Prvý na svete: parkovací systém bez vodiča od spoločností Mercedes-Benz a Bosch získal povolenie na sériové využívanie

09.12.2022 11:00

  • Automatizovaná parkovacia služba ako celosvetovo prvá plnoautomatizovaná parkovacia funkcia bez zásahu vodiča (SAE, úroveň 4)[1] získala úradné povolenie na sériové využívanie v Nemecku.
  • Plnoautomatizovaný parkovací systém bez vodiča úplne samostatne odvezie a pristaví vozidlo.
  • Funkcia bude čoskoro k dispozícii pre niektoré varianty vozidiel Triedy S a EQS[2] s príslušnou predvýbavou INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT v Nemecku, spočiatku v parkovacom dome P6 v Stuttgarte. 
  • Parkovací dom APCOA P6 na letisku v Stuttgarte je prvým parkoviskom na svete, na ktorom bude možné sériovo využívať parkovací systém bez vodiča.
  • Platforma digitálnej mobility APCOA FLOW umožňuje rezerváciu, bezkontaktný vjazd a výjazd, ako aj bezhotovostnú platbu.

Spoločnosti Mercedes-Benz a Bosch dosiahli dôležitý míľnik na ceste k automatizovanému jazdeniu: Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) povolil využívanie ich plnoautomatizovaného parkovacieho systému v parkovacom dome P6, ktorý prevádzkuje spoločnosť APCOA na letisku Stuttgart. Ide o celosvetovo prvý plnoautomatizovaný parkovací systém bez vodiča, ktorý bol oficiálne schválený na sériové využívanie v súlade s normou SAE, úroveň 4[1]. Technologický pokrok v oblasti automatizovaného jazdenia zohráva kľúčovú úlohu v mobilite budúcnosti. Vozidlo a infraštruktúra prevezmú úlohy jazdenia a manévrovania: namiesto vynakladania cenného času na hľadanie parkovacieho miesta a na zaparkovanie v parkovacích domoch sa vodič môže venovať iným veciam. 

„Celosvetovo prvé schválenie využívania našej plnoautomatizovanej parkovacej funkcie bez účasti vodiča, ktorú sme vyvinuli spolu s firmou Bosch ako naším technologickým partnerom, ukazuje, že vedúce postavenie v oblasti inovácií a značka „Made in Germany“ idú ruka v ruke“, hovorí Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG a technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup. „Po uvedení systému DRIVE PILOT úrovne 3 na trh čoskoro ponúkneme aj systém INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT, čo je parkovací systém úrovne 4 – a to všetko v priebehu tohto roka. Takto našim zákazníkom ukážeme, ako im technológia môže zlepšiť všedný deň a získať drahocenný čas.“ 

„Parkovanie bez vodiča je dôležitým prvkom automatizovanej mobility. Plnoautomatizovaný parkovací systém vyvinutý spolu s naším partnerom Mercedes-Benz ukazuje, ako ďaleko sme už zašli na tejto ceste vývoja. Každodenná rutina automatizovaného jazdenia sa začína parkovaním bez vodiča,“ hovorí Dr. Markus Heyn, konateľ spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva divízie Mobility Solutions. „Spoločnosť Bosch od začiatku sleduje cieľ, ktorým je vytvorenie inteligentnej infraštruktúry v parkovacích domoch. V tomto smere sme stanovili nové štandardy. Naším cieľom je vybaviť vhodnou infraštruktúrnou technológiou aj ďalšie parkovacie domy – v najbližších rokoch by ich po celom svete malo byť už niekoľko stoviek.“

„Sme veľmi radi, že spolu s našimi partnermi, ktorými sú spoločnosti Bosch, Mercedes-Benz a letisko Stuttgart, sa nám podarilo vyvinúť prepojený systém umožujúci bezkontaktné parkovanie bez vodiča. Naša digitálna platforma APCOA FLOW pritom umožňuje rezerváciu parkovacieho miesta, bezkontaktný prístup do parkovacieho domu a automatické vyúčtovanie parkovacieho procesu,“ poznamenáva Frank van der Sant, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ skupiny APCOA PARKING. „Pre našich zákazníkov to prináša výrazné zvýšenie komfortu: dobrá plánovateľnosť, nízka časová náročnosť, malé vzdialenosti, ako aj bezdotykový a bezhotovostný parkovací proces.“ 

„Ako letisko sme hrdí na to, že miestom tejto svetovej premiéry je práve STR“, hovorí Walter Schöfer, hovorca vedenia spoločnosti Flughafen Stuttgart GmbH. „Tento projekt ukazuje, aká veľká je inovačná sila v tejto oblasti. Automatická parkovacia služba je pre našich cestujúcich skutočným prínosom v oblasti pohodlia a úspory času. To platí najmä v prípade, ak sa ponáhľajú a na letisku potrebujú rýchlo zaparkovať.“

Technika plnoautomatizovaného parkovania 
Stačí vojsť do parkovacieho domu, vystúpiť a kliknutím na aplikáciu v chytrom telefóne spustiť parkovanie vozidla – automatizovaná parkovacia služba označovaná aj ako Automated Valet Parking sa zaobíde aj bez vodiča. Medzitým čo vodič už opustil parkovací dom a získaný čas využíva iným spôsobom, vozidlo samočinne prejde k určenému parkovaciemu miestu, kde zaparkuje. Keď si to vodič želá, rovnakým spôsobom funguje aj vyparkovanie a pristavenie vozidla. Pritom dochádza k súhre medzi inteligentnou infraštruktúrou parkovacieho domu od značky Bosch a technikou vozidla od značky Mercedes-Benz. Snímače Bosch v parkovacom dome monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a poskytujú informácie potrebné na riadenie vozidla. Technika vo vozidle prijíma informácie od infraštruktúry a premieňa ich na jazdné manévre. Týmto spôsobom dokážu vozidlá samostatne vchádzať na rampy a opúšťať rampy, ako aj zmeniť poschodie v rámci parkovacieho domu. Ak snímače infraštruktúry zaznamenajú prekážku, vozidlo spomalí, bezpečne zastaví a v jazde pokračuje až potom, keď je trasa opäť voľná.

Spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz už v roku 2019 získali celosvetovo prvé povolenie na výnimku na využívanie automatizovanej parkovacej služby pri každodennej prevádzke v múzeu Mercedes-Benz v Stuttgarte, pričom toto povolenie sa vzťahovalo na vývojové vozidlá bez ľudského dozoru. Povolenie, ktoré bolo teraz udelené, ide nad tento rámec a umožňuje sériové využívanie služby súkromnými vozidlami v parkovacom dome P6 na letisku Stuttgart. Základom teraz udeleného povolenia je zákon, ktorý v Nemecku nadobudol účinnosť v júli 2021 a ktorý umožňuje motorovým vozidlám jazdiť bez vodiča v súlade s definíciou SAE úrovne 4[1] (zákon Spolkového ministerstva digitalizácie a dopravy (BMDV) o autonómnom jazdení nadobudol účinnosť). Jeho aplikácia na parkovací systém bola realizovaná v úzkej spolupráci so Spolkovým ministerstvom digitalizácie a dopravy (BMDV) a Spolkovým úradom pre motorové vozidlá (KBA). Vyhláška o schvaľovaní a prevádzke autonómnych vozidiel (AFGBV) bola schválená v nemeckej Spolkovej rade 20. mája 2022 a konkretizuje požiadavky na vozidlá úrovne 4 v rámci nemeckého zákona o cestnej premávke (StVG).

Spoločnosti plánujú postupné zavádzanie automatizovanej parkovacej služby v parkovacom dome P6 na letisku Stuttgart: prví zákazníci s vozidlami Triedy S a vozidlami EQS s dátumom výroby po 07.2022, pre ktorých vozidlá je dostupná služba Mercedes me connect INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT[2] a ktorí si ju aktivovali, budú môcť túto funkciu odo dňa aktivácie využívať v každodennej prevádzke v parkovacom dome P6, ktorý prevádzkuje spoločnosť APCOA na letisku Stuttgart. Potom, ako si vodič najprv prostredníctvom aplikácie Mercedes me zarezervuje parkovacie miesto, môže vozidlo zaparkovať v rámci vopred definovanej zóny na odovzdanie vozidla. Keď vystúpia všetci cestujúci, proces parkovania sa spustí v aplikácii Mercedes me. Parkovací systém skontroluje, či je jazdná dráha k rezervovanému parkovaciemu miestu voľná, a či sú splnené všetky ostatné technické podmienky. V takom prípade vodič dostane v aplikácii potvrdenie, že vozidlo prevzala inteligentná infraštruktúra a on môže opustiť parkovací dom. Vozidlo sa potom automaticky naštartuje a automaticky odíde na parkovacie miesto. Keď chce vodič s vozidlom opustiť parkovací dom, pomocou príkazu v chytrom telefóne si vozidlo môže dať pristaviť do vopred definovanej zóny vyzdvihnutia.

Na foto: 
10/ Zľava doprava: Walter Schöfer, Managing Director of Flughafen Stuttgart GmbH; Markus Schäfer, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup Mercedes-Benz Group AG; Markus Heyn, predseda biznis sektoru Mobility Solutions spoločnosti Robert Bosch GmbH; Niels Christ, riaditeľ skupiny Urban Hubs, APCOA Parking Holdings GmbH Stuttgart

[1] Štandard SAE J3016 definuje šesť stupňov automatizácie jazdnej prevádzky cestných vozidiel (úroveň 0 až 5). Úroveň 4 znamená: za určitých rámcových podmienok (napr. v parkovacom dome) vozidlo dokáže samostatne zvládnuť všetky dopravné situácie. Vodič nemusí byť vo vozidle.

[2] Služba INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT z ekosystému služieb Mercedes me connect bude spočiatku dostupná pre nemeckých zákazníkov modelov Mercedes-Benz Triedy S s bežným a s dlhým rázvorom a pre model EQS od Mercedes-EQ, počnúc vozidlami s dátumom výroby po 07.2022. Netýka sa to modelov značiek Mercedes-Maybach a AMG. Sedan a dlhý sedan Mercedes-Benz Triedy S s dátumom výroby po 12.2020 budú nasledovať v krátkom čase. Netýka sa to modelov značiek Mercedes-Maybach a AMG. Vozidlá EQS od Mercedes-EQ, s výnimkou modelov AMG, s dátumom výroby po 04.2021 budú nasledovať v krátkom čase. Hneď ako bude systém INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT pre príslušné vozidlo k dispozícii, služba sa objaví v správe služieb v rámci aplikácie Mercedes me a bude pripravená na aktiváciu. Na používanie týchto služieb Mercedes me connect je potrebný osobný identifikátor Mercedes me, ako aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami používania služieb Mercedes me connect. Okrem toho musí byť príslušné vozidlo asociované s používateľským účtom. Po uplynutí úvodného obdobia platnosti možno platnosť služieb za poplatok predĺžiť za predpokladu, že v tom čase budú tieto služby súčasťou ponuky pre príslušné vozidlo. Prvotnú aktiváciu služieb môže zákazník vykonať počas jedného roka od prvého prihlásenia vozidla alebo od uvedenia do prevádzky podľa toho, čo nastane skôr.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode