NOVÝ RENAULT CLIO E-TECH A NOVÝ RENAULT CAPTUR E-TECH PLUG-IN

02.07.2020 10:34

SKUPINA RENAULT POSILŇUJE SVOJU STRATÉGIU ELEKTRIFIKÁCIE SO SVOJOU REVOLUČNOU HYBRIDNOU TECHNOLÓGIOU E-TECH

 

Tieto dva modely – plne hybridné Clio a plug-in hybridný Captur– doplňujú ponuku najširšej elektrifikácie modelového radu na trhu popri 100-percentne elektrických modeloch, ako sú Nové ZOE, či Kangoo Z.E. Modelový rad E-TECH je navrhnutý pre akékoľvek využitie, s ktorým sa zákazníci môžu stretnúť (mimomestská prevádzka, mesto, diaľnica).

Odbornosť v elektrifikácii

Skupina Renault je priekopníkom a expertom v oblasti elektrickej mobility, ktorá je strategickou oblasťou záujmu Skupiny v úsilí o dosiahnutie trvalej mobility dnes aj v budúcnosti. Táto odbornosť v oblasti elektromobilov vychádza z viac než desaťročných skúseností s vývojom a výrobou elektromobilov a umožňuje Skupine ponúkať účinné hybridné systémy.

 

Vďaka vývoju skutočného hybridného pohonu, nielen obyčajného elektrifikovaného termického motora, pohony E-TECH zabezpečujú:

- systematické štartovanie a rozjazdy v elektrickom režime,

- vynikajúcu energetickú účinnosť najmä vďaka inovatívnej prevodovke, účinnému rekuperatívnemu brzdeniu a vysokej schopnosti dobíjania batérie. Hovoríme o výsledku, ktorý Skupina získala vďaka skúsenostiam z pretekov Formuly 1 a z oblasti vývoja a výroby elektrických vozidiel.

 

Clio E-TECH vďaka týmto úspechom zvládne až 80 % času jazdy v meste v čisto elektrickom režime a v mestskom cykle tak dosahuje úsporu paliva až 40 % v porovnaní s benzínovým motorom. Nový Captur E-TECH Plug-in umožňuje v čisto elektrickom režime dojazd 50 km pri rýchlosti až 135 km/h (kombinovaný cyklus WLTP) a až 65 km v mestskej premávke (WLTP City).

 

Inovatívna technológia

Pohonný agregát spoločný hybridným pohonom značky Renault existuje v dvoch variantoch: E-TECH pre full hybrid (HEV, čiže hybrid) a E-TECH Plug-in pre plug-in hybrid (PHEV, čiže dobíjací hybrid). Pohonný agregát možno použiť v týchto modeloch vďaka modulárnym platformám CMF-B a CMF-C/D, ktoré boli od samého začiatku konštruované tak, aby umožnili elektrifikáciu modelu. Ďalšou výhodou je jedinečná kompaktnosť technológie E-TECH, ktorú je možné umiestniť do motorového priestoru viacúčelového mestského vozidla, napríklad modelu Clio.

 

Inžinieri Skupiny Renault vyvinuli pre hybridné pohony revolučné riešenie, ktoré je predmetom viac než 150 patentov. Jeho základ tvorí hybridná sústava označovaná ako sériovo-paralelná, ktorá ponúka maximum kombinácií a najvyššiu možnú úsporu CO2 v prevádzke.

 

Táto hybridná technológia využíva aj skúsenosti tímu Renault F1 Team, ktoré umožňujú zdieľať technológie vyvinuté pre F1 a prispôsobené pre sériové hybridné modely.

 

Udržateľná mobilita pre každého

Víziou Skupiny Renault je poskytnutie trvalej mobility každému dnes aj v budúcnosti. Nástup týchto nových pohonných agregátov je súčasťou tejto vízie. Ambíciou Skupiny Renault je dosiahnuť do roka 2022 hromadnú elektrifikáciu modelového radu s ôsmimi čisto elektrickými a 12 elektrifikovanými modelmi (hybridy a plug-in hybridy).

 

Keď motoristický šport inšpiruje sériové vozidlo

Automobilový šport a účasť značky Renault v pretekoch Formuly 1 stoja v centre vývoja hybridných pohonov E-TECH Skupiny Renault. Toto prepojenie automobilového športu a sériových vozidiel je zjavné v niektorých oblastiach: opätovné využitie energie a automatická multimódová prevodovka, prvýkrát použitá v sériovom modeli.

 

Energetická optimalizácia ako priorita

Vzájomná spolupráca tímu Renault F1 Team a vývojárov značky Renault v oblasti energetického manažmentu sa v praxi využíva už od roka 2013. Niekoľko inžinierov špecializovaných na hybridizáciu a poverených prácou na modeloch Renault E-TECH pripravilo nástup hybridov v F1 v roku 2014 a v súčasnosti pracujú na vývoji hybridného motora pre preteky F1 vo Viry-Châtillon. Inžinieri získali dôkladné znalosti o stratégii energetického manažmentu, ktoré následne využili pri vývoji týchto modelov.

 

Pohony E-TECH najmä vďaka týmto znalostiam v sebe spájajú radosť z jazdy a vysokú účinnosť v oblasti rekuperácie a využívania energie. Táto technológia umožňuje dobíjanie batérie vždy vtedy, keď objem vytvorenej energie prekročí výkonové požiadavky.

 

Spomalenie a brzdenie rovnako ako v F1 umožňuje opätovné využitie kinetickej energie, ktorá sa premieňa na elektrickú energiu a dobíja batériu. V sériových vozidlách, najmä však pri jazde po diaľnici, princípy energetického manažmentu spúšťajú dobíjanie batérie a zabezpečujú činnosť motora v režime optimálneho výkonu. Prebytok energie sa môže následne využiť na uľahčenie práce tepelného motora pri výraznom zošliapnutí plynového pedálu alebo na zabezpečenie jazdy v čisto elektrickom režime pri jazde cez mesto na plánovanej trase.

 

Systém MULTI-SENSE umožňuje zvoliť jazdný režim SPORT pre maximálny možný výkon. Pri výraznom zošliapnutí plynu dodávajú obidva elektrické motory dostatočný výkon spaľovaciemu motoru. Tento princíp pochádza priamo z Formuly 1, kde piloti môžu najmä pri kvalifikačných jazdách podľa špecifického režimu požadovať maximum dostupného výkonu.

 

Inovatívna prevodovka podporujúca odozvu pohonu

Konštrukcia pohonu Renault E-TECH vychádza z konštrukcie pohonu monopostov Renault F1 Team: spaľovací motor je spojený s dvomi elektrickými motormi a centrálnou batériou. Všetky komponenty spája multimódová prevodovka.

 

Prevodovka vďaka prepojeniu s elektromotormi umožňuje štartovanie v čisto elektrickom režime bez spojky a výrazne znižuje výpadky výkonu pri radení, čo prispieva ku komfortu riadenia a lepšiemu zrýchleniu. Rýchle radenie je dôležité aj v F1, nakoľko obmedzuje trhanie a teda aj možnú stratu priľnavosti.

 

Renault E-TECH, zdvojený pohon spájajúci reaktivitu, radosť z jazdy a účinnosť

Pohon Renault E-TECH (hybridný alebo plug-in hybridný) vyvinulo a nechalo patentovať vývojové centrum Renault. Je nástupcom pohonu konceptu EOLAB, ktorý bol predstavený v roku 2014. Pohon využíva skúsenosti značky Renault s elektrifikáciou a rovnako aj prvky vyvinuté v rámci Aliancie, napríklad benzínový motor 1.6 novej generácie prepracovaný špeciálne pre túto príležitosť. Tento motor je skombinovaný s dvomi elektromotormi – z čoho jeden je typ HSG (High-Voltage Starter Generator, čiže vysokonapäťový štartér) – a inovatívnou multimódovou bezspojkovou prevodovkou. Revolučné spojenie elektrických motorov s prevodovkou umožňuje optimalizáciu prevodových stupňov a hladšie radenie. Táto prevodovka vychádza z konštrukcie F1.

 

Kapacita lítium-iónovej batérie sa líši podľa typu hybridného pohonu:

- Modelu Clio E-TECH umožňuje batéria 1,2 kWh (230 V) zníženie spotreby paliva a emisií CO2 a až 80 percent času jazdy v meste v čisto elektrickom režime.

- Modelu Nový Captur E-TECH Plug-in umožňuje batéria 9,8 kWh (400 V) dojazd až 65 km v čisto elektrickom režime v mestskom cykle (WLTP).

 

Reaktivita počas prevádzky a energetická optimalizácia

Spojenie dvoch elektrických motorov, inovatívnej multimódovej prevodovky a spaľovacieho motora ponúka množstvo rôznych spôsobov činnosti:

- Čisto elektrické štartovanie: Absencia spojky v tejto inovatívnej prevodovke umožňuje štarty a rozjazdy v čisto elektrickom režime bez zapojenia spaľovacieho motora. Štartovanie hybridných vozidiel E-TECH tak systematicky zabezpečuje hlavný elektrický motor. Ide o dodatočnú výhodu tejto technológie, nakoľko rozjazdy sú vďaka okamžite dostupného krútiacemu momentu mimoriadne svižné.

- Automatické prispôsobenie riadenia každej situácii: Technológia E-TECH je založená na sériovo-paralelnej konštrukcii, ktorá umožňuje skombinovať výhody jednotlivých existujúcich hybridných typov (sériový, paralelný a sériovo-paralelný). Motory môžu pracovať nezávisle alebo spoločne a smerovať výkon na kolesá. Riadiaca jednotka riadi motory a ich činnosť podľa potrebného zrýchlenia a výkonu a určuje aj možnosti rekuperácie batérie. Toto riadenie sa vykonáva podľa 15 kombinácií funkcií jednotlivých motorov a zaradených rýchlostných stupňov.

 

Počas prevádzky sú zmeny režimu takmer nebadateľné a nevyžadujú žiadny zákrok vodiča. Systém E-TECH automaticky zvolí najvhodnejší režim pre danú situáciu s cieľom maximálne optimalizovať emisie a spotrebu a súčasne zabezpečiť svižnú odozvu motora.

 

Rekuperácia energie a rekuperačné brzdenie

Technológia E-TECH súčasne umožňuje optimalizovať energiu počas spomalenia a brzdenia.

- Rekuperácia batérie pri spomalení: Keď vodič uvoľní plynový pedál a radiaca páka je v polohe Drive, hlavný elektrický motor pracuje ako generátor, ktorý odoberá kinetickú energiu spomalenia, premení ju na elektrickú energiu a nasmeruje ju do batérie.

- Režim „B“: Pre spätný odber väčšieho objemu energie je možné zaradiť polohu Brake. V tomto prípade je spomalenie výraznejšie v závislosti od stavu nabitia batérie až do rýchlosti asi 7 km/h.

- Rekuperatívne brzdenie: Keď vodič zošliapne brzdový pedál, brzdenie sa spustí s pomocou elektrickej energie a podľa potreby s pomocou hydrauliky. Elektrický motor aj v tomto prípade môže zachytiť prebytok energie a nasmerovať ju do batérie (pokiaľ batéria má voľnú kapacitu na uloženie energie).

 

Súhrn týchto vlastností zabezpečuje modelom Renault E-TECH a E-TECH Plug-in vynikajúcu odozvu na plynový pedál, väčšiu radosť z jazdy, výraznú energetickú optimalizáciu, ako aj optimalizáciu dobíjania batérie pri spomalení a brzdení, čím sa dosahuje maximálna úroveň efektivity riadenia.

 

Prvý hybridný rad pre každého podľa jeho potrieb

Nové hybridné Clio E-TECH a Nový Captur E-TECH Plug-in dopĺňajú ostatné čisto elektrické motory v modelovom rade značky Renault a vyhovujú rôznym spôsobom využitia. Technológia E-TECH bude spočiatku dostupná v najpredávanejších modeloch a následne sa má rozšíriť aj do ďalších modelov.

 

Najlepšie Clio je teraz hybridné

Skupina Renault vidí budúcnosť mobility v autonómnych technológiách, elektrifikácii a konektivite. Model Clio po generačnej výmene v roku 2019 túto víziu stelesňuje. Napríklad má celý rad najmodernejších a najpokročilejších jazdných asistentov v segmente, vrátane systému EASY PILOT – asistenta pre jazdu v kolónach a na diaľnici, čiže autonómne riadenie 2. úrovne. Ide o prvý krok k úplne autonómnemu riadeniu. S veľkým 9,3 palcovým displejom a systémom Renault EASY CONNECT ponúka aj veľmi široké multimediálne možnosti.

 

Spojenie účinnosti s radosťou z jazdy

Hybridný pohon Clio E-TECH ponúka maximálnu účinnosť prevádzky s mimoriadnou pružnosťou a odozvou, ktorú predstavuje zrýchlenie z 80 na 120 km/h len za 6,9 sekundy.

Rekuperatívne brzdenie spojené s vysokou samonabíjacou schopnosťou batérie 1,2 kWh (230 V) a výkonom systému E-TECH optimalizuje spotrebu. Až 80 percent času jazdy v meste je možné dosiahnuť v čisto elektrickom režime a s úsporou paliva až 40 percent v porovnaní so spaľovacím motorom bez toho, aby vodič musel meniť štýl jazdy. Nové Clio môže v čisto elektrickom režime dosiahnuť rýchlosť 70 až 75 km/h.

Hybridný variant modelu Clio je v porovnaní so spaľovacou verziou Blue dCi 115 ťažší len o 10 kg. Clio E-TECH v kombinovanom cykle spotrebuje 4,3 l/100 km a vyprodukuje menej než 96 g CO2/km (podľa WLTP, čaká sa na finálne homologizačné údaje). Batérie nijak výrazne nezmenšujú objem batožinového priestoru, zadné operadlo je stále sklopiteľné a aj hybridná verzia môže byť vybavená rezervným kolesom. Clio si naďalej zachováva svoju viacúčelovosť, ktorá tvorí jeho DNA už 30 rokov.

 

 

 

 

Nový Captur je na želanie elektrický

Captur je vo svojom segmente bestsellerom vo Francúzsku aj v Európe. Novým plug-in hybridným pohonom E-TECH Plug-in zodpovedá trom základným pilierom vízie Skupiny Renault v oblasti budúcej mobility (autonómia, konektivita, elektrifikácia).

 

Univerzálny pohon

Pohon E-TECH Plug-in 160 a jeho batéria s vyššou kapacitou (9,8 kWh a 400 V s nízkou hmotnosťou 105 kg) umožňujú v kombinovanom režime (WLTP) v čisto elektrickom režime dojazd až 50 km pri rýchlosti až 135 km/h a v mestskom režime až 65 km (WLTP City). Nový Captur vykazuje nevídanú univerzálnosť: na každodenných trasách sa pohybuje bez spotreby paliva a na víkend alebo na dovolenku vás odvezie bez ohľadu na vzdialenosť. Ponúka tak veľmi široké možnosti využitia. Za účelom zvýšenia dojazdu v elektrickom režime sa batéria dobíja pripojením k sieti (3 až 5 hodín podľa typu pripojenia, vrátane domáceho). Nový Captur E-TECH Plug-in funguje inak než full hybrid E-TECH, no so všetkými výhodami tohto pohonu, napríklad so systematickým štartovaním v elektrickom režime a s nízkou spotrebou.

 

Nový Captur E-TECH Plug-in disponuje novým režimom v systéme MULTI-SENSE: režimom PURE. Tento režim možno nastaviť na displeji a prostredníctvom príslušného tlačidla umožňuje prechod do čisto elektrického režimu (za podmienky dostatočného nabitia batérie). V režime SPORT systému MULTI-SENSE, pokiaľ je batéria dostatočne nabitá, je možné úplným zošliapnutím plynu skombinovať všetky pohony, čo umožňuje sériovo-paralelný systém. Vozidlo tak disponuje kompletným možným výkonom pohonného agregátu, napríklad počas predchádzania.

 

V rámci systému MULTI-SENSE je dostupná aj ďalšia funkcia s označením E-Save, ktorá obmedzuje využitie elektrického motora a uprednostňuje spaľovací motor, aby zachovala dostatočné nabitie (minimálne 40 percent) a vo vhodnom okamihu prepla vozidlo do elektrického režimu (napríklad pre jazdu v centre mesta).

 

Nový Captur E-TECH Plug-in v kombinovanom cykle spotrebuje 1,5 l/100 km a vyprodukuje 32 g CO2/km (podľa WLTP).

 

Clio E-TECH Hybrid je dostupné na slovenskom trhu od 18 100 €. Plug-in Hybridný Captur E-TECH je slovenským zákazníkom k dispozícií od 28 000 €. Viac informácií nájdete na stránkach https://www.renault.sk/hybridne-vozidla.htm a v cenníkoch modelov.


 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode