Prechod na elektrický fleet park – poradenstvo pri výbere správnych vozidiel a riešení nabíjania

20.01.2022 18:17

Je niekoľko dôvodov, prečo by firmy mohli zaradiť ekologickejšie vozidlá do svojich fleet parkov. Rastúce environmentálne povedomie, čoraz zložitejšie právne prostredie a väčší počet nízkoemisných zón.

Urobiť tú zmenu môže byť niekedy veľmi náročné, pretože pri výbere elektrických vozidiel treba zvážiť aj nabíjacie riešenia. Rozhodovací proces zahŕňa aj pochopenie toho, ako fungujú nabíjacie siete, ako aj pravidlá a normy, ktorými sa riadia. Zahŕňa to určenie vhodnej veľkosti podľa úrovni využitia, odhad počtu potrebných nabíjacích bodov, ich kapacity atď. Prijať podporu od odborníkov je tiež kľúčom k úspešnému prechodu na elektrické vozidlá. Veľké aj malé spoločnosti potrebujú partnera, ktorý rozumie ich potrebám, je flexibilný a ponúka riešenia na mieru. Týmto sa zaoberá spoločnosť Qualiconsult so sídlom v Paríži, ktorá v posledných mesiacoch úspešne začlenila elektrické vozidlá do svojho vozového parku.

Elektrické vozidlá lákajú viac a viac ľudí. Príbeh spoločnosti Qualiconsult ukazuje, že vyhľadávanie odbornej podpory sa môže ukázať ako veľmi prospešné, najmä pokiaľ ide o výber riešení nabíjania. S Vincentom Lerouxom, ktorý podporil zmeny v rámci tejto poprednej francúzskej spoločnosti zaoberajúcej sa auditom a posudzovaním nehnuteľností, sme sa rozprávali na parkovisku pred centrálou v Paríži, kde boli služobné vozidlá aj vlastné autá zamestnancov.

 „Chceli sme zredukovať našu uhlíkovú stopu, uviesť ekologickejšie vozidlá do nášho fleetu a zaručiť, že budeme v súlade s francúzskym zákonom o mobilite.“

Vincent Leroux, Head of procurement and logistics, Qualiconsult

 

Spojenie sa so správnym partnerom

Úspešná realizácia takéhoto projektu nie je zbytočná vzhľadom na to, že spoločnosť má viac ako 260 pobočiek a 2 500 zamestnancov po celom svete. Zároveň musí dodržiavať francúzsky zákon o mobilite, ktorý stanovil 10 % kvótu hybridných/elektrických vozidiel pre spoločnosti modernizujúce svoj vozový park. Spoločnosť Qualiconsult potrebovala partnera, na ktorého by sa mohla spoľahnúť, najmä preto, že musela určiť, aká veľká by mohla byť nabíjacia sieť pre zamestnancov. Vincent Leroux vysvetľuje, prečo sa rozhodol poveriť Mobilize Power Solutions úlohou inštalácie nabíjacej infraštruktúry. Rozhodnutie sa prijalo po dlhom premýšľaní a úvahách.

„Ako dcérska spoločnosť Skupiny Renault sa Mobilize Power Solutions môže pochváliť jedinečnými odbornými znalosťami v oblasti elektrických vozidiel Renault, ako aj v oblasti správy ekosystémov. Spoločnostiam, ako je tá naša, poskytuje riešenia pripravené na použitie.“

6 z každých 10 áut predaných v Európe sú firemné vozidlá, pričom benzínové a naftové vozidlá predstavovali 96 % nových registrácií firemných áut v roku 2019 (LeasePlan 2021). Riešenia nabíjania je preto potrebné posunúť o stupeň vyššie.

Spoločnosť Qualiconsult sa rozhodla postupne zaviesť elektromobily do svojho vozového parku s takmer 2000 vozidlami. Po prvotnom vyhodnotení pribudlo do vozového parku 25 plug-in hybridných vozidiel, no počet sa odvtedy rozrástol. Tento praktický prístup poskytol príležitosť lepšie analýzovať používanie týchto vozidiel. 

Benefitujú obaja, spoločnosť aj zamestnanci

Qualiconsult chcela urobiť nabíjaciu infraštruktúru dostupnú pre firemné alebo aj súkromné elektrické vozidlá. Po niekoľkých mesiacoch si nabíjacie zariadenia dostupné na ich pracovisku získali zamestnancov. Na spustenie nabíjania im stačí priložiť prístupovú kartu k čítačke.

Zavádzanie jednoduchých, silných a spoľahlivých riešení nabíjania

Spoločnosť Mobilize Power Solutions pomohla Qualiconsult určiť, aké sú jej potreby, analyzovala fungovanie spoločnosti a určila počet potrebných nabíjacích miest, kde budú umiestnené, s akou kapacitou, ekonomickými dopadmi, atď. 

Qualiconsult má prístup a prehľad o celej nabíjacej sieti, čo znamená, že dokáže monitorovať mieru využívania infraštruktúry a kapacitu nabíjania v celom Francúzsku. Tento neoceniteľný nástroj optimalizuje správu vozového parku, najmä keď zamestnanci cestujú medzi pobočkami. Plán Mobilize Power Solutions je inštalovať nabíjacie stanice vo všetkých bočkách Qualiconsult v budúcnosti.

Prechod na elektrické firemné vozidlá je kľúčom k podpore širšieho používania elektrických vozidiel

Spoločnosti môžu mať pocit, že zavedenie ekologickejších vozidiel do ich vozového parku je spočiatku nákladné a zložité. Pri dlhodobých rozhodnutiach sa však nesmie prehliadať vysoká miera využívania vozového parku, daňové stimuly a spoľahlivá podpora na mieste. Postupné zavádzanie naprieč podnikovými lokalitami je prínosom pre spoločnosti aj pre zamestnancov, pretože spoločnostiam dáva príležitosť vypracovať inovatívne plány mobility a zohrávať aktívnu úlohu pri prechode na životné prostredie.

 

 

„Tým, že spoločnosť Mobilize Power Solutions poskytuje spoločnostiam riešenia nabíjania elektrických vozidiel, podporuje transformáciu ekonomiky v oblasti energetiky a podporuje rozšírenejšie používanie elektrických vozidiel.“ Nicolas Schottey, CEO Mobilize Power Solutions

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode