Pozor na silvestrovské ohňostroje! Viete, ako riešiť škody na aute?

27.12.2017 21:00

Kedy máte nárok na odškodné a ako postupovať?

Aj vy sa tešíte na Silvestra, no zároveň sa desíte toho, či si pouličné ohňostroje a oslavy neodnesie vaše vozidlo? Ako ho ochrániť a čo robiť, ak sa stane „obeťou“ osláv? „V prípade poškodenia vozidla či už ohňostrojom, alebo vandalizmom, ide o štandardnú poistnú udalosť, ktorú kryje havarijná poistka. Je však potrebné dodržať isté náležitosti a vo väčšine prípadov je potrebná aj spolupráca vodiča,“ konštatuje technický riaditeľ Business Lease Slovakia Peter Kundlák. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.

 

Aký postup zvoliť

V prvom rade je vždy najlepšie, ak môžete vozidlo ochrániť pred akýmkoľvek rizikom poškodenia. Teda odparkovať ho počas osláv do garáže, prípadne na iné bezpečné miesto. Ak to nie je možné a k poistnej udalosti dôjde, napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu zdokumentovať. „Nehodu písomne a fotograficky zdokumentujte bez ohľadu na to, či sa vám podarilo identifikovať vinníka alebo nie.“ vysvetľuje Peter Kundlák.

 

Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, jedná sa o vandalizmus a je potrebné privolať políciu. V prípade dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní je potrebné privolať políciu iba v prípade, ak výška škody zjavne prevyšuje 4 000 €. Ak si však výškou škody nie ste istý, je lepšie ju privolať, a to bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve, alebo ide o služobné vozidlo, prípadne o vozidlo, ktoré si vaša firma prenajíma na operatívny lízing. „Vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur alebo sa jedná o zjavné úmyselné poškodenie vozidla. Ak si vodič nie je istý výškou škody, odporúčame privolať políciu. Určite vždy vtedy, ak škodu spôsobil pri prevádzke vozidla niekto jemu,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Poisťovne často v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti odmietnu poskytnúť poistné plnenie. Zdokumentovanie nehody je tiež nevyhnutné, ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy. V takomto prípade je ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove. Samozrejme, musíte sa pripraviť aj na vybavovačky. „Pri operatívnom lízingu je to o niečo jednoduchšie. Poistnú udalosť je potrebné zdokumentovať, no následne preberá komunikovanie s poisťovňou lízingová spoločnosť,” hovorí Peter Kundlák.

 

Výška spoluúčasti je rôzna

Hlavným cieľom havarijného poistenia je, že pomáha finančne zvládať následky poistnej udalosti. Ide napríklad o prasknutie čelného skla spôsobené odletujúcimi kamienkami spod kolies iných vozidiel, teraz v zime aj o živelné udalosti, ako snehová víchrica, pád stromu, ale aj iného predmetu, požiar, ďalej krádež vozidla alebo jeho časti, a rovnako aj vandalizmus, teda úmyselne spôsobenú škodu na vozidle inou osobou a podobne. „Kým v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta,“ hovorí o rozdieloch Peter Kundlák. Samozrejme, havarijné poistenie si obvykle vyžiada vašu spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Na rozbitie skiel sa napríklad štandardne vzťahuje havarijné poistenie, no znášate spoluúčasť. Ak ju chcete znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie.

Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová,“ podotýka Peter Kundlák. Často aj rôzne pripoistenia dokážu spoluúčasť znížiť na nulu. Pred uzavretím poistenia sa však informujte na asistenčné služby, ak sa vozidlo stane po silvestrovskej noci nepojazdné a bude ho potrebné odtiahnuť či opraviť. „Business Lease však bez ohľadu na poistenie v prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu respektíve odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo, poskytuje asistenčné služby nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ dodáva Peter Kundlák.

Horšie je, ak ste na silvestrovskú noc a bujaré oslavy doplatili totálnou škodou vozidla, kedy je nerentabilné vozidlo opravovať. Teda začalo horieť, prípadne zostalo zdemolované. Poisťovňa totiž poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel musí znášať klient poisťovne. „Môže ísť aj o tisícky eur,“ upozorňuje Peter Kundlák. Pri operatívnom lízingu preto kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. „Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Peter Kundlák.

 

Pozor na výluky

Zdokumentovanie poistnej udalosti je dôležité aj preto, že poisťovňu zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. O výlukách či krátení poistného plnenia sa preto tiež informujte vopred. Obvykle sa viažu na nesprávnu obsluhu vozidla, no napríklad poisťovňa odmietne poistné plnenie aj v prípade, ak síce došlo k poškodeniu pneumatík, no nie k inej škode na aute. Krátiť či odmietnuť plnenie tiež môže v prípade, že ste vo vozidle zanechali na viditeľnom mieste, teda nie v batožinovom priestore, drahé cennosti, prípadne elektroniku, ktorá nie je pevne spojená s vozidlom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode