne tí, ktorých pracovné funkcie vyžadujú používanie špeciálneho vybavenia, ktoré je dostupné iba v závodoch Ford, napríklad prístroje na testovanie vozidiel. Ostatní nevýrobní zamestnanci, ktorí môžu pracovať na diaľku, budú aj naďalej pokračovať v tomto režime, a to vrátane zamestnancov na kratší pracovný úväzok.

 

Toto je bezprecedentný čas pre naše podnikanie, ale v našich ľuďoch v spoločnosti Ford sa prebúdza to najlepšie. Mnohí z nich sa podieľajú na podpore svojich komunít pri mnohých akciách v celej Európe. Pri obnovovaní výroby využijeme tento pozitívny prístup odhodlania a hrdosti pri návrate späť na pracovisko, aby sme ho mohli naďalej využívať s výhodami pre našich zákazníkov,“ povedal Rowley.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode