Showroomy ŠKODA sa prezliekajú do nového šatu, budú atraktívnejšie a modernejšie

16.09.2013 16:32

Implementácia nového showroom konceptu odštartovala

Modernizácia siete ako ďalší krok v rámci novej korporátnej identity značky ŠKODA

Atraktívne architektonické riešenie a inovatívny dizajn

Redizajn celej siete showroomov v prvej polovici roka 2015

ŠKODA AUTO spustila na Slovensku modernizáciu predajnej siete podľa globálnehoshowroom konceptu a v súlade s novou korporátnou identitou značky. Spoločnosť tak úspešne pokračuje v implementácii nového, jednotného dizajnového jazyka značky, ktorýje spoločným menovateľom všetkých nových modelov ŠKODA.Slovensko je zároveň jednou z prvých krajín, kde pilotný projekt modernizácie siete štartuje.

V rámci neustáleho skvalitňovania služieb zákazníkom prechádzame na nový, moderný koncept predajní. Po uvedení nových modelov v rámci modernizovaného sviežeho dizajnového jazyka značky ŠKODA, je redizajn predajní ďalším logickým krokom. Najhustejšia sieť predajných a servisných miest, ktorú má značka ŠKODA na Slovensku, si zaslúži moderné, inovatívne a praktické showroomy. Presne také, aké sú aj naše modely,“povedalIng. Karel Sklenář, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Nový koncept predajných a servisných miestsa vyznačuje atraktívnym architektonickým riešením a inovatívnym dizajnom, ktorýv sebe spájajednoduchosť s prepracovanosťou. Ponúkne väčšie a praktickejšie priestory pre prezentáciu novej modelovej palety ŠKODA  a zároveň atraktívne a príjemné miesto pre zákazníkov. V nových showroomoch, ktorých výstavba na Slovensku už odštartovala, sa spájajú „Simply Clever” prvky s modernýmitechnológiami. Vyznačujú sa čistými líniamia veľkorozmernou grafikou, zjemnenoukvalitnými drevenými povrchmi.Showroom je miestom prvéhokontaktu zákazníka so značkou ŠKODAa dizajn budovy umocňuje odkazznačky, vytvorený jej produktmi,službami, jej pracovníkmi a reklamou.

Modernizácia a redizajn showroomov vytvorí pôsobivú, značkovú obchodno-servisnú prevádzku, ktorá odráža základné hodnoty spoločnosti a umožňuje naplno využiť povesť a odkaz značky ŠKODA. Architektúraa dizajn prevádzok, ako jeden z najviditeľnejšíchprejavov značky, má za cielprezentovaťširokej verejnosti hodnoty a kvalituznačky.

Prvými predajcami s úplne novým konceptom showroomov budú DANUBIASERVICE a.s.a TODOS s.r.o. v Bratislave.Predpokladané ukončenie redizajnu siete je naplánované na prvú polovicu roka 2015.

 

 

Späť

 

 

  

 

 

 

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

 

<SCRIPT TYPE="application/javascript" SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rjss/st/1043607/63130372/skeleton.js"></SCRIPT><NOSCRIPT><IMG SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rfw/st/1043607/63130367/skeleton.gif?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_278}&gdpr_pd=${GDPR_PD}" BORDER=0 WIDTH=1 HEIGHT=1 ALT=""></NOSCRIPT>
sp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<SCRIPT TYPE="application/javascript" SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rjss/st/1043607/63130372/skeleton.js"></SCRIPT><NOSCRIPT><IMG SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rfw/st/1043607/63130367/skeleton.gif?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_278}&gdpr_pd=${GDPR_PD}" BORDER=0 WIDTH=1 HEIGHT=1 ALT=""></NOSCRIPT>

 

 

 

  

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode