Nový rok prináša na cestách zmeny. Cestná daň je pre novšie a ekologické autá výhodnejšia

13.01.2015 11:32

Sadzby dane sa zjednocujú na celom území, pričom sa zvýhodňujú podľa veku vozidla a jeho vplyvu na životné prostredie.

 

Obstarali ste si koncom roka nové auto, prípadne ho máte s nízkymi emisiami, na elektrický či vodíkový pohon? Tento rok vás čaká nižšia cestná daň. Dôvodom je nový zákon o Dani z motorových vozidiel. „Zavádza variabilnú ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla, kde zvýhodňuje novšie autá. Zároveň sa vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane a teda väčšie úspory na dani týka aj ekologickejších áut,“ hovorí Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Nový zákon o Dani z motorových vozidiel, ktorý sa vyčlenil zo Zákona o daniach a poplatkoch, v prvom rade zjednocuje sadzby pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska, teda bez ohľadu na kraj. Zároveň je zámerom zákona motivovať k obmene vozidlového parku, preto začína platiť variabilná sadzba dane podľa veku a ekologickosti vozidla. Na spôsobe nadobudnutia auta pritom nezáleží. Zdaňovanie sa pozitívne odzrkadlí tak na autách obstaraných na hotovosť, ako aj na finančný alebo  operatívny lízing. Daňovníkom vo všeobecnosti naďalej zostáva osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade. „V prípade financovania áut na operatívny lízing, kde sa už teraz obmieňajú autá väčšinou po štyroch rokoch, sa fyzickej alebo právnickej osobe premietne nižšia daň aj do nižších splátok operatívneho lízingu,“ dodáva Pozdechová.

Počas prvých troch rokov od registrácie vozidla sa tak po novom znižuje sadzba dane o 25 %, v štvrtom až šiestom roku o 20 %. „V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon bude sadzba navyše znížená ešte o 50 %,“ spresňuje Pozdechová. V prípade áut na elektrický pohon bude základom dane výkon motora v kW.  Sadzba sa však na druhej strane bude zvyšovať s pribúdajúcim vekom auta. Pri vozidlách obstaraných na finančný lízing, úver alebo hotovosť si preto treba dať pozor. Po siedmom roku veku auta v majetku sa zníži sadzba už len o 15 % a pri 10 až 13-ročných vozidlách bude sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa bude zvyšovať.

Ročná sadzba cestnej dane a vek vozidla (od jeho prvej registrácii) od januára 2015

1- až 3-ročné vozidlo (36 kalendárnych mesiacov): sadzba nižšia o 25 %
4- až 6-ročné vozidlo: sadzba nižšia o 20 %
7- až 10-ročné vozidlo: sadzba nižšia o 15 %
11- až 13-ročné vozidlo: sadzba 100 % s následným zvyšovaním
Pre hybridné vozidlá sa sadzba dane navyše zníži o 50 %


Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, kedy sa vozidlo použilo na podnikanie, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu podnikania alebo zániku daňovníka.

Zdroj: zákon o Dani z motorových vozidiel




































 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode