ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV OCENILA EURÓPSKE LOGISTICKÉ CENTRÁ HONDY TITULOM „SDG PIONEER“

16.03.2021 20:00

Organizácia spojených národov ocenila európske logistické centrá Hondy titulom „SDG Pioneer“ za trvalé úsilie o udržateľnosť, blaho a spoločenskú zodpovednosť

Titul oceňuje dlhodobý záväzok Hondy plniť Ciele udržateľného rozvoja ako súčasti celosvetovej iniciatívy pod vedením OSN Global Compact

Dve z európskych logistických centier Hondy získali od Organizácie spojených národov titul „SDG Pioneer“ za svoje trvalé úsilie o udržateľnosť, blaho a spoločenskú zodpovednosť. Tieto dve centrá, v belgických mestách Aalst a Gent, boli ocenené po prísnom hodnotiacom procese, pri ktorom museli preukázať svoj prínos ku každému zo 17 „SDG“ (Cieľov udržateľného rozvoja) vytýčených Inštitútom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie a výskum (UNITAR).

Ako súčasť celosvetovej iniciatívy pod vedením OSN Global Compact ustanovujú Ciele udržateľného rozvoja a jasnú víziu pre udržateľnú budúcnosť podľa desiatich princípov pokrývajúcich oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Sú zamerané na riešenie základných spoločenských problémov vrátane chudoby a hladu, nerovnosti a klimatických zmien do roku 2030.

Pracoviská Honda Motor Europe Logistics (HMEL) v mestách Aalst a Gent získali titul SDG Pioneer vďaka tomu, že úspešne preukázali prijatie Cieľov udržateľného rozvoja a podnikajú s ohľadom na ne, prijali holistický prístup k dosahovaniu týchto cieľov a implementovali jasný akčný plán podľa princípov S.M.A.R.T. Účasť každého centra na iniciatíve podporila Voka, Flámska obchodná a priemyselná komora, a organizácia CIFAL Flanders, lokálny uzol UNITAR. Yoshiaki Nisa, riaditeľ HMEL uviedol: „V našej logistickej prevádzke sme plne odhodlaní plniť tie najvyššie štandardy udržateľnosti, aby sme dosiahli čistú a bezpečnú spoločnosť. Pomáhajú nám v tom mnohé aktuálne iniciatívy so zameraním na znižovanie spotreby energie, emisií CO2 a odpadu, blaho zamestnancov a firemnú spoločenskú zodpovednosť. Titul SDG Pioneer preukazuje tvrdú prácu a zanietenosť mnohých našich spolupracovníkov. Každému z nich ďakujem za ich trvalú snahu o plnenie týchto cieľov. Uznanie od Organizácie spojených národov je významnou poctou, na ktorú môžeme byť všetci veľmi hrdí.“

Medzi nedávne príklady mnohých iniciatív, ktoré prispeli k tomu, že dve centrá získali titul SDG Pioneer, patrí aj prechod z kamiónovej na lodnú prepravu 1 400 kontajnerov výrobkov a dielov, ktoré HMEL prijíma každoročne do prístavu v Antverpách a následne sa prepravujú do závodov v mestách Aalst alebo Gent. Prechod sa uskutočnil v júni 2019 a dodnes ušetril viac ako 14 ton CO2. Zároveň mal pozitívne dopady na hustotu premávky a bezpečnosť na cestách, a ďalej prispel k trvalému úsiliu centier HMEL o optimalizáciu efektivity dopravy na svojich prevádzkach. Obidve centrá sa takisto ďalej zameriavajú na znižovanie spotreby energie, prostredníctvom prebiehajúcich rozsiahlych iniciatív vrátane inštalácie nízkoenergetických LED žiaroviek a efektívnych systémov kúrenia a ochladzovania. Treba spomenúť aj nedávny projekt pokrytia celého skladu a kancelárskej budovy v závode Gent špičkovým izolačným materiálom o rozlohe 1 800m2.

Z ďalších iniciatív centier HMEL stojí za zmienku projekt „Youth Start“, v rámci ktorého sa školia mladí ľudia vo veku 16 – 20 rokov a rozvíjajú svoj talent pred vstupom na trh práce, niekoľko projektov na podporu blaha, bezpečnosti a osobného rozvoja zamestnancov na pracovisku. Ocenenie SDG Pioneer prichádza krátko potom, ako mesto Aalst v roku 2019 vymenovalo HMEL, ako jednu zo štyroch spoločností, „Local Hero for Sustainability“ (Miestny hrdina udržateľnosti) na základe trvalej podpory Cieľov udržateľného rozvoja za posledných 17 rokov. Mesto vyjadrilo spoločnosti HMEL uznanie za trvalé úsilie pri dosahovaní cieľov udržateľnosti pri súčasnom dosahovaní svojich obchodných cieľov.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode