ŠKODA Handy ZŤP pomáha odstraňovať bariéry

17.10.2014 15:20

  • ŠKODA Handy ZŤP: Program rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím
  • Už 5 ŠKODA Handy ZŤP centier na Slovensku
  • ŠKODA AUTO Slovensko novým partnerom OZ Parasport24
  • ŠKODA podporí najväčšiu športovú charitatívnu akciu na Slovensku -Cez Slovensko na bicykli za 5 dní

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko už viac ako tri roky prináša riešenia pre rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím a ich integráciu prostredníctvom projektuŠKODA Handy ZŤP. V súčasnosti poskytuje služby už päť ŠKODA Handy ZŤP centier, pričom tento rok boli otvorené dve nové centrá. Spoločnosťdnes ohlásila začiatok spolupráce s občianskym združením Parasport24 a rozširuje tak aktivity v oblasti podpory hendikepovaných osôb. ŠKODA bude od roku 2015 novým partnerom najväčšej športovej charitatívnej akcie na Slovensku - Cez Slovensko na bicykli za 5 dní.

 

„Neustále rastúci záujem a rozširovanie ŠKODA Handy ZŤP centier je dôkazom, že náš program napĺňa svoje hlavné poslanie. Tým je jednoznačne odstraňovať bariéry a pomáhať zdravotne postihnutým ľuďom viesť plnohodnotný a aktívny život,“hovorí Ing. Karel Sklenář, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. „Preto sme sa rozhodli naše aktivity rozšíriť a nadviazať spoluprácu s OZ Parasport24. Obdivujem prácu týchto ľudí, ŠKODA bude hrdým partnerom podujatia Cez Slovensko na bicykli za 5 dní. Je to pre nás prirodzené spojenie charitatívnych aktivít a našej vrodenej vášne pre cyklistiku,“ dodáva Ing. Karel Sklenář.

 

Jednou z hlavných aktivít OZ Parasport24, ktorá sa venuje podpore hendikepovaných osôb a ich vlastnému rozvoju, je projekt Cez Slovensko na bicykli za 5 dní. Od roku 2015 bude ŠKODA novým partnerom tejto najväčšej športovej charitatívnej akcie na Slovensku.„Som potešený, že náš projekt zaujal takrenomovanú a úspešnú značku. Spolupráca so značkou ŠKODA, ktorá je jedným z najväčších podporovateľov cyklistického športu na svete, je pre nás zadosťučinením za tvrdú robotu a aj prísľubom do budúcna. Tešíme sa na spoluprácu,“ uvádzaMiroslav Buľovský, predseda OZ Parasport24.

Program ŠKODA Handy ZŤP ponúka od roku 2011 riešenia pre rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím a ich integráciu. Na Slovensku pôsobí už 5 ŠKODA Handy ZŤP centier, dve z toho otvorili tento rok spoločnosti Autoprofit v Galante a Euromotor v Banskej Bystrici. Ostatné centrá sa nachádzajú v Bratislave, Žiline a v Prešove. Ďalšie sa pripravujú na otvorenie. Centrá poskytujú všetky potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu, vrátane poradenstva pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia.Okrem toho ponúkajú vozidlá značky ŠKODA za zvýhodnených podmienok, prestavby a úpravy vozidiel s garanciou, odvoz a dovozklientov, odťahovú službu, komplexné servisné služby, legislatívne poradenstvo a taktiež náhradné plnenie v chránených dielňach, kde zamestnávajú držiteľov preukazov ZŤP.

 

Partnermi projektu sú Allianz Slovenská poisťovňa a Volkswagen Finančné služby Slovensko. Gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP je AV Mobilita, s.r.o., ktorá organizuje a zúčastňuje sa podujatí určených pre hendikepované osoby, spolupracuje s centrami, spolkami a združeniami zameranými na pomoc  hendikepovaným občanom. V roku 2014 otvorila AV Mobilita v Bratislave v Záhorskej Bystrici prvý kamenný showroom ŠKODA Handy ZŤP, ktorý poskytuje komplexnú ponuku na jednom mieste. Viac informácií na webstránke www.skoda-auto.sk/siet/handy-ztp alebo www.avmobilita.sk.

 

OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznych projektov na podporu hendikepovaných ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Prostredníctvom športu pomáhajúľuďom so zdravotným postihnutím lepšie sa zaradiť do bežného života.

 

Projekt Cez Slovensko na bicykli za 5 dníje najväčšou športovou charitatívnou akciou na Slovensku.Už ôsmy rok za sebou vytvoria hendikepovaní ľudia spolu so známymi osobnosťami spoločenského života jeden tím cyklistov a spoločne vybranou trasou budú plniť svoje ciele.Počas celého týždňa navštívi pelotón viac ako 50 miest a obcí aniekoľko škôl, kde pomôžu vopred vybraným ľuďom. Tí v mnohých prípadoch ani len netušia, čo ich čaká. Hodnota podpory hendikepovaným osobám a ich rodinám presahuje 52 tisíc eur, dary od partnerov sú v hodnote viac ako 40 tisíc eur.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode