Snaha značky renault znížiť uhlíkovú stopu bola ocenená medzinárodnou organizáciou cdp

28.10.2016 09:00

Skupina Renault sa pripojí na “A-zoznam” spoločností, ktoré organizácia Carbon Disclosure Project (CDP) považuje za najväčších bojovníkov proti globálnemu otepľovaniu.
Od roku 2010 do 2016 Skupina Renault zredukovala svoju uhlíkovú stopu o viac ako 17%.
Elektrické vozidlá sú efektívnou a dostupnou odpoveďou na klimatické zmeny dneška.


Počas ceremónie, ktorá bola vedená francúzskym ministrom životného prostredia, získala Skupina Renault cenu „Climate Leadership Award“ od medzinárodnej organizácie CDP. Cena je uznaním pre spoločnosť za jej snahu redukovať skleníkové plyny. Program CDP na udeľovanie ceny analyzuje dáta z tisícok spoločností celosvetovo, aby ohodnotil ich prínos v redukovaní uhlíkovej stopy.
Skupina Renault sa dostala na zoznam spoločností, ktoré CDP považuje za lídrov v redukovaní globálneho otepľovania. V mene 827 investorov, ktorí tvoria zhruba 100 miliárd dolárov v aktívach, CDP každoročne analyzuje viac ako 2 000 spoločností na celom svete v rôznych oblastiach podnikania.
“Teší nás, že sme dostali najlepšie hodnotenie A v rámci realizácie nášho záväzku znižovať dopady globálneho otepľovania. Renault bol prvou automobilkou na svete, ktorá sa zaviazala redukovať uhlíkovú stopu, a jednou z prvých, ktorá sa rozhodla bojovať proti otepľovaniu hromadne, vyvíjaním nových technológií a cenovo-dostupných elektrických vozidiel. Vďaka novým technológiám v oblasti elektrických vozidiel, ktoré zaručujú väčší dojazd, spejeme k nášmu cieľu trvalého a podstatného zníženia uhlíkovej stopy.” uviedol Jean-Philippe Hermine, viceprezident Skupiny Renault pre strategický plán v oblasti environmentalistiky.

Vďaka pokrokom firmy a jej zodpovednosti sa Skupine Renault podarilo zredukovať vlastnú uhlíkovú stopu od roku 2010 do 2016 o viac ako 17%.
Zníženie uhlíkovej stopy je hlavným cieľom v strategickom pláne spoločnosti. Používa sa ako ukazovateľ výkonnosti a riadenia vo všetkých podnikových funkciách, za účelom zvýšenia povedomia o ochrane životného prostredia a zníženia spotreby energie.
V roku 2011 sa Renault stal prvým výrobcom automobilov, ktorý sa zaviazal zredukovať uhlíkovú stopu. Prvým cieľom bola redukcia o 10% na každé jedno vozidlo predané celosvetovo do konca roka 2013. Renault dosiahol tento cieľ a do roku 2016 sa zaviazal zredukovať uhlíkovú stopu o ďalšie 3% ročne. Výsledkom je tak 17% zníženie oproti roku 2010.

Ku konca roka 2015 Renault znížil svoju uhlíkovú stopu(1) o 17,2% oproti roku 2010. Redukcia emisií CO2, ktorú dosiahol Renault v roku 2015 sa rovná emisiám CO2 mestu vo veľkosti Barcelony(2).
Uhlíková stopa Skupiny Renault zahŕňa: emisie skleníkových plynov (predovšetkým CO2) generovaných počas životného cyklu vozidla ako aj produkcia energie pre poháňanie vozidla, navyše produkcia materiálov počas výroby vozidla,ako aj emisie počas všetkých operácií podnikania (dizajn, výroba, transport, predaj vozidiel a dielov, celá podpora podnikania).
Elektrické vozidlá sú efektívnou a dostupnou odpoveďou na dnešné klimatické zmeny: v otázke vypúšťania CO2 počas šoférovania(3) a celkovej uhlíkovej stopy spaľovacích vozidiel v Európe. Renault je lídrom a priekopníkom na trhu elektrických vozidiel v Európe, s vozidlami ako model ZOE je Renault najpredávanejšou značkou s vozidlami s dojazdom 400km(4). Renault dostal od roku 2011 na cesty viac než 100 000 elektrických vozidiel, čím ušetril atmosféru od 125 000 ton CO2.

Renault taktiež pracuje na redukcii vlastnej uhlíkovej stopy počas operácií podnikania: výroba, inžinierstvo, transport, predaj, atď. Renault sa snaží ozvýšenie efektivity svojich tovární, ktoré pracujú aj vďaka obnoviteľným zdrojom. Dobrým príkladom je uhlíkovo-neutrálna továreň v Maroku, ktorá ako jediná v automobilovom priemysle využíva bojler s biomasou. V roku 2015 bolo až 91% energie vygenerovanej z obnoviteľných zdrojov, čím bola atmosféra uchránená od 90 000 ton CO2.
 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode