SEAT a Aqualia vyrobili prvé 100 % španielske alternatívne palivo z odpadovej vody

25.10.2016 17:17

SEAT je prvou značkou v automobilovom sektore v Španielsku, ktorá využíva 100 % prírodný bioplyn
Proces získavania bioplynu z čistenej odpadovej vody je založený na rozličných postupoch vyvinutých spoločnosťou Aqualia
Projekt SMART Green Gas je príspevkom k cirkulárnej ekonomike a mestskej flexibilite v rámci trvalo udržateľného rozvoja
Využívanie biometánu ako paliva umožňuje zníženie emisie CO2 o 80 % oproti vozidlu poháňanému benzínom
Čistiareň odpadových vôd strednej veľkosti dokáže vyprodukovať vyše 1000 m3 bioplynu denne, čo stačí pre 300 vozidiel na najazdenie 15.000 km ročne


SEAT a Aqualia spojili sily pri vývoji inovatívneho projektu SMART Green Gas, ktorý má za cieľ 100-percentne lokálnu (španielsku) výrobu biopaliva z odpadovej vody, ktoré sa dá používať vo vozidlách konštruovaných na pohon stlačeným zemným plynom CNG. Na odštartovanie spolupráce, ktorá bude trvať 5 rokov, obidve spoločnosti tento mesiac začali uskutočňovať pilotné testy v čistiarni odpadových vôd v meste Jerez de la Frontera. V rámci spolupráce SEAT poskytne spoločnosti Aqualia dva automobily SEAT Leon TGI na praktické testovanie biometánu z odpadovej vody ako paliva a na verifikáciu celého produkčného reťazca od výroby až po spotrebu paliva.

Spoločný projekt predstavuje ďalší krok vpred vo vývoji cirkulárnej ekonomiky a budovania flexibilných miest. Okrem toho pomôže urýchliť vývoj a výrobu alternatívnych palív v španielskom automobilovom sektore 100 % lokálnou výrobou plynu z obnoviteľných zdrojov. Hlavnou výhodou biometánu ako paliva pre automobily je, že umožňuje výrazne znížiť emisie CO2 podľa metódy posudzovania “Well to Wheel” (od zdroja po koleso) oproti automobilom poháňaným benzínom.

SEAT plne stojí za touto spoluprácou, ktorej výsledok predstavuje skutočnú ekologickú alternatívu k ropným palivám a tým je v súlade so stratégiou značky zameranou na využívanie stlačeného zemného plynu CNG ako príspevku k ochrane životného prostredia. Ako povedal Dr. Matthias Rabe, člen predstavenstva SEAT S.A. pre výskum a vývoj: “Týmto spoločným vývojovým projektom so spoločnosťou Aqualia sa SEAT stáva prvou značkou v španielskom automobilovom sektore, ktorá využíva 100 % španielsky biometán, vyrobený z odpadových vôd.” Ďalej dodal, že “podpora výroby alternatívnych palív z obnoviteľných zdrojov, ktoré pomáhajú propagovať budúce environmentálne zlepšenia a dlhodobé využívanie automobilov v mestách sú integrálnou súčasťou stratégie využívania CNG značky SEAT.”  

Félix Parra, generálny riaditeľ spoločnosti Aqualia zdôraznil, že “pracujeme na zmene aktuálnej paradigmy, upúšťajúc od modelu, pri ktorom si čistenie vyžaduje značné  náklady na energie. Tento projekt je výsledkom vývojových aktivít Aqualia na získanie cenných surovín v rámci procesu čistenia. Projekt Smart Green Gas s čističkou odpadových vôd strednej veľkosti má potenciál vyprodukovať milión litrov bioplynu denne, čo stačí na pohon 300 automobilov. To napríklad umožní mestám tankovať svoj vozidlový park mestských autobusov, vozidiel na odvoz smetí, policajných automobilov alebo sanitiek ekologickým palivom.”

Projekt SMART Green Gas má za cieľ optimalizovať systém zásobovania palivom, zvyšovať jeho flexibilitu a dosahovať vyššiu energetickú bezpečnosť v rámci EÚ zvyšovaním autonómie a ekologickosti miest, ktoré ho implementujú do svojich čističiek odpadových vôd. Dosahuje sa to vývojom nových, vysoko efektívnych systémov na výrobu bioplynu z odpadových vôd v mestských čističkách a jeho konverzie na biometán. SMART Green Gas predstavuje lokálnu výrobu paliva z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa dá využiť v automobilovom sektore alebo dodávať do distribučnej siete zemného plynu.

Na vývoji projektu SMART Green Gas, ktorý podporuje Centrum pre priemyselný technologický vývoj (CDTI), sa podieľalo viacero partnerov – spoločnosti Gas Natural Fenosa a Naturgas EDP, ako aj verejné výskumné organizácie ako Katalánsky inštitút pre vodný výskum (ICRA) a univerzity v Girone, Valladolid a Santiago de Compostela. SEAT sa na projekte podieľa v spolupráci so spoločnosťou Aqualia.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode