ŠKODA radí: Ako sa postarať o automobil po povodni

10.06.2013 23:51

Slovensko zasiahli mohutné povodne, ktoré majú za následok rozsiahle materiálne škody. Odborníci zo ŠKODA AUTO Slovensko pripravili pre vodičov praktické rady, čo robiť s automobilom, keď voda opadne. Cieľom prvých základných krokov po opadnutí povodne je predísť, alebo zmierniť poškodenie automobilu.

 

„Pre vodičov, ktorí nestihli včas odviesť svoje vozidlo z dosahu povodne, ponúkame odporúčania v podobe základných krokov, ktoré je nutné urobiť bezprostredne po opadnutí vody. Tá poškodzuje predovšetkým motor, iné mechanické diely a hlavne elektroniku. Automobil sme preto rozdelili do troch zón podľa výšky hladiny, do ktorej boli vozidlá zatopené a detailne sme zmapovali škody, ktoré môže voda v jednotlivých zónach spôsobiť,“ hovorí Robert Hukel, vedúci oblasti Aftersales ŠKODA AUTO Slovensko. „Ak hladina vody siahala po stred kolies, majiteľ vozidla si môže poradiť aj sám, pretože voda nezasiahla pohonné jednotky. Ak chcú mať ale vodiči istotu, že ich automobil dostane po povodni profesionálnu starostlivosť, odporúčame po prvých základných úkonoch navštíviť autorizované servisy. Majú k dispozícií podrobnú špecifikáciu dielov v jednotlivých zónach, ktoré je v prípade zasiahnutia nutné vymeniť, prípadne vyčistiť,“ dopĺňa Robert Hukel.

Po záplave automobil neštartujte

Škoda rozdelila automobil do troch zón: A – vozidlo zatopené po strechu, B – vozidlo zatopené 100 mm nad prahom a C – vozidlo zatopené 50 mm pod stredom kolies. Je dôležité, aby ste neštartovali v prípade, že voda zatopila vozidlo do zóny A alebo B. Ak naštartujete zaplavený motor, môže dôjsť k zásadnému poškodeniu.

 

Odpojte batériu

V prípade, že ste nestihli včas odviesť svoje vozidlo z dosahu povodne, odpojte napájanie batérie. Zaplavenie má najničivejšie následky na elektroniku, ktorá je pod napätím. Odpojením batérie predídete skratovaniu prístrojov. Ak by ste automobil uviedli do prevádzky, dôjde ku skratu v elektroinštalácii a v niektorých prípadoch aj k nenapraviteľnému poškodeniu motora. Elektrický skrat sa nemusí prejaviť ihneď. Kontakty, ktoré prišli do styku s blatom a vodou, korodujú postupne a kompletná výmena je zložitá a finančne náročná.

 

Prezrite automobil

Po opadnutí vody je nutné nechať vozidlo minimálne 1 – 2 dni sušiť. Následne automobil prezrite a skontrolujte rozsah možného poškodenia.

 

Automobil dôkladne očistite

Pred samotným čistením si zhotovte fotodokumentáciu škôd, ktorá vám pri neskoršej komunikácii s poisťovňou určite pomôže. Následne sa pustite do čistenia vozidla, najprv zbežne, následne dôkladne. Pokiaľ zo sedadiel a čalúnenia aj po čase cítite stuchlinu či hnilobu, zvážte ich nahradenie.

 

Odtiahnite vozidlo

V prípade zatopenia motorovej časti je nutné vozidlo odtiahnuť do servisu. V servise sa vykoná prehliadka vozidla a diagnostika systémov, ktoré preveria rozsah poškodenia. Odporúčame navštíviť autorizované servisy, ktoré majú detailné informácie o modeloch a podrobnú špecifikáciu dielov v jednotlivých zónach, ktoré je pri zasiahnutí vodou nutné vymeniť, prípadne vyčistiť. Garantujú aj používanie kvalitných originálnych dielcov. Dlhšie zaplavenie vozidla môže mať vplyv aj na funkciu bŕzd a najmä ABS systému, preto odporúčame navštíviť servis aj v prípade, že nedošlo k zaplaveniu motora.

 

Likvidácia škody

Informácie o živelných pohromách nájdete v záručných podmienkach vozidla. Záruka výrobcu sa však na tieto prípady nevzťahuje. V rámci ďalšieho postupu ohľadom likvidácie škody je potrebné kontaktovať vašu poisťovňu. Následne po vykonaní servisnej prehliadky a opravy vzniknutých škôd vám v autorizovanom servise automaticky vykonajú zápis o oprave vozidla do servisnej  knižky v časti Záznamy servisu. 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode