Pre Nový Renault ZOE vyvinula Skupina Renault v spolupráci s partnermi jedinečnú textíliu vyrobenú zo 100% recyklovaných materiálov

22.11.2019 19:24

Skupina Renault, ktorá sa zaviazala k dlhodobej stratégii využívať čo najviac recyklovaných materiálov pri výrobe svojich vozidiel, spustila v roku 2015 projekt s názvom “àfiler” („priasť“). V spolupráci so spoločnosťou Filatures du Parc, pradiarňou vo francúzskom regióne Tarn a spoločnosťou Adient Fabrics, dodávateľom automobilových sedadiel so sídlom Ariège vo Francúzsku, Skupina Renault vytvorila jedinečný textilný materiál vyrobený výlučne z recyklovaných materiálov.

 

  • Prelomová priemyselná výrobná technika bola spoločne navrhnutá a vyvinutá Skupinou Renault, francúzskou spoločnosťou Les Filatures du Parc špecializujúcou sa na mykané priadze, a Adient Fabrics, popredným svetovým dodávateľom automobilových sedadiel, s podporou Ademe a regiónu Occitánia vo Francúzsku.

  • Jedinečný patentovaný textilný materiál v novom Renault ZOE je vyrobený z bezpečnostných pásov, textilných zvyškov a recyklovaných plastových fliaš

  • Tento nový inovatívny výrobný postup znižuje uhlíkovú stopu až o 60% v porovnaní so štandardným procesom

 

Vďaka využitiu tradičného výrobného postupu mykanej priadze a inovatívnych techník je tento textilný výrobok zhotovený z bezpečnostných pásov, textilných zvyškov z automobilového priemyslu a polyesterových vlákien recyklovaných plastových fliaš (PET) – všetky tieto materiály sú znovuvyužité a oživené v interiéri nového Renault ZOE vo výbave Zen a Intens. Tkanina s celkovou plochou 8 m² sa používa na výrobu poťahov sedadiel, poťahov prístrojovej dosky, konzol radiacej páky a výplne dverí. Plnefunkčný materiál spĺňa vysoké požiadavky na pohodlie, čistenie, odolnosť proti UV žiareniu a životnosť.

Krátke výrobné cykly tejto 100% recyklovanej mykanej priadze - bez chemickej a tepelnej úpravy - znižujú škodlivé emisie CO2 o viac ako 60% v porovnaní s predchádzajúcou tkaninou využívanou v interiéri ZOE, ktorej výroba sa riadila štandardnými výrobnými postupmi.

 

Jean-Philippe Hermine, riaditeľ environmentálnej stratégie a plánovania pre Skupinu Renault, uviedol: „Vzhľadom na problémy spojené so súčasnými energetickým výzvami musia priemyselné odvetvia zohrávať zásadnú úlohu pri zmene svojich výrobných metód a znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie. S podporou našich partnerov Filatures du Parc a Adient Fabrics, preukazujeme, že je možné implementovať modely cirkulárneho a konkurenčného rozvoja zamerané na udržateľné zdroje, a zároveň získať cennú konkurenčnú výhodu v čase, keď sa dostupnosť a náklady surovín stávajú skutočnou strategickou otázkou. Tento prístup prispieva k záväzku Skupiny Renault znížiť environmentálne vplyvy každého jedného vozidla Renault počas jeho životného cyklu a znížiť jeho globálnu uhlíkovú stopu o -25% v roku 2022 v porovnaní s rokom 2010 “.

 

Zameranie na výrobný proces:

  • Zbieranie a dodávanie

Renault Environment, dcérska spoločnosť Skupiny Renault, zameriavajúca sa na cirkulárnu ekonomiku, ktorá vznikla v roku 2008, zbiera materiály určené na recykláciu a znovu použitie, ako sú napríklad zvyšky bezpečnostných pásov, tkanín a textílií.

 

  • Výroba recyklovanej mykanej priadze

Za účelom výroby priadze sa Skupina Renault spojila so spoločnosťou Filatures du Parc so sídlom v Brassacu v regióne Tarn. Vďaka finančnej a technickej podpore tohto projektu sa podarilo vyvinúť nové priemyselné zariadenia na výrobu vlákien. Celá výroba bola prispôsobená robustnosti bezpečnostných pásov, pri ktorých dĺžka vlákien musí byť optimalizovaná a predstavuje nevyhnutný krok pri príprave základných materiálov na ďalšie spracovanie.

Po narezaní a rozdrvení sa textilné vlákna skombinujú s polyesterovými vláknami z plastových fliaš a potom sa podrobia sérii mykacích operácií. Jedinečné know-how, ktoré spoločnosti vyvinuli, umožňuje bez chemickej alebo tepelnej transformácie rozpliesť, rozdeliť, napínať, potom rovnobežne vyrovnávať a nakoniec skrútiť vlákna zbavené nečistôt.

Táto 100% recyklovaná mykaná priadza bola patentovaná Skupinou Renault spolu so spoločnosťou Filatures du Parc.

 

  • Tkanie a výroba textílií pred montážou

Spoločnosť Adient Fabrics, dodávateľ jedného z troch automobilových sedadiel na svete, dostáva pripravenú priadzu na valcoch v Laroque d'Olmes (Ariège), ktoré sa nachádza len 120 km od spriadacích mlynov. Tkaninu následne spracuje na automobilovú textíliu, čalúnenie a interiérové obloženie vozidiel.

 

Skupina Renault, priekopník a líder v cirkulárnej ekonomike:

Okrem recyklovaných vlákien Skupina Renault využíva pri výrobe svojich vozidiel aj iné opakovane použiteľné materiály, najmä meď, plasty, železné a neželezné materiály. Nový Renault ZOE obsahuje až 17,5 kg recyklovaného plastu. Je to po prvýkrát, čo automobil značky Renault využíva vo svojom interiéri recyklované materiály v tak významnej miere a na viditeľných, ľahko dostupných miestach.

Prostredníctvom spoločnosti Renault Environment a jej dcérskej spoločnosti Gaia, Skupina Renault vyvíja celý rad ďalších aktivít cirkulárnej ekonomiky, ako napríklad riešenie otázky vyradených automobilov, ktorým uplynula doba životnosti (prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Indra v spolupráci so spoločnosťou Suez), adresuje aj zhodnocovanie kovov (Bonne Comenor, tiež spoločný podnik so spoločnosťou Suez), ďalej sa venuje oprave, obnove alebo recyklácii elektrických batérií a ich repasovaniu v závode Choisy-Le-Roi.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode