Novela zákona o cestnej premávke prináša okrem pozitív aj riziká

29.04.2013 20:49

Od začiatku mája platí novela zákona o cestnej premávke, ktorá umožňuje držiteľom vodičského preukazu typu B riadiť ľahké motocykle s kubatúrou do 125 cm3. Novela okrem nesporných pozitív, ako je lepšia mobilita v mestskom prostredí, prináša aj riziko zvýšenej nehodovosti, a to najmä mladých a menej skúsených vodičov.

 

Zmena zákona o cestnej premávke s celospoločenským dosahom

V minulosti mohli vodiči s preukazom skupiny B riadiť motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou s objemom do 50 cm3. Novelou zákona sa tento objem posunul až na 125 cm3. Zmena sa týka šoférov, ktorí sú aspoň dva roky držiteľmi vodičského oprávnenia a vzťahuje sa len na územie Slovenskej republiky. Návrh novely vychádzal z európskej smernice 2006/126 ES a podporila ho výrazná parlamentná väčšina, čo potvrdzuje jeho celospoločenský presah.

Pre motoristickú verejnosť prináša novela viacero pozitív. Podľa zahraničných skúseností sa predpokladá rozšírenie užívania tzv. ľahších motoriek, najmä skútrov. Slovensko sa tak postupne môže priblížiť ku krajinám zo západnej a najmä južnej Európy, kde tieto motocykle majú významný podiel. Sprievodným pozitívnym znakom sú environmentálne a dopravné benefity z dôvodu nižšej spotreby skútrov a zníženej vyťaženosti ciest, najmä vo veľkých mestách.

 

Bezpečnostné riziká u mladých či menej skúsených šoférov

 

Vzhľadom na nižšie obstarávace aj prevádzkové náklady skútrov oproti osobným automobilom možno predpokladať, že ich budú využívať najmä mladší vodiči. Táto skutočnosť je dôvodom na zvýšenú opatrnosť. „Jazda na skútroch či iných malých motocykloch je výborným nástrojom na rozvíjanie vodičských zručností. Súčasne však nedostatok skúseností v kombinácii s prílišným riskovaním často vedie k závažným dopravným kolíziám,“ upozorňuje Ján Močko, špecialista Centra bezpečnej jazdy, ktoré pôsobí v areáli Slovakia Ring.   

„Vítame možnosť používať skútre do 125 m3 na obyčajný vodičský preukaz. Považujem to za jeden zo spôsobov ako znížiť zápchy v našich mestách. Zároveň je však dôležité upozorniť na riziká najmä v skupine mladších neskúsených vodičov, ktorí nedokážu správne odhadnúť rozdiely medzi kubatúrou 50 a 125 m3,“ konštatuje Milan Troška, riaditeľ oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.   

Skúsenosti z Českej republiky, kde podobnú novelu schválili 19. januára 2013, naznačujú, že najúčinnejší spôsob, ako minimalizovať riziko kolízii mladých vodičov sú špecializované kurzy bezpečnej jazdy na skútroch a malých motocykloch. Do novelizovaného zákona sa táto povinnosť zatiaľ nedostala.

Zlepšenie šoférskych zručností prostredníctvom kurzu

Už tri hodiny prakticky zameraného kurzu stačia na získanie kľúčových zručností a znalostí, potrebných pre zvládnutie krízových situácií, ktoré vznikajú pri riadení skútrov so silnejším výkonom. Prostredníctvom špecializovaných poldenných kurzov, organizovaných Centrom bezpečnej jazdy, možno odstrániť väčšinu nevhodných šoférskych návykov a naopak získať správne.

Začínajúci, ale aj skúsenejší vodiči, ktorí plánujú presedlať na skúter či iný malý motocykel, si v kurze môžu osvojiť zručnosti ako správne sedenie na motocykle, udržiavanie stability pri jazde, technika ovládania spojky, plynu a brzdy, krízové brzdenie či vyhýbanie sa prekážke. Minimalizujú tak bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich neskúsenosti.

Viac informácií o kurze nájdete na: http://www.drivingacademy.sk

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode