Pre nové vozidlá stredných a nižších obchodných tried sa oplatí zájsť do ČR alebo ich nakupovať na slovenskom trhu

02.12.2015 14:06

Spoločnosť IBS automotive, ktorá je popredným poskytovateľom dát v oblasti automotive na Slovensku a v Čechách, poskytovateľom softwaru pre oceňovanie a prognózy cien vozidiel TAXexpert a spracovateľom odborných metodík, analýz a porovnávacích štúdií v uvedenej oblasti, pripravila porovnávaciu analýzu nákladov na obstaranie nových vozidiel u nás a v okolitých vytipovaných európskych štátoch. Z analýzy vyplýva, že nielen pre zánovné, ale aj pre nové vozidla stredných a nižších tried sa oplatí jazdiť k nám alebo do Čiech. Pri luxusnejších modeloch a značkách vozidiel je situácia vyrovnanejšia.
„Na českom trhu sa nedostatok zánovných a kvalitných ojazdených vozidiel naplno prejavil už v minulom roku a pokračuje i v tomto roku 2015. Jednou z hlavných príčin je oslabenie českej koruny k EUR po intervenčnom zásahu ČNB (2013) a taktiež nižšie ceny v porovnaní s okolitými štátmi. Slovenský trh s ojazdenými vozidlami nebol takým vplyvom vystavený, správa sa štandardne a nedostatok niektorých kategórií ojazdených vozidiel nie je tak markantný ako v ČR,“ uviedol Ladislav Smrčka, analytik a špecialista na trhové prostredie vozidiel zo spoločnosti IBS automotive s.r.o.

A čo ceny nových vozidiel na našom a zahraničných trhoch?

 „V tomto roku sme spolu s kolegom Davidom Vozábom uskutočnili porovnávaciu analýzu predajných cien  nových vozidiel na Slovensku, v Čechách a v okolitých vytipovaných európskych štátoch (viď tabuľka percentuálneho porovnania predajných cien nových vozidiel na Slovensku a vybraných krajinách EU). Okrem porovnania predajných cien nových vozidiel, analýza obsahuje aj porovnanie prípadných nákladov na dopravu a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. I keď výsledná analýza potvrdila naše očakávanie, u niektorých vozidiel boli výsledky prekvapivé,“ popisuje pán Smrčka.
Percentuálne porovnanie predajných cien  nových vozidiel na Slovensku a vybraných krajinách EU:
 
Do spomenutej analýzy boli vybrané modely vozidiel, ktoré sa už dlhšiu dobu nachádzajú na popredných miestach rebríčka predajnosti a tak sme mohli porovnávať predajné ceny u skutočne žiadaných predstaviteľov automobilového trhu. Keďže sa často stáva, že stupne výbavy sú v jednotlivých krajinách odlišné (napr. Škoda Fabia Ambition predávaná na nemeckom trhu má „bohatšiu“ výbavu ako na slovenskom), vo výsledných porovnávaných cenách daných vozidiel sme zohľadnili aj rozdielnosť v štandardnej výbave, tzn. že v analýze sme porovnali ceny vozidiel (na všetkých trhoch) s rovnakou výbavou.
Pokiaľ sa v prvom rade zameriame na výsledky analýzy pri predstaviteľoch značky Škoda, tu zistíme, že všetky sledované modely (Fabia, Octavia i Superb) majú predajné ceny  najnižšie na českom trhu, a to aj oproti trhu slovenskému, čo určite nie je veľkým prekvapením. Ceny za rovnaké vozidlo na slovenskom trhu sú o niečo vyššie, avšak maximálne o 2.000 Euro. Výraznejší rozdiel bol zaznamenaný aj pri vozidlách zakúpených vo Francúzsku. No a pokiaľ sa rozhodneme zakúpiť vozidlo v Nemecku, Rakúsku či Holandsku, rozdiel v predajných cenách bude ďaleko väčší. Pri Škode Fabia až cca 6.000 Euro a dokonca v Holandsku  pri Škode Superb viac ako 8.000 Euro. Tento rozdiel je už naozaj priepastný a dovoz nového vozidla sa finančne neoplatí. Veľmi podobne to vyzerá pri porovnaní aj pri ostatných vybraných vozidlách.
Pokiaľ by sme chceli pri nákupe nového vozidla ušetriť, porozhliadnime sa u slovenských predajcov vozidiel Kia a Opel, kde pri modeloch Ceed a Corsa sú predajné ceny najnižšie. Nepatrné rozdiely v cenách vozidiel vidíme oproti českému trhu aj u modelu Hyundai I20, a to zanedbateľných 183 Euro. Ak sa pozrieme na segment luxusnejších vozidiel, zastúpených napríklad vozidlami  Audi A6 a BMW Radu 5, sú rozdiely cien zakúpených vozidiel v zahraničí (konkrétne v Nemecku a Rakúsku) oproti SK nižšie.
Ako už bolo uvedené v úvode, súčasťou analýzy boli aj náklady spojené s dopravou vozidla. Ide o nezanedbateľný náklad, s ktorým musíme počítať v prípade nákupu vozidla v zahraničí. V prípade dovozu vozidla z 328 km vzdialenej Prahy súkromným dovozcom, zaplatíme orientačne 419 Euro. Musíme počítať s tým, že trasu Bratislava-Praha zaplatíme v konečnom dôsledku 2x. Pokiaľ však bude vozidlo zakúpené napr. v 1.380 km vzdialenom Paríži, tu už orientačné náklady na dopravu predstavujú čiastku presahujúcu 1737 Euro, čo nie je bezvýznamná položka.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že pre nové vozidlá stredných a nižších tried sa oplatí  zájsť do ČR alebo nakupovať na slovenskom trhu, no má to jedno ALE.
Nesmieme však zabudnúť na správne poplatky za prihlásenie nového vozidla zo zahraničia. Pokiaľ spočítame všetky tieto položky, tak zistíme, že dovoz nového vozidla zo zahraničia nie je v niektorých prípadoch až tak finančne výhodný a na kúpu je výhodnejšie využiť niektorú z častých akcií u domácich predajcov vozidiel. Pri luxusnejších vozidlách je situácia vyrovnanejšia.
 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode