ŠKODA AUTO otvorila prevádzku nového Motorového centra v Mladej Boleslavi

  • Prevádzku oficiálne otvorilo predstavenstvo spoločnosti ŠKODA AUTO spoločne s 1. podpredsedom vlády a ministrom financií Českej republiky, vedením podnikovej rady odborov KOVO MB a predstaviteľmi koncernu Volkswagen
  • Celkový objem investícií je približne 45 miliónov eur
  • Srdce centra: 21nových skúšobných staníc pre testovanie motorov a komponentov
  • Odbornosť: 115 rokov tradície vývoja a výroby motorov v automobilke ŠKODA AUTO

 

ŠKODA AUTO dnes v Mladej Boleslavi uviedla do prevádzky nové Motorové centrum. Do rozšírenia existujúceho Technologického a vývojového centra v Mladej Boleslavi investovala automobilka spoločne s koncernom Volkswagen približne 45 miliónov eur. Výstavba trvala necelé dva roky.

Novým Motorovým centrom posilňuje česká automobilka svoju kompetenciu vo vývoji motorov. Oficiálne otvorenie prevádzky prebehlo za prítomnosti členov predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO, 1. podpredsedu vlády a ministra financií Českej republiky Andreja Babiša, predsedu podnikovej rady odborov KOVO MB Jaroslava Povšíka aj vysokých predstaviteľov koncernu Volkswagen.

 

ŠKODA chce v najbližších rokoch zvýšiť svoje celosvetové predaje na minimálne 1,5 milióna vozidiel ročne. „Nové Motorové centrum je investíciou do budúcnosti značky ŠKODA a je súčasne významnou investíciou aj pre Českú republiku. ŠKODA je už 115 rokov synonymom pre špičkové know-how vo vývoji motorov. Novým Motorovým centrom túto kompetenciu posilňujeme,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO pre oblasť Technického vývoja Dr. Frank Welsch.

 

„Otvorenie Motorového centra je pre spoločnosť ŠKODA AUTO významným krokom, ktorý ďalej zvýši konkurencieschopnosť automobilky v medzinárodnom prostredí a prispeje k upevneniu istoty zamestnania pre našich konštruktérov, inžinierov a špecialistov,“ hovorí Jaroslav Povšík, predseda podnikovej rady odborov KOVO MB. „Som presvedčený, že týmto krokom ŠKODA AUTO významne prispeje k rozvoju technického vzdelávania v Českejrepublike a získavaniu špičkových odborníkov v odbore. Zároveň mesto Mladá Boleslav a jeho obyvatelia získali na bývalom nie peknom mieste architektonicky skvelú budovu s výrazne pozitívnym vplyvom na životné prostredie a vhodne doplňujúcu tamojšie okolie,“dodal.

 

Už dnes vykonáva česká automobilka v rámci koncernu dôležité práce pri vývoji bŕzd, prevodoviek, motorov a komponentov. Do novostavby Motorového centra investovala automobilka spoločne s koncernom Volkswagen približne 45 miliónov eur, z toho viac ako 34 miliónov eur do samotnej stavby a ďalších približne 10 miliónov eur do technológií a zariadení. Je to v súčasnosti jedna z najväčších investícií súkromnej spoločnosti do vývoja na území Slovenskej republiky.

 

Jadrom nového Motorového centra je 21 skúšobných staníc. Popri testovaní nových motorov, pripravovaných pre sériovú výrobu, bude na najväčšej skúšobnej stanici s výkonom do 400 kW možné vykonávať aj náročné dynamické testy potrebné napríklad pre aktivity tímu ŠKODA Motosport. Pre funkčné a dlhodobé testy jednotlivých komponentov a systémov spaľovacích motorov bude využitých 6 ďalších špeciálnych skúšobných stavov.

 

S ohľadom na rastúce požiadavky pri globálnom použití motorov je možné agregáty testovať pre najrôznejšie zahraničné trhy a pre rôzne druhy palív.


Pri budovaní nového Motorového centra ŠKODA AUTO bol kladený mimoriadny dôraz na prevádzku, čo najšetrnejšiu k životnému prostrediu. Motorové brzdy budú schopné dodávať prúd do siete alebo ho poskytovať pre priamu spotrebu v budove. Teplo, vzniknuté pri testovaní motorov sa z chladiaceho okruhu az odsávaných výfukových plynov odvádza pomocou výmenníka a slúži na vykurovanie budovy. Takto vzniknuté úspory predstavujú 1 140 MWh tepelnej energie a 400 MWh elektrickej energie v porovnaní s doterajším zariadením. To zodpovedá zhruba 720 tonám CO2, ktoré ročne pri prevádzke centra vďaka použitému riešeniu nevzniknú.

 

Chladiaca voda sa bude v blízkej budúcnosti do chladiacich veží privádzať z blízkej rieky Jizery. Ročne sa tak ušetrí 16 000 m³ pitnej vody. V okolí nového testovacieho centra a ďalších budov v areáli bude navyše založených48 000 m2 zelene.


Novým Motorovým centrom ŠKODA opäť posilňuje svoju výskumnú a vývojovú kompetenciu. Automobilka v Mladej Boleslavi disponuje štvrtým najväčším vývojovým centrom v koncerne Volkswagen a jedným z najmodernejších v rámci celého automobilového priemyslu. Existujúce Technologické centrum bolo otvorené v roku 2008 a potom v niekoľkých krokoch rozširované. V roku 2009 automobilka začala prevádzku dvoch klimatických komôr pre dlhodobé testy vozidiel a pre testy kúrenia a klimatizácie. Koncom roku 2010 pribudli nové akustické skúšobne. Od roku 2011 je súčasťou technického vývoja tiež polygón v uholníkoch u Husí Lhoty neďaleko Mladej Boleslavi. Tam sa vykonávajú dynamické jazdné skúšky a bariérové ​​skúšky.

 

ŠKODA je jediná automobilka, ktorá v Českej republike vozidlá a komponenty nielen vyrába, ale aj vyvíja. Za týmto účelom zamestnáva Technický vývoj v súčasnosti približne 1 700 špecialistov, inžinierov, dizajnérov, technikov a konštruktérov. Všetky vozidlá ŠKODA sa vyvíjajú v Mladej Boleslavi, teda ako vozidlá pre tuzemskú výrobu, tak vozidlá, ktoré schádzajú z liniek v zahraničných závodoch.


Dôležitú súčasť výskumu a vývoja automobilky vždy predstavoval vývoj a výroba motorov. Doteraz vyrobila ŠKODA AUTO približne 11,6 milióna motorov. Najnovším dôkazom špičkového know-how vo výrobe a vývoji motorov bolo začatie výroby trojvalcových motorov 1,0 MPI modelového radu EA 211 v hlavnom výrobnom závode v Mladej Boleslavi koncom mája 2014. Nový agregát sa používa v malých a mini vozidlách značiek ŠKODA, SEAT a Volkswagen.


Od konca mája 2012 už ŠKODA vyrába benzínové motory 1,2 a 1,4 TSI série EA 211. Z linky navyše od roku 2001 schádzajú tiež agregáty 1,2 HTP série EA 111. Začiatkom mája automobilka vyrobila trojmiliónty motor 1,2 HTP.

 

Vývoj a výroba motorov má v automobilke ŠKODA dlhú tradíciu: V roku 1899 - štyri roky po založení podniku, ktorý sa spočiatku zaoberal výrobou bicyklov - vybavili zakladatelia dnešnej automobilky ŠKODA Václav Laurin a Václav Klement (L&K) prvýkrát bicykel s pomocným motorom: vznikla takzvaná motocykleta. V roku 1905 vyvinula firma L&K prvý automobil pod menom Voiturette A, poháňaný vodou chladeným dvojvalcovým motorom s objemom 1 100 cm³ ao výkone 7 konských síl. Ďalším míľnikom výroby motorov bola v prvých rokoch aj výroba prvého radového osemvalca v strednej Európe v roku 1907. V roku 1924 vyrábala firma L&K dokonca letecké motory.

 

Aj po fúzii so Škoda závodmi v roku 1925 hral vývoj motorov významnú úlohu. Významným krokom v povojnovom vývoji firmy bol prvý motor, umiestnený v zadnej časti vozidla, ktorý sa objavil v roku 1964. V roku 1987 sa automobilka vrátila k motoru, umiestnenému vpredu, ale tentoraz prvýkrát poháňal kolesá prednej nápravy. Rozhodujúcim impulzom pre modernú výrobu agregátov bolo spojenie s koncernom Volkswagen v roku 1991.


Poprivýrobe motorov spočíva ťažisko výroby komponentov značky ŠKODA vo výrobe prevodoviek. V mladoboleslavskom závode vyrába ŠKODA manuálnu prevodovku MQ 200 a prevodovky radu MQ/SQ 100. V závode Vrchlabí sa vyrába automatická dvojspojková prevodovka DQ 200.