Nový LEXUS RX ponúka volič jazdného režimu podľa uprednostňovaného štýlu jazdy

03.06.2012 17:23

Nový režim Sport, dopĺňajúci existujúce jazdné režimy Normal, EV a Eco plne hybridnej sústavy pohonu, ďalej zlepšuje jazdné schopnosti a dynamický potenciál modelu Lexus RX 450h.

Nový režim Sport je špeciálne naladený tak, aby plne využíval výkon elektromotorov a prispieval k čo najlepšej dynamike a agilite nového RX 450h. V tomto režime je upravené nastavenie škrtiacej klapky a elektrického posilňovača riadenia (EPS) na zaistenie rýchlejších reakcií na pokyny od vodiča, ale súčasne sa tiež obmedzujú zásahy stabilizačného systému VSC (Vehicle Stability Control) a systému riadenia trakcie TRC (Traction Control), aby si vodič mohol naplno vychutnať vylepšenú dynamiku plne hybridného systému pohonu. V režime ECO sa obmedzujú reakcie škrtiacej klapky na agresívne pokyny od pedála
akcelerátora a zároveň sa upravuje riadenie klimatizácie s ohľadom na čo najpriaznivejšiu spotrebu paliva. Režim ECO môže v závislosti od jazdných podmienok pomôcť vodičovi osvojiť si uvoľnený štýl riadenia a dosiahnuť tak badateľne nižšiu spotrebu paliva. Jazdný režim Normal poskytuje vhodný kompromis medzi dynamikou a nízkou spotrebou a je určený pre každodenné cestovanie, zatiaľ čo režim EV dovoľuje uvoľnené presuny po meste s minimom hluku a nulovými emisiami CO2, NOx a pevných častíc do vzdialenosti až dvoch kilometrov. Zážihový motor je v tomto prípade úplne vypnutý a režim EV tak významne prispieva k zníženiu celkovej spotreby paliva nového RX 450h.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode