Recyklovateľnosť vozidiel: environmentálna priorita značky PEUGEOT

09.07.2020 19:00

Recyklovateľnosť vozidiel bude v najbližších rokoch významnou témou automobilového priemyslu. Skupina PSA Group a značka PEUGEOT sa zaviazali zlepšiť využívanie zdrojov zabudovaním zelených alebo recyklovaných materiálov do svojich vozidiel vyrobených v rámci udržateľných recyklačných kolobehov a znížiť tak ich environmentálnu záťaž.

 

Environmentálna výzva

Do roku 2060 bude na Zemi bývať desať miliárd ľudí. Organizácia OECD očakáva, že vzhľadom na tento rast sa dvojnásobne zvýšia nároky na suroviny a tým sa dvojnásobne zvýši aj tlak na životné prostredie.

 

Keďže vozidlo môže mať vplyv na životné prostredie používaním prírodných zdrojov a prostredníctvom recyklácie po skončení životného cyklu (recyklácia zošrotovaných vozidiel), začínajú sa viacerí výrobcovia automobilov touto témou vážne zaoberať.

V záujme zlepšiť svoju spoločenskú zodpovednosť, znížiť nebezpečenstvo závislosti a kontrolovať výrobné náklady, musia výrobcovia automobilov nájsť riešenia na:

 

 • Využívanie materiálov zo zodpovednej dodávateľskej siete (dodržiavanie ľudských práv, ochrana životného prostredia a etiky).

 • Zodpovedné zaobchádzanie s produktmi po skončení životného cyklu (najmä vozidlá a batérie elektrických vozidiel).

 • Využívanie materiálov schopných vstupovať do obehovej ekonomiky so zameraním na dve oblasti: potreba recyklácie a opätovného používania vozidiel po skončení životnosti a recyklácia vzácnych materiálov.

 • Zníženie používania prírodných zdrojov, ktorých cena rastie a stávajú sa tak vzácnymi.

 • Elimináciu nebezpečných prvkov obmedzených reguláciami.

 

 

Používanie recyklovaných materiálov vo vozidlách značky PEUGEOT

 

Všetky tieto environmentálne aspekty sme brali do úvahy aj pri vývoji a konštrukcii nových automobilov a vytvárame tak precedensy aj pri konštrukcii vozidiel, ktoré sa predstavili prednedávnom. Už prvé dizajnové návrhy nových vozidiel musia rátať s používaním recyklovaných materiálov, ktoré sú vhodné aj podľa náročnosti na výrobu a možnosti recyklácie.

 

Najnovšie predstavené vozidlá značky PEUGEOT uvedené na trh predstavujú výsledky pri používaní recyklovaných, prípadne prírodných materiálov:

 

 

 

 • Spojenie programov vývoja nových modelov PEUGEOT 208 a PEUGEOT 2008 viedlo k spoločnému využívaniu recyklovaných a prírodných materiálov v oboch modeloch. Oba nové modely PEUGEOT 208 a PEUGEOT 2008 využívajú 30 a 31 % recyklovaných a prírodných materiálov. Prírodné a recyklované materiály využíva približne 40 dielcov:

 

 • Využívanie prírodného konopného vlákna na spevnenie palubnej dosky.

 • Využívanie recyklovaného polypropylénu na spojleroch (úprava prúdenia vzduchu pod podlahou a pod palivovou nádržou, na airbagoch či predných a zadných blatníkoch) a na predných a zadných nárazníkoch.

 • Využitie recyklovaných polyamidov na krytoch kolies a na nasávacom potrubí ako aj na dielcoch ventilátora chladenia.

 

 

 • Konštrukcia vozidla PEUGEOT 508 využíva v priemere 31 % recyklovaných a prírodných materiálov. Približne 80 polymérových dielcov obsahuje recyklované a prírodné materiály. Medzi najvýznamnejšie využitie v modeli PEUGEOT 508 patrí:

 

 • Využitie prírodného konopného vlákna vo vedení na odmrazovanie čelného skla.

 • Využitie recyklovaného polypropylénu na spojleroch či v oblasti uloženia rezervného kolesa.

 

Znižovanie environmentálnej záťaže patrí medzi priority značky PEUGEOT a aktuálne predstavené vozidlá potvrdzujú, že tento zámer sa úspešne darí prenášať do praxe v podobe konkrétnych opatrení, pretože vozidlá značky PEUGEOT sa dnes vyznačujú rekordným využívaním prírodných a recyklovaných materiálov.

 


 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode