Skupina Renault predstavuje novú dcérsku spoločnosť renault energy services, ktorá sa špecializuje na oblasť elektrickej energie a mobility

09.10.2017 09:10

 • Skupina Renault chce podporiť rozmach elektrickej mobility, preto vytvorila novú dcérsku spoločnosť Renault Energy Services.
 • Spoločnosť bude investovať do oblasti inteligentných sietí.
 • Skupina Renault, najväčší európsky výrobca elektrických vozidiel, s potešením predstavuje Renault Energy Services. Cieľom tejto novej dcérskej spoločnosti je mať aktívnu účasť v odvetviach energetiky a inteligentných sietí, ktoré sú základom pre rozvoj elektro-mobility.
 • Renault Energy Services: zameraná na vývoj inteligentných sietí
 •  
 • Renault Energy Services bude fungovať ako start-up spoločnosť a jej cieľom bude investovať do projektov, ktoré súvisia s vytváraním vzťahov medzi zainteresovanými stranami energetického priemyslu. Renault Energy Services sa zameria predovšetkým na vývoj inteligentného nabíjania, prepojenia vozidla so sieťou a na druhý životný cyklus batérií.  
 •  
 • “Vytvorenie Renault Energy Services je významným krokom vpred. Investície do rozvoja inteligentných sietí podporia našu silnú pozíciu na trhu elektrických vozidiel v Európe,” povedal Gilles Normand (senior viceprezident pre elektrické vozidlá Renault).
 •  
 • O inteligentných sieťach
 • Vďaka novej dcérskej spoločnosti chce Skupina Renault reálne prispieť k rozvoju siete nabíjacích staníc. A to prostredníctvom uľahčenia prenosu dát medzi stanicami tak, aby bolo možné prispôsobovať dodávky elektrickej energie v reálnom čase a tým zefektívniť riadenie zdrojov. Elektrické vozidlá Renault budú vďaka inteligentným sieťam ťažiť z efektívnejšej a menej znečisťujúcej elektriny.
 •  
 • Okrem toho bude spoločnosť podporovať interakciu medzi elektrickými vozidlami a sieťami, ako aj projekty, ktoré  sa týkajú druhého životného cyklu batérií:
 • Inteligentné nabíjanie bude upravovať hodnoty nabíjania podľa potreby zákazníkov. Batérie druhého životného cyklu na staniciach sa budú nabíjať najme počas vrcholu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a keď sú ceny najlacnejšie.
 • Aj keď už tieto batérie nie je možné používať v elektromobiloch, stále majú schopnosť uchovávať značné množstvo energie.
 • Renault dokáže využiť túto vlastnosť predovšetkým na uskladňovanie stacionárnej energie. Využívaním druhých životných cyklov batérií dokáže Renault pokryť celé spektrum klientov, ktorí  chcú uskladňovať energiu, napríklad rodinné domy, továrne, školy a predovšetkým na nabíjacie stanice.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode