Pancierovaný Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard

07.10.2016 09:56

Absolútne špičkový model značky Mercedes Maybach s usporiadaním sedadiel tvárou k sebe za deliacim oknom sa dá teraz objednať ako Mercedes Maybach S 600 Pullman Guard. Hlavy štátov a iné mimoriadne ohrozené osoby tak majú k dispozícii nadmieru exkluzívne vozidlo. Prvé zákaznícke vozidlá budú expedované v druhom polroku 2017.

Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard vás ochráni v plnom rozsahu triedy ochrany VR9 (v priehľadnej a nepriehľadnej oblasti) a odolnosť voči zaťaženiu výbuchom má certifikovanú podľa smernice ERV 2010. Jej koncepcia ochrany je odvodená z modelu Mercedes Maybach S 600 Guard. Limuzína Pullman Guard bola navrhnutá a vyvinutá spolu s limuzínou Pullman bez zvláštnej ochrany a ponúka rovnaké vnútorné rozmery. Prevádzková hmotnosť Pullman Guard predstavuje 5,1 tony, najväčšia prípustná celková hmotnosť 5,6 tony.

Koncepcia ochrany bola prispôsobená na mimoriadne pomery limuzíny s dĺžkou 6,50 metra. Pancierovanie v zadnej časti tak zdôrazňuje separé charakter limuzíny so šoférom: pancierované nie je zadné sklo, ale za sedadlami je umiestnený oceľový štít, ktorý chráni oblasť hlavy cestujúcich. Ako pri všetkých modeloch Triedy S Guard je výbava špeciálnou ochranou zvonka takmer nebadateľná. Zabezpečujú to napríklad tmavo tónované okná priestoru pre cestujúcich.

Maximálny komfort ponúka otváranie a zatváranie zadných bočných dverí s podporou servomotorov. Rukou vyvíjaný tlak je zosilňovaný elektromotorom. Vďaka tomu sa veľké a kvôli pancierovaniu ťažké dvere dajú pohodlne obsluhovať. Okná sa otvárajú hydraulicky – súčasný model  Pullman predstavuje v rámci techniky mostík k pravdepodobne najznámejšej limuzíne v dejinách: vozidlu konštrukčného radu 100 z roku 1965.


Koncepcia ochrany: integrovaná bezpečnosť bez vizuálnej nápadnosti

Pancierovanie v modeli Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard je koncipované na základe dlhoročných skúseností značky Mercedes Benz s výrobou pancierových vozidiel podľa princípu integrovanej špeciálnej ochrany. Dôležité výhody sú:
• Najvyššia pevnosť a vlastná stabilita vďaka cielenému spevneniu základnej konštrukcie v procese stavby karosérie.
• Zachovanie sériového komfortu vďaka premyslenej integrácii všetkých ochranných prvkov a ich inteligentné preplátovanie.

Už vo fáze stavby hrubého rámu sa do dutín medzi konštrukciu hrubého rámu a vonkajší plášť integrujú ochranné prvky zo špeciálnej ocele. Špeciálne aramidové komponenty a komponenty PE posilňujú doplnkovú ochranu proti črepinám. Na obzvlášť kritických miestach, ako sú medzery a prechody medzi materiálmi, sa o rozsiahlu balistickú ochranu postarajú inteligentné systémy preplátovania.

Sklá sú pevnou a dôležitou integrálnou súčasťou ochranných opatrení. Keďže sú mimoriadne dôležité pre bezpečnosť, veľká pozornosť sa venuje výberu materiálu a hrúbky. Sklá sú na vnútornej strane potiahnuté polykarbonátom na ochranu proti črepinám a vďaka vrstvenej konštrukcii ponúkajú veľmi dobré optické vlastnosti.

Spolupôsobením všetkých prvkov vzniká mimoriadne účinný chránený priestor pre cestujúcich, ktorý okrem balistickej ochrany zahŕňa aj ochranu proti výbušninám. Vďaka svojmu vybrúsenému, silnému systému ochrany splnila nová S 600 Pullman Guard všetky požiadavky na ochranu osôb rozhodujúcich nemeckých úradov a je v plnom rozsahu certifikovaná podľa triedy odolnosti VR9 (podľa BRV 2009, znenie 2).

Pri výbuchoch spĺňa nová limuzína Guard normu ERV 2010. Podobne ako Trieda S Guard a ako Mercedes Maybach Guard prekrýva relevantné oblasti spodku vozidla podlahový pancier.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode