Skupina Renault spolupracuje s firmou NEOLINE

29.11.2018 16:28

 Skupina Renault spolupracuje s firmou NEOLINE, projektantom a prevádzkovateľom nákladných lodí, na tvorbe nového riešenia námornej dopravy a znížení uhlíkovej stopy dodávateľského reťazca Skupiny

 

  • Projekt je v súlade s environmentálnou stratégiou Skupiny v oblasti životného prostredia s cieľom znížiť uhlíkovú stopu o 25% v rokoch 2010-2022. Za cieľ si tak isto dala znížiť uhlíkovú stopu o 6% aj v rámci dodávateľských reťazcov oproti roku 2016

  • Riešenie pre budúcnosť: do roku 2020 je plánovaná výstavba dvoch nákladných lodí poháňaných veternou energiou na zníženie závislosti na fosílnych palivách a zníženie skleníkových plynov pre cez oceánske trasy medzi Saint-Nazaire, východným pobrežím Spojených štátov a Saint-Pierre & Miquelon

 Počas námornej konferencie Assises de la Mer, Skupina Renault oznámila podpísanie trojročného partnerstva so start-upom NEOLINE spoločnosti Nantes, pre vytvorenie udržateľnej námornej dopravy poháňanej vetrom. A prispievala k environmentálnemu riadeniu svojho logistického reťazca, zatiaľ čo 60% dielov a vozidiel Skupiny sa prepravuje po mori.

 

Viceprezident pre strategické plánovanie životného prostredia Skupiny Renault, Jean-Philippe Hermine uviedol: “Cieľom Skupiny Renault je znížiť vplyv na životné prostredie každého vozidla počas jeho celého životného cyklu, od prepravy dielov až po dodanie a spracovanie do konca životnosti. V kontexte našej stratégie na hľadanie nových riešení pre trvalo udržateľnú mobilitu a na pokračovanie v ceste k znižovaniu našej uhlíkovej stopy riešenie navrhnuté spoločnosťou NEOLINE, ktoré kombinuje energetickú účinnosť a prevádzkovú relevanciu, skutočne zaujalo našu pozornosť”.

Jean-François Salles, globálny riaditeľ Alliancie pre riadenie výroby, dodal: “Partnerstvo s firmou NEOLINE je najnovším príkladom záväzku dodávateľského reťazca znížiť svoju uhlíkovú stopu o 6% medzi rokmi 2016 a 2022. Už takmer desať rokov pracujeme na identifikovaní environmentálne udržateľných riešení, ako je optimalizácia dodávok kontajnerov a nákladných automobilov, výroba ekologických obalov a zavádzanie multimodálneho systému. Tak tiež rozvíjame aj ďalšie iniciatívy, ako je napríklad využitie zemného plynu na prepravu medzi dodávateľmi dielov a výrobnými miestami, hodnotenie environmentálnych výkonov dopravcov, modernizácia nákladných vozidiel a samozrejme optimalizácia našich tokov na zníženie počtu prejdených míľ a prázdnych ciest”.

Jean Zanuttini, generálny riaditeľ NEOLINE, oznámil: “Obzvlášť nás teší, že Skupina Renault, kľúčový hráč v dostupnej a udržateľnej mobilite pre všetkých, je prvým partnerom spoločnosti NEOLINE, ktorý sa k nám pripojí v riešení námornej dopravy. Vzhľadom na to, že tradičné námorné nákladné prostriedky predstavujú takmer 3% emisií CO2 v Európe, spoločnosť NEOLINE si kladie za cieľ s podporou svojich partnerov vybudovať inovatívne riešenie globálnej výzvy v oblasti životného prostredia, pričom zostane zachovaný priemyselný aj konkurenčný rámec.”

 

S cieľom vytvoriť riešenie námornej dopravy, schopné splniť environmentálne výzvy dnešnej doby, NEOLINE vyvíja v priemyselnom meradle vlastné vetrom poháňané nákladné služby, ktoré sú čistejšie, prispôsobenejšie a konkurencieschopnejšie v závislosti od logistických potrieb prepravcov. Vedený tímom námorných profesionálov, tento projekt vyvrcholí dizajnom komerčnej demo verzie s potenciálom znížiť emisie CO2 až o 90% hlavne pomocou využívania veternej energie v kombinácii s rýchlosťou znižovania nákladov a optimalizovanou energiou v porovnaní s tradičnou nákladnou loďou na rovnakej trase. Demo, loď typu ro-ro s rozlohou 136 metrov a 4200 štvorcových metrov plachetnice ponúka inovatívnu zmes technických riešení vypožičaných z odvetvia námornej dopravy, ktoré sú konkurencieschopnejšie, logisticky a ekonomicky zdatnejšie, pričom zároveň nastavuje pásmo pre energetickú efektívnosť.

Cieľom je vybudovať dve lode založené na tomto modeli a v rokoch 2020-2021 vyslať plavidlá na pilotnú cestu spájajúcu St. Nazaire, východné pobrežie USA a St. Pierre & Miquelon.

 

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode