Skupina Renault sa spája so Spoločnosťou Terrafame pre udržateľné dodávky niklu

12.10.2021 10:58

 

 

  • Terrafame dodá Skupine Renault nízko-uhlíkový a plne vystopovateľný síran nikelnatý do batérií elektrických vozidiel.
  • Partnerstvo podporuje stratégiu Skupiny Renault ponúkať konkurencieschopné, udržateľné a elektrické vozidlá „vyrobené v Európe“.
  • Partneri spolu urobia konkrétny krok k vytvoreniu udržateľného a plne transparentného európskeho hodnotového reťazca batérií.

Skupina Renault, top automotive hráč a pionier na európskom trhu s EV vozidlami a Terrafame, spoločnosť prevádzkujúca jednu z najväčších svetových výrobných liniek pre chemikálie z batérií EV vo Fínsku, podpísali Memorandum o porozumení (MoU) o budúcich dodávkach síranu nikelnatého. Touto dohodou Skupina Renault zabezpečí značnú ročnú dodávku síranu nikelnatého od spoločnosti Terrafame, čo predstavuje ročnú kapacitu až 15 GWh.

 

Skupina Renault stojí na čele zavádzania výkonnejších, nízkouhlíkových a znovu využiteľných batérií. Zároveň Skupina buduje jedinečný a vedúci ekosystém v severnom Francúzsku známy ako Renault ElectriCity. V kombinácii s nedávnym partnerstvom so spoločnosťou Vulcan na zaistenie nízkouhlíkového lítia a Alianciou so spoločnosťou Veolia & Solvay na recyklácii batériových materiálov v uzavretom cykle, predstavuje táto nová dohoda ďalší krok k zníženiu environmentálnej stopy elektromobilov počas ich životného cyklu. Dohoda smeruje k cieľu Skupiny Renault dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v Európe do roku 2040.

 

„Partnerstvo s Terrafame je dôležitou súčasťou realizácie nášho záväzku dosiahnuť 30 % zníženie emisií v našom dodávateľskom reťazci do roku 2030. Nízka uhlíková stopa a vystopovateľnosť batériových chemikálií je pre nás zásadným faktorom. Spoločnosť Terrafame má vďaka svojej jedinečnej výrobnej metóde jasnú výhodu v oblasti udržateľnosti. Uhlíková stopa síranu nikelnatého produkovaného spoločnosťou Terrafame je o viac ako 60 % menšia ako je priemer v priemysle.”

Gianluca De Ficchy, Alliance EVP, Purchasing and Managing Director of Alliance Purchasing Organization at Renault Group

 

„Sme veľmi hrdí na to, že prostredníctvom tohto partnerstva dokážeme spoločne so Skupinou Renault posilniť udržateľný európsky hodnotový reťazec batérií. Sme ohromení úrovňou ambícií, ktoré má Renault vo vzťahu k čistej a udržateľnej doprave. Pre Terrafame to stanovuje správne usmernenia pre nadchádzajúce desaťročie a mohlo by to znamenať záväzok dodávať síran nikelnatý až do 300 000 EV ročne. Tešíme sa na mnoho rokov plodnej spolupráce pri dekarbonizácii mobility a dopravy.”

Joni Lukkaroinen, CEO of Terrafame

 

Priame partnerstvo medzi popredným výrobcom OEM, ako je Skupina Renault a nadväzujúcou výrobou, ako je Terrafame, zmení hru v hodnotovom reťazci materiálov pre batérie. Výrobný proces spoločnosti Terrafame, ktorý je založený na biolúhovaní (extrakcia kovov z rúd pomocou živých organizmov), používa na výrobu síranu nikelnatého asi o 90 % menej energie ako je priemer v priemysle. Integrovaný výrobný proces spoločnosti Terrafame sa navyše začína a končí na jednom priemyselnom mieste od bane po výrobu batériových chemikálií. Tieto jedinečné a energeticky účinné funkcie umožňujú rýchlu implementáciu systémov trvalej udržateľnosti a vytvárajú úplnú transparentnosť v celom hodnotovom reťazci.

 

Memorandum nie je úplné. Odráža však vzájomné porozumenie strán a spoločný zámer prehĺbiť spoluprácu v oblasti batériových surovín. Strany sa snažia zaviesť súbor záväzných dohôd zahŕňajúcich aj ďalších aktérov v hodnotovom reťazci batérií elektromobilov, aby sa zúčastnili tohto vývojového kroku.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode